PVLC Thứ 7 Tuần I Mùa Chay

Bài Đọc I: Đnl 26, 16-19

"Để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi".

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê đă nói với dân chúng rằng: "Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết ḷng và hết tâm hồn. Hôm nay ngươi đă chọn Chúa làm Thiên Chúa, th́ hăy bước đi trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người; hăy vâng lệnh Người. Hôm nay Chúa đă chọn ngươi làm dân riêng Chúa, như Người đă phán với ngươi, th́ ngươi hăy tuân giữ mọi giới răn của Người. Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người đă tạo dựng, để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người đă phán".

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 118, 1-2. 4-5. 7-8

Đáp: Phúc cho những ai tiến thân trong Luật pháp của Chúa (x. c. 1b).

Xướng: 1) Phúc cho những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân trong Luật pháp của Chúa. Phúc cho những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm t́m Ngài. - Đáp.

2) Phần Chúa, Ngài ban bố những huấn lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức âncần. Nguyện cho đường lối của con vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài. - Đáp.

3) Con ca tụng Chúa với ḷng đoan chính, khi học hỏi những thánh dụ của Ngài. Thánh chỉ của Chúa, con tuân giữ, xin Chúa đừng triệt để bỏ rơi con! - Đáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Am 5, 14

Các ngươi hăy t́m điều lành, chớ đừng t́m điều dữ, để các ngươi được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi.

Phúc Âm: Mt 5, 43-48

"Các ngươi hăy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đă nghe dạy: Ngươi hăy yêu thân nhân, và hăy thù ghét địch thù. C̣n Ta, Ta bảo các con: Hăy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hăy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. V́ nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, th́ các con được công phúc ǵ? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em ḿnh thôi, th́ các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hăy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm   

Sự Sống trọn lành 

Ngày Thứ Bảy cuối cùng của Tuần 1 Mùa Chay hôm nay vấn đề chính của chung Phụng Vụ Lời Chúa là vấn đề về thánh hóa, vấn đề nên trọn lành, một vấn đề không thể tách rời với Chúa Kitô là Đấng "đă tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17), chủ đề cho chung Mùa Chay, nhờ đó "chiên (của Người) được sự sống (tái sinh) và là sự sống viên măn hơn (trọn lành thánh thiện như Người và như Cha trên trời)" (Gioan 10:10). 

Chính Chúa Giêsu trong Bài Phúc Âm hôm nay đă kêu gọi "các môn đệ" của Người, thành phần Người đă đặc biệt nhắc bảo các vị trong bài Phúc Âm hôm qua là phải "công chính hơn các luật sĩ và biệt phái", rằng: "Các con hăy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". Nhưng làm sao có thể "nên hoàn hảo như Cha",  "nên hoàn hảo như Cha" ở chỗ nào hay như thế nào?

Thật sự con người tạo vật chúng ta không thể nào và không bao giờ có thể "nên hoàn hảo như Cha", trước hết, về khả năng, v́ chúng ta chỉ là loại tạo vật vô cùng bất toàn và bất lực không thể nào tự ḿnh có thể nên giống Thiên Chúa vô cùng hoàn hảo tốt lành. 

Sau nữa, về đối tượng, con người hoàn toàn mù tịt không biết ǵ về Thiên Chúa, Đấng họ chỉ có thể dùng lư trí tự nhiên để nhận biết rằng Ngài thực sự hiện hữu, cùng lắm chỉ đến thế thôi, nhưng là Đấng như thế nào và ra sao liên quan đến bản tính thần linh và sự sống thần linh nơi Ngài và của Ngài như một thực tại thần linh vô cùng siêu việt th́ họ không thể nào biết được, do đó họ làm sao có thể nên giống Ngài đây? 

Sau hết, về tư cách, con người lấy tư cách nào để dám cho rằng ḿnh có được một mối liên hệ với Thiên Chúa, thân t́nh đến độ có thể hiệp nhất nên một với Ngài để nên giống như Ngài và tác hành như Ngài chứ?

Thế nhưng, ở đây, ơn gọi nên trọn lành này chỉ giành riêng cho thành phần môn đệ của Chúa Giêsu, Đấng "v́ họ đă tự hiến để họ được thánh hóa trong chân lư" (Gioan 17:19), nhờ đó "để tất cả được hiệp nhất nên một như Cha ở trong Con và như Cha ở trong Con" (Gioan 17:21). 

Đúng thế, chính v́ thành phần các môn đệ của Chúa Kitô, từ các vị tông đồ trở đi cho tới tận thế, đều đă được thánh hóa bởi Chúa Kitô, Đấng "đă tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17), mà họ cần phải sống và buôc phải sống đúng với bản tính thần linh thánh thiện trọn hảo là những người con Thiên Chúa của họ, một bản tính thần linh họ đă được tham phần khi lănh nhận Phép Rửa thánh tẩy tái sinh. 

Cũng nhờ Phép Rửa, Kitô hữu chẳng những được tham dự vào bản tính thần linh của Thiên Chúa và với Thiên Chúa mà c̣n được phú bẩm cho khả năng thần linh để nhờ đó họ có thể sống sự sống thần linh trọn lành thánh thiện như Thiên Chúa nữa, và ba khả năng thần linh được phú bẩm cho họ cùng với Thánh Sủng khi họ lănh nhận Phép Rửa đó là ba thần đức: Tin - Cậy - Mến. 

Đức Tin là thần đức hay thần năng nhờ đó con người Kitô hữu có thể nhận biết Thiên Chúa là Đấng tỏ ḿnh ra nơi Chúa Giêsu Kitô Con của Ngài là tất cả mạc khải thần linh của Ngài; Đức Cậy là thần đức hay thần năng nhờ đó con người Kitô hữu có thể đáp ứng tất cả mọi tác động thần linh của Thánh Thần là Đấng được ban cho họ và ở trong họ; Đức Mến là thần đức hay thần năng nhờ đó con người Kitô hữu có thể thực hiện được các tác hành thần linh "trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành".

Các tác hành thần linh "trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành" đây, ở trong đời sống của thành phần Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô, được thể hiện qua việc họ giao tiếp và đối xử với tha nhân của họ nói chung, nhất là với riêng những ai mà bản thân họ coi là "kẻ thù" của họ. Chúa Giêsu đă khuyên dạy họ ở Bài Giảng Trên Núi trong Bài Phúc Âm hôm nay để họ có thể tỏ ra trọn lành theo bản tính thần linh thánh hảo mà họ đă được tham phần, hơn là "nên trọn lành" hay thay v́ "nên trọn lành", "như Cha trên trời là Đấng trọn lành" như sau: 

"Các con đă nghe dạy: Ngươi hăy yêu thân nhân, và hăy thù ghét địch thù. C̣n Ta, Ta bảo các con: Hăy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hăy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. V́ nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, th́ các con được công phúc ǵ? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em ḿnh thôi, th́ các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hăy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".

Có hai vấn đề cốt lơi trong lời khuyên dạy trọn lành này của Chúa Kitô: 1- sống trọn lành, trước hết là ở chỗ không sống theo tự nhiên, không sống như người đời, chẳng hạn không sống như "các người thu thuế" hay không sống ở tầm mức như của "những người ngoại giáo"; 2- trái lại và hơn thể nữa, sống trọn lành, trên hết, là sống theo gương mẫu của chính Cha "trên trời", Đấng ở bên trên, ở trên cao, hơn hẳn thế gian phàm tục, hơn hẳn mặt đất thấp hèn, Đấng "khiến mặt trời mọc lên cho cả người lành lẫn kẻ dữ, và cho mưa xuống trên cả người liêm khiết lẫn kẻ bất lương". 

Bài Đọc 1 hôm nay, được trích từ Sách Đệ Nhị Luật, vị trung gian Moisen đại diện Thiên Chúa trước toàn dân Do Thái cũng đă kêu gọi dân Chúa là dân được "Chúa đă chọn làm dân riêng Chúa" "để (họ) trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa (họ)", và ngược lại họ cũng "đă chọn Chúa làm Thiên Chúa" của họ mà v́ thế, họ phải sống xứng đáng với tư cách là "dân thánh của Chúa", trong tư tưởng, lời nói, việc làm và phản ứng, nghĩa là họ phải làm sao để có thể tác hành như Chúa là và như Chúa muốn, những ǵ đă được Ngài tỏ ra qua "các lề luật và các huấn lệnh" của Ngài, những ǵ được vị trung gian của họ gói ghém trong Bài Đọc 1 hôm nay như thế này:

"Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết ḷng và hết tâm hồn. Hôm nay ngươi đă chọn Chúa làm Thiên Chúa, th́ hăy bước đi trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người; hăy vâng lệnh Người. Hôm nay Chúa đă chọn ngươi làm dân riêng Chúa, như Người đă phán với ngươi, th́ ngươi hăy tuân giữ mọi giới răn của Người. Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người đă tạo dựng, để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người đă phán".

Và chỉ có những ai sống ơn gọi là dân riêng ưu tuyển của Thiên Chúa, như dân Do Thái trong Bài Đọc 1 hôm nay, cũng như ơn gọi làm con cái của "Cha trên trời", như các môn đệ của Chúa Kitô trong Bài Phúc Âm hôm nay, mới có thể cùng với Thánh Vịnh gia vang lên những cảm thức thần linh chân thực trong Bài Đáp Ca hôm nay như thế này:

1) Phúc cho những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân trong Luật pháp của Chúa. Phúc cho những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm t́m Ngài. 

2) Phần Chúa, Ngài ban bố những huấn lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường lối của con vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài. 

3) Con ca tụng Chúa với ḷng đoan chính, khi học hỏi những thánh dụ của Ngài. Thánh chỉ của Chúa, con tuân giữ, xin Chúa đừng triệt để bỏ rơi con! 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

MC.Tuan.1-7.mp3