ĐTC Phanxicô: "Hêrôđê và Giuse
là hai nhân vật đối lập nhau,
luôn phản ánh hai bộ mặt của nhân loại"

 
 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tuy đă hết Năm Thánh Giuse 8/12/2020 - 2021, nhưng ĐTC Phanxicô vẫn tiếp tục loạt bài giáo lư về Thánh Giuse,

một loạt bài giáo lư được ngài bắt đầu khi gần kết thúc Năm Thánh Giuse, Thứ Tư 17/11/2021, 

ngay ngày bé tĩnh này cùng nhóm hành hương TĐCTT được hân hạnh lần đầu tiên ngồi nghe trong Đại Thính Đường Phaolô VI.

Bài giáo lư về Thánh Giuse hôm nay, 29/12/2021, là bài thứ 5, tuy nhiên, phải công nhân là ĐTC Phanxicô rất khéo léo,

ở chỗ, cho dù đề tài về Thánh Giuse mà ngài vẫn liên kết với Giáng Sinh và t́nh h́nh xă hội hiện đại liên quan đến nạn khủng hoảng về di dân.

V́ chúng ta đều là "Chiên Ta th́ nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27), chúng ta hăy cùng nhau theo dơi những lời giáo huấn quan thiết của ngài ở những cái links tùy nghi sau đây:

Noi gương ḷng can đảm của thánh Giuse 

DTCPhanxico-GLThanhGiuse-Bai5.mp3   

https://youtu.be/uTDIyFLeGLI   

Đaminh Maria cao tấn tĩnh