PVLC Tuần III Thường Niên Thứ 6

Bài Đọc I: (năm II) 2 Sm 11, 1-4a. 5-10b. 13-17

"Ngươi đă khinh dể Ta và đă cướp vợ Uria làm vợ ḿnh".

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Khi ấy, sang năm mới, là lúc các vua thường ra trận, th́ Đavít sai Gioáp, các tôi tớ của vua và toàn dân Israel đi tiêu diệt dân Ammon và bao vây Rabba. C̣n Đavít th́ ở lại Giêrusalem. Khi chiến tranh đang diễn tiến, th́ một bữa trưa nọ, Đavít ra khỏi giường ngủ, đi bách bộ trên sân thượng nhà vua, liền nh́n thấy một phụ nữ đang tắm trên sân thượng nhà bà. Bà rất xinh đẹp. Vậy vua sai ḍ hỏi người phụ nữ đó là ai. Người ta thưa đó là bà Bethsabê, con ông Êliam, vợ Uria người Hêthê. Đavít sai cận vệ đi t́m bà. Khi trở về nhà, bà mang thai, nên sai người báo tin cho Đavít mà rằng: "Tôi đă có thai".

Vậy Đavít sai người đến nói với Gioáp rằng: "Hăy sai tướng Uria người Hêthê về đây cho trẫm". Gioáp sai Uria về gặp Đavít, và Uria đến gặp Đavít. Đavít hỏi thăm tin tức về Gioáp, quân sĩ, và trận chiến diễn tiến thế nào. Rồi Đavít nói cùng Uria: "Ngươi hăy về nhà rửa chân đi". Uria rời khỏi hoàng cung, và người ta mang cho ông một phần ăn của nhà vua, nhưng Uria cùng các cận vệ nằm ngủ ngay trước cửa nhà vua chứ không về nhà. Người ta đi báo tin cho Đavít hay "Uria không đi về nhà". Đavít mời ông ăn uống trước mặt ḿnh và ép uống rượu cho say. Đến chiều Uria đi ra cùng với các cận vệ ngủ trên chơng, chớ không về nhà. Sáng hôm sau, Đavít viết một lá thư gởi cho Gioáp và sai Uria mang đi. Trong thư, ngài viết như sau: "Hăy đặt Uria vào nơi giao tranh gay cấn nhất, rồi bỏ mặc hắn, để hắn bị đánh cho chết". Vậy khi Gioáp bao vây thành, liền cử Uria đến địa điểm mà ông biết có những quân địch mạnh nhất. Quân trong thành kéo ra nghinh chiến với Gioáp, nhiều quân sĩ của Đavít ngă gục, và cả Uria người Hêthê cũng tử trận.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. 10-11

Đáp: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, v́ chúng con đă phạm tội (c. 3a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo ḷng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. - Đáp.

2) V́ sự lỗi con, chính con đă biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. - Đáp.

3) Con thi hành điều ác trước thiên nhan, hầu tỏ ra Chúa công b́nh khi phê phán. Này coi, con đă chào đời trong ô uế, và trong tội, mẹ đă hoài thai con. - Đáp.

4) Xin cho con cảm thấy vui mừng hoan hỉ, cho xương bị Chúa đập hớn hở reo lên. Xin ngoảnh mặt đi, đừng nh́n tội lỗi, và tẩy xoá mọi điều gian ác của con. - Đáp. 

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng ḷng. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 4, 26-34

"Người kia đă gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đă gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt v́ đă đến mùa".

Người c̣n phán: "Chúng ta sẽ lấy ǵ mà h́nh dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất th́ nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

Đó là lời Chúa.


Suy niệm
   

 Đức Kitô Nước Trời   

Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay, Bài Phúc Âm nói riêng và phụng vụ Lời Chúa nói chung vẫn phản ảnh chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lư" của thời điểm phụng vụ này.

Trước hết, ở bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đă sử dụng 2 dụ ngôn để nói về mầu nhiệm hay thực tại "Nước Thiên Chúa", dụ ngôn đầu về "người kia đă gieo hạt xuống đất" và dụ ngôn sau về "hạt cải", thứ tự như sau:

Dụ ngôn về "người kia đă gieo hạt xuống đất": "Nước Thiên Chúa giống như người kia đă gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt v́ đă đến mùa".

