Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Trước hết xin chúc mừng Lễ Thánh Giuse Cộng Đồng Dân Chúa chúng ta!

Sau khi phổ biến email trưa nay về bài Thánh Giuse Người đi trong đêm tối,

không biết ai viết, v́ trong mp3 nguyên thủy không thấy nói được trích từ đâu.

Tuy nhiên, người phổ biến này đă nhận được email của một người chị em ở TGP Baltimore HK cho biết

"Bài thu âm có nhạc là con ghép gần về 8 năm trước cho website Thánh Ca Việt Nam"

Chị gửi kèm theo cả chính bài viết nữa, của chính ĐTGM Ngô Quang Kiệt, ở cái link sau đây:

Không biết có phải tấm h́nh về Thánh Giuse đưa Thánh Gia sang Ai Cập dưới đây đă làm nên bài viết?

Ngoài ra, người chị em đă ghèp nhạc vào bài viết Thánh Giuse Người đi trong đêm tối này c̣n gửi thêm

một cái link youtube về một bài giảng mới nhất của Đức Tổng Kiệt cho Năm Thánh Giuse dưới đây nữa:

Những Giấc Mơ của Thánh Giuse: https://youtu.be/0Xl4nrxA9Zg