PVLC Tuần XXV Thường Niên

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,  
 

Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh.
 

Cho tới thời điểm phụng niên 18-24/9/2022 tới đây là Tuần XXV Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.
 

Hiệp với Giáo hội, chúng ta cử hành PVLC Chúa Nhật XXV Năm C đầu tuần, với tất cả sự thật về bản thân thụ tạo và tội lỗi của ḿnh trước nhan 
 

"Thiên Chúa, Đấng muốn con người được cứu rỗi và nhận biết chân lư" (Bài đọc 2), nhờ đó, 
 

"Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ" (Đáp Ca)
 

Từ đó, chúng ta tiếp tục cử hành toàn bộ PVLC, kèm theo bài chia sẻ, từng ngày trong tuần, bao gồm cả phụng vụ chư thánh theo ngày, ở những cái links mp3 và youtube tùy nghi sau đây.
 

Xin đa tạ những tâm hồn khao khát Lời Chúa đă tham dự PVLC hàng tuần nơi đây, đă liên tục đón nhận cùng sử dụng và c̣n tiếp tay phổ biến PVLC hằng tuần này nữa.

  

 

bé tĩnh


 Tuần XXV

(xin bấm vào cái link nhan đề trên đây để đọc cả tuần và từng ngày phần PVLC,
bài chia sẻ và hạnh Thánh theo ngày)

 

 

Chúa Nhật

 https://fccdl.in/7tqtEI2yeC (hay cái link giống nhau này:) https://fccdl.in/ylhOrhXY0p

 
TN.XXVL-2.mp3 
 

TN.XXVL-3.mp3

103ViThanhTuDaoDaiHan.mp3 / 

https://youtu.be/-1sGf32berU (20/9 - Thứ Ba)

 

TN.XXVL-4.mp3  

ThanhMatheu.mp3 / ThanhMatheuTD-

TS.mp3 / https://youtu.be/1t93D0TF13I (21/9 Thứ Tư)

 

TN.XXIVL-5.mp3 

DTCPhanxico-BaiGiangLeMeSauBi.mp3 / 

https://youtu.be/ov4KIh4V_8g

 LeMeDauThuong.mp3 / 

https://youtu.be/BC7eXxWLFzc (15/9)

 

TN.XXVL-6.mp3 (2018) / MTN-XXV.6.mp3 (2021)

ThanhPioNamDau.mp3 / ThánhPioNamDau-ViThanhHaiHuoc.mp3 / 

https://youtu.be/-hk7hxOu8IY (23/9 Thứ Sáu)

 
TN.XXVL-7.mp3