PVLC Tuần XIII Thường Nin

 

Trọng knh Cộng đồng Dn Cha, 

Phụng nin của Gio Hội được chia ra lm cc ma phụng vụ khc nhau,

để nhờ đ Gio Hội cử hnh ton bộ Mầu nhiệm Cha Kit suốt phụng nin,

từ mầu nhiệm nhập thể nhập thể lần đầu cho đến mầu nhiệm ti ging cnh chung. 

Trong cc ma phụng vụ th ma thường nin hay quanh năm di nhất v được chia lm 2 giai đoạn:

Ma Thường nin sau ma Ging sinh (di nhất l 9 tuần v t nhất l 5 tuần) v Ma Thường nin sau Ma Phục sinh (kết thc ở Tuần 34).

Nếu Ma Thường nin sau Ma Ging sinh, mở mn bằng Lễ Cha Gisu Chịu Php Rừa, tiếp nối chiều hướng nhập thể nhập thế của Ma Ging sinh thế no,

th Ma Thường nin sau Ma Phục sinh, mở mn bằng Lễ Cha Thnh Thần Hiện xuống, cũng tiếp nối chiếu hướng sự sống của Ma Phục sinh như thế. 

Ngay từ khi bắt đầu Ma Thương nin sau Ma Phục Sinh, chng ta đ thất một loạt lễ về sự sống thần linh vo Cha Nhật:

như Lễ Cha Thnh Thần Hiện xuống, Đấng ban sự sống, Lễ Cha Ba Ngi: thực tại sự sống, Lễ Mnh Mu Thnh Cha: b tch sự sống v.v.

Vậy Cha Nhật XIII Thường Nin Năm C ny c tiếp tục theo chiều hướng chủ đề sự sống tiếp theo Ma Phục sinh hay chăng,

nơi cả Bi Phc m, Bi Đọc 1 v Bi Đọc 2 cũng như Bi Đp Ca?  

Xin mời cộng đồng theo di ring CN XIII TN C v chung cả tuần ở những ci links ty nghi sau đy:


Tuần XIII Thường Nin

ChuaNhatXIIIThuongNienNamC.mp3 / 
https://youtu.be/vK9Fmf34ccE

 

TN.XIII-2.mp3

ThanhCyriloAlaxandria.mp3 / 
https://youtu.be/DGd18f3wAwQ  (27/6 - Thứ Hai)

 

ThuTuXIIITN.mp3

LeThanhPheroPhaolo.mp3 / 
https://youtu.be/E0SmZAYy9F8
 
(29/6 - Thứ Tư)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeThanhPheroPhaolo.mp3 / 
https://youtu.be/q2oPqZOpM-M

 DTCPhanxico-GiangLeThanhPhero-Phaolo.mp3 / 
https://youtu.be/Xkbw6OfLd6Y

 

TN.XIII-5.mp3

CacThanhTuDaoTienKhoiCuaGiaoDoanRoma.mp3 
https://youtu.be/Lj9kHTz6HaQ (30/6 - Thứ Năm)

 
TN.XIII-6.mp3
 
TN.XIII-7.mp3