Dụ ngôn về "hạt cải": "Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất th́ nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được".

Về dụ ngôn "người kia đă gieo hạt xuống đất", Chúa Giêsu có bao gồm 2 đặc điểm liên hệ với nhau giữa người gieo hạt giống và chính hạt giống, đó là "người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa". 

"Người đó cũng không hay biết nữa" ở đây có thể hiểu là: 1- không cần để ư, v́ theo kinh nghiệm nhà nông người này đă thừa biết rằng: "đất tự nó làm cây lúa mọc lên"; 2- hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của hạt giống được ḿnh gieo xuống: "hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên... trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt"; và 3- sống trong chờ đợi công lao gieo văi chuyên nghiệp của ḿnh: "Và khi lúa chín, người ấy liền gặt v́ đă đến mùa".

Dụ ngôn thứ nhất của Bài Phúc Âm hôm nay rất thích hợp với trường hợp của Vua Đavít trong Bài Đọc 1 hôm nay. Ở chỗ, thật sự là "người gieo hạt xuống đất..." như đă "ngủ" say đến độ "không hay biết" những giây phút gian ác thầm kín ngoại t́nh và sát nhân của một vị vua đưoọc gọi là Thánh Vương Đavít này.

Vua đă ngoại t́nh ở chỗ: "Khi chiến tranh đang diễn tiến, th́ một bữa trưa nọ, Đavít ra khỏi giường ngủ, đi bách bộ trên sân thượng nhà vua, liền nh́n thấy một phụ nữ đang tắm trên sân thượng nhà bà. Bà rất xinh đẹp. Vậy vua sai ḍ hỏi người phụ nữ đó là ai. Người ta thưa đó là bà Bethsabê, con ông Êliam, vợ Uria người Hêthê. Đavít sai cận vệ đi t́m bà. Khi trở về nhà, bà mang thai, nên sai người báo tin cho Đavít mà rằng: 'Tôi đă có thai'".

Vua đă sát nhân ở chỗ: "Đavít mời ông ăn uống trước mặt ḿnh và ép uống rượu cho say. Đến chiều Uria đi ra cùng với các cận vệ ngủ trên chơng, chớ không về nhà. Sáng hôm sau, Đavít viết một lá thư gởi cho Gioáp và sai Uria mang đi. Trong thư, ngài viết như sau: 'Hăy đặt Uria vào nơi giao tranh gay cấn nhất, rồi bỏ mặc hắn, để hắn bị đánh cho chết'. Vậy khi Gioáp bao vây thành, liền cử Uria đến địa điểm mà ông biết có những quân địch mạnh nhất. Quân trong thành kéo ra nghinh chiến với Gioáp, nhiều quân sĩ của Đavít ngă gục, và cả Uria người Hêthê cũng tử trận".

Tội ngoại t́nh và sát nhân của Thánh Vương Đavít này dường như đă thích hợp với dụ ngôn thứ hai về "hạt cải": Ở chỗ, "khi gieo xuống đất th́ nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất", một tính chất có thể áp dụng vào trường hợp của Vua Đavít là những ǵ vua làm trong Bài Đọc 1 hôm nay: hèn hạ, xấu xa, "nhỏ bé nhất" so với tất cả những ǵ cao cả vua đă từng làm suốt đời của vua, từ hồi niên thiếu. "Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được", ở chỗ, vua đă nhận biết ḿnh và ăn năn thống hối cùng chấp nhận đền tội lỗi của ḿnh, lại càng làm cho Chúa được vinh danh hơn. 

Trong bài giảng lễ ngày thường ở Nhà Trọ Matta hôm Thứ Hai ngày 18/1/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đă bày tỏ cảm nhận của ḿnh về trường hợp vua Đavít như sau:

"Thần Linh Chúa đă chiếm đoạt Đavít... tất cả đời sống của Đavít là đời sống của một con người được Chúa xức dầu, được Chúa chọn... Phải chăng Chúa đă biến chàng thành một vị thánh?... Vua Đavít và thánh Vương Đavít, đúng, thế nhưng chàng đă trở thành một vị thánh sau một