Năm Thánh Giuse: Tông Thư Tấm Ḷng Người Cha
của ĐTC Phanxicô

  

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Tạ ơn Đấng Quan Pḥng Thần Linh là chủ tể lịch sử loài người đă chúc lành cho chuyến

tông du lịch sử của ĐTC Phanxicô 5-8/3/2021 ở Iraq vừa qua được mọi sự diễn tiến tốt đẹp.

Để tiếp tục cử hành Năm Thánh Giuse 8/12/2020-2021 và Tháng Thánh Giuse 3/2021,

sau bài mở đầu về Thánh Giuse của ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt: Trái Tim Hiền Phụ.

NamThanhGiuse-1.TraiTimHienPhu.DTGMKiet.mp3 / https://youtu.be/V6MLlDAnLsA 

Chúng ta cùng nhau tiến thẳng vào chính Tông Thư Tấm Long Người Cha

của ĐTC Phanxicô để cùng tiến bước với chính vị chủ chiên Phanxicô theo Vị Thánh Bảo Hộ Giáo Hội:

Đaminh Maria cao tấn tĩnh