Năm Thánh Giuse: 3- Thánh Giuse Gia Trưởng

  

 Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

 
Chúng ta tiếp tục sống trong Năm Thánh Giuse và Tháng Thánh Giuse.
 
Chúng ta đă theo dơi bài đầu tiên của ĐTGM Ngô Quang Kiệt về Trái Tim Hiền Phụ, và
bài thứ hai về chính Tông Thư Tấm Long Người Cha của ĐTC Phanxicô,
 
Giờ đây, chúng ta sang Truyện Thánh Giuse, được chính Mẹ Maria mạc khải cho nữ tu 
Maria D'Agreda biết từ thế kỷ 17 và được ch ghi lại trong bộ truyện Thần Đô Huyền Nhiệm,
bản dịch tiếng Việt của Phạm Duy Lễ, và được người phổ biến này tổng hợp những chi tiết về Thánh Giuse.

 
Xin theo dơi ở những cái links sau đây:

 

 

 
Đaminh Maria cao tấn tĩnh