PVLC Tuần XXI Thường Niên

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh.

Cho tới thời điểm phụng niên 14/8 - 20/8/2022 tới đây là Tuần XXI Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.

Chúng ta cùng nhau cử hành Ơn Cứu Độ phổ quát của LTXC trong PVLC Chúa Nhật XXI C đầu tuần, 

cùng với PVLC trong tuần kèm theo PV chư thánh theo ngày ở những cái links tùy nghi sau đây.

Xin đa tạ những tâm hồn khao khát Lời Chúa đă tham dự PVLC đây, đă liên tục đón nhận, sử dụng và tiếp tay phổ biến PVLC hằng tuần này.

  

bé tĩnh


Tuần XXI Thường Niên

 (xin bấm vào cái link nhan đề trên đây để đọc cả tuần và từng ngày phần PVLC,
bài chia sẻ và hạnh Thánh theo ngày)

 

 
 CNXXIC.mp3 

https://youtu.be/1DTsKyip8ew

ThanhGiaoHoangPioX.mp3 
https://youtu.be/U9mWor4eI6s (21/8 Chúa Nhật)

 

TN.XXIL-2.mp3 (2018) / MTN.XXI-2.mp3 (2021)

 

LeMeNuVuong-2.mp3 / MeNuVuong.mp3 

 

https://youtu.be/wR3C52KRHaE (22/8 Thứ Hai)

 

TN.XXIL-3.mp3

 

 ThanhRosaLima.mp3 / 

 

https://youtu.be/9VsIK318KsM (23/8 Thứ Ba

 

TN.XXIL-4.mp3

 

 LeThanhBatolomeoTongDo.mp3 / 


ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3 

 

https://youtu.be/ZJaOjBx2Wf8 (24/8 Thứ Tư)

 
 
Thu.5.XX.TN.mp3


TN.XXIL-5.mp3

 

 ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3 / 

 

https://youtu.be/Uzm7iLU61a4 (25/8 Thứ Năm)

 
TN.XXLI-6.mp3
 

TN.XXIL-7.mp3

 

 ThanhMonica.mp3 / 

 

https://youtu.be/WZDdxBLVeno (27/8 Thứ Bảy)