Cử Hành Chúa Nhật Lời Chúa 2022
 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Cùng với Giáo Hội, chúng ta đă cử hành Chúa Nhật Lời Chúa 2 lần rồi: năm 2020 và 2021, năm 2022 này là lần thứ 3.

ĐTC Phanxicô đă thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa hằng năm này bằng Tông sắc "Aperuit Illis - Người đă mở tâm trí của các vị", 

và ngài đă ban hành tông sắc này vào chính ngày 30/9/2019, lễ Thánh Jerome, vị thánh giáo phụ tiến sĩ Hội Thánh về Thánh Kinh.

Mục đích chính yếu ĐTC Phanxicô thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa vào mỗi Chúa Nhật III Thường Niên có thể được thấy ở câu sau đây trong tông sắc này: 

"Nếu không có Thánh Kinh, th́ các biến cố về sứ vụ của Chúa Giêsu cũng như của Giáo Hội Người trên thế gian này vẫn bất khả thấu. Bởi thế, Thánh Giêrônimô có lư chủ trương rằng: 'Vô thức về Thánh Kinh là vô thức về Chúa Kitô' (Dẫn Giải Sách Isaia, Lời Ngỏ: PL 24,17B). Khi kết thúc Năm Thánh Ngoại Lệ về Ḷng Thương Xót, tôi đă giành riêng 'một Chúa Nhật hoàn toàn chú trọng đến lời Chúa, để cảm nhận được những ǵ là phong phú khôn lường được chất chứa trong cuộc đối thoại liên lỉ giữa Chúa và dân Ngài' Misericordia et Misera, 7). Giành riêng một Chúa Nhật đặc biệt trong phụng niên cho lời Chúa là những ǵ giúp Giáo Hội có thể cảm nghiệm được một cách mới mẻ tác động Vị Chúa Phục Sinh mở ra cho chúng ta kho tàng lời của Người, và giúp chúng ta có thể loan truyền tính chất phong phú khôn lường của lời Người trước thế giới"....  Với Bức Thư này, tôi muốn đáp ứng nhiều lời yêu cầu tôi đă nhận được từ dân Chúa đó là toàn thể Giáo Hội cùng nhắm một mục đích cử hành một Chúa Nhật Lời Chúa... Do đó mà tôi tuyên bố Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên được giành cho việc cử hành, học hỏi và truyền đạt lời Chúa".  

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa, theo thứ tự thời gian, là ngày đặc biệt thứ 2 trong 3 ngày được ĐTC Phanxicô thiết lập.

Thứ nhất là Ngày Thế Giới Người Nghèo năm 2015 vào Chúa Nhật 33 Thường Niên, v́ Chúa Nhật 34 có bài Phúc Âm (Năm A) về chung thẩm liên quan đến "những người anh em hèn mọn nhất của Ta" (Mathêu 24:40,45),

Thứ ba là Ngày Ông Bà và Bô Lăo vào Chúa Nhật cuối Tháng 7 là v́ sát với ngày lễ Thánh Gioakim và Anna là Ông Bà của Chúa Giêsu. 

Tuy nhiên, chúng ta có thể thắc mắc là tại sao ĐTC lại chọn thời điểm Chúa Nhật III Thường Niên này cho Chúa Nhật Lời Chúa, mà không vào một Chúa Nhật khác mà ai cũng hiểu được như Ngày Thế Giới Người Nghèo hay Ngày Ông Bà và Bô Lăo?  

Thế rồi trong 2 Chúa Nhật Lời Chúa 2020 và 2021 ngài đă hướng dẫn chúng ta về Lời Chúa ra sao?? Chủ đề cho Chúa Nhật Lời Chúa lần thứ 3 Năm 2022  là ǵ?

Lời Chúa trong Thánh Kinh hay Phúc Âm có thể hiểu giống như Lời Chúa trong phần Phụng vụ Lời Chúa được Giáo Hội soạn dọn cho từng mùa phụng vụ hay từng thánh lễ đặc biệt hay chăng???  

Xin mời Cộng đồng Dân Chúa theo dơi những chia sẻ trực tuyến vào  

Thứ Bảy ngày 22/1/2022 HÔM NAY, VÀO lúc 6:00 pm CA, 8:00 TX, 9 pm NY, 9:00 am Việt Nam (đúng Chúa Nhật Lời Chúa 23/1/2022),  

ở cái link youtube: https://youtu.be/zmCqe1SIggU 

 


Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL 

ĐTC Phanxicô: Tông Sắc Thiết Lập Chúa Nhật Lời Chúa  

ĐTC sẽ trao thừa tác vụ đọc sách và giáo lư viên trong Thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa

Đức Thượng phụ Giêrusalem mời gọi tín hữu tham gia Chúa Nhật Lời Chúa