PVLC Tuần XIV Thường Niên

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 Phụng Vụ Lời Chúa bao gồm toàn bộ các bài đọc được Giáo Hội soạn dọn cho từng Chúa Nhật hay ngày thường,

trong đó, Bài Phúc Âm bao giờ cũng là bài chính yếu, chi phối bài đọc 1 (ngày thường) cả bài đọc 2 (Chúa Nhật) lẫn bài đáp ca.

 Bởi thế, chúng ta không thể suy niệm PVLC chỉ căn cứ nguyên vào bài Phúc Âm, mà c̣n vào các bài khác trong toàn bộ PVLC.

Nhờ vậy chúng ta mới khám phá ra mối liên hệ mật thiết và sâu xa của PVLC của từng ngày, từng Chúa Nhật, từng lễ, từng mùa phụng vụ.

 Nhiều khi chính nhờ những bài đọc phụ mà chúng ta hiểu bài Phúc Âm sâu xa hơn.

PVLC cho chúng ta thấy mạc khải Thánh kinh nối kết chặt chẽ với nhau bất khả phân ly và thấy được mạc khải thần linh sáng tỏ hơn.

 Với tâm t́nh PVLC như thế, chúng ta cùng nhau cử hành PVLC Tuần XIV Thường Niên Năm C (Chúa Nhật) và Năm Chẵn (ngày thường),

kèm theo các Thánh theo ngày trong tuần ở những cái links tùy nghi sau đây:

 bé tĩnh


Tuần XIV Thường Niên

(Xin bấm vào hàng chữ trên đây để đọc PVLC kèm theo bài chia sẻ hằng ngày trong tuần)

 

ChuaNhatXIV-C.2022.mp3

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3 (2020)

 / LeThanhTomaTD.2021.mp3 / https://youtu.be/R2qceVQOp5o 

(2021 ngày 3/7 Chúa Nhật)

 

TN.XIVL-2.mp3

 ThanhAntonZacaria.mp3 / 

https://youtu.be/SybSU3KuB8Y (5/7 - Thứ Hai)

 

TN.XIVL-3.mp3 (2018); TN-XIV.3.mp3 (2021)

 / https://youtu.be/ANa_UHY_-bI

ThanhMariaGoretti.mp3 / https://youtu.be/QvpHtzV1iWs (6/7 - Thứ Ba)

 
TN.XIV-4.mp3
 
TN.XIV-5.mp3
 
 
TN.XIVL-6.mp3 (2018) / TN.XIV-Thu.6.mp3 (2021)
 

TN.XIV -7.mp3 

ThanhAugustinoTrieuVinhvaCacBanTuDaoTrungHoa.mp3 / 

https://youtu.be/3NegfYME9_o (9/7 - Thứ Bảy)