Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Giáo Hội đang sống trong Năm Thánh Giuse (8/12/2020-2021),
 

và cũng đang sống trong Tháng Thánh Giuse 3/2021 này, 

rồi đến chính Lễ Thánh Giuse 19/3/2021 sẽ bắt đầu 

"Năm Gia Đ́nh Niềm Vui Yêu Thương" - the Amoris Laetitia Year of the Family

"một năm đặc biệt cho việc gia tăng t́nh yêu thương trong gia đ́nh"
 

do ĐTC Phanxicô mở ra cho toàn thể Giáo Hội, như ngài đă đề cập tới sau Kinh Truyền Tin CN IV 14/3/2021..
 

Bởi thế, năm 2021 này, chúng ta cần tỏ ra long trọng dọn mừng Lễ Thánh Cả Giuse hơn nữa,

như thực hiện một Tuần 3 Ngày trước Lễ Thánh Giuse, từ Thứ Ba ngày 16/3 đến hết Thứ Năm 18/3/2021.

Xin được mạo muội gợi ư ở cái link bản văn sau đây.
 


 

ĐỂ SINH ĐỘNG VÀ HỨNG KHỞI HƠN TRONG TAM NHẬT MỪNG THÁNH GIUSE,

XIN GỬI KÈM THÊM CÁC LINKS AUDIO MP3 VÀ VIDEO YOUTUBE,

BAO GỒM NHỮNG BÀI THÁNH CA LÀ LẠ NGỘ NGỘ VỀ THÁNH GIUSE 

CÓ TÍNH CÁCH HIỆN THỰC NHƯNG LẠI ĐẦY LINH THÁNH

RẤT THÍCH HỢP VỚI TỪNG NGÀY TRONG TAM NHẬT NÀY,

NHƯ KIỂU NHẠC CẢNH QUA YOUTUBE HAY NHẠC KỊCH QUA MP3.


 

https://youtu.be/B3aXtm4WwJY  

Đaminh Maria cao tấn tĩnh