PVLC Tuần XIX Thường Niên

 
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh.

Cho tới thời điểm phụng niên 7/8 - 13/8/2022 tới đây là Tuần XIX Thường Niên Chu kỳ Năm C và Năm chẵn cho ngày trong tuần.

Chúng ta cùng nhau cử hành PVLC toàn bộ tuần XIX này cùng với phụng vụ chư thánh theo ngày ở những cái links tùy nghi sau đây.

Xin đa tạ những tâm hồn khao khát Lời Chúa đă tham dự PVLC hàng tuần, đă liên tục đón nhận, cùng sử dụng và tiếp tay phổ biến PVLC hằng tuần này.

bé tĩnh

 

Tuần XIX Thường Niên   

(Xin bấm vào hàng chữ trên đây để đọc PVLC kèm theo bài chia sẻ hằng ngày trong tuần)

 
 CNXIXTN-C.mp3 / 
https://youtu.be/yAfujGcanlo
 

TN.XIXL-2.mp3 (2018) / MTN.XIX-2.mp3 (2021)

 

ThanhDaminh.mp3 https://youtu.be/CKkJ3BC_PSk (Thứ Hai - 8/8)

 

TN.XIXL-3.mp3

 

ThanhTeresaBenedictaThanhGia-

 

1.mp3 ThanhTeresaBenedictaThanhGia-

 

2.mp3 / https://youtu.be/6BeaDhM3Mq8 (Thứ Ba - 9/8)

 

 

TN.XIXL-4.mp3 

 

LeThanhLaurensoPTTD.mp3 /

 

 https://youtu.be/geSuCSGmhK0 (Thứ Tư - 10/8)

 
 

Thu.5.XIX.TN.mp3

 

ThanhClara.mp3 /

 

 https://youtu.be/cIGnF8H62mA (Thứ Năm - ngày 11)

 

TN.XIXL-6.mp3

 

ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3 / 

 

https://youtu.be/l19AeSgb8YM (Thứ Sáu - ngày 12)

 
 
Thu.7.XIXTN.mp3