Trọng kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Cách đây 8 năm, vào chính Lễ Thánh Giuse Thứ Sáu 19/3/2013,

ngày đă được vị tân giáo hoàng người Á Căn Đ́nh Jorge Mario Bergoglio chọn để khai triều.

Tại sao ngài chọn ngày này thay v́ Chúa Nhật cho long trọng như các vị giáo hoàng tiền nhiệm?

Chúng ta có thể t́m thấy ở chính bài giảng khai triều của ngài: Ở chỗ nào và ra sao?

Xin theo dơi ở những cái link dưới đây, tuy nhiên, links mp3 và youtube có những chia sẻ rơ hơn.

Nhất là thấy được mối liên hệ giữa giáo triều của vị giáo hoàng 266 này với Thánh Giuse

Tân Giáo Hoàng Phanxicô đăng quang  

NamThanhGiuse.10-ThanhGiuseKhaiTrieuGiaoHoangDTCPhanxico.mp3 

 https://youtu.be/_u7lij89wkM  
 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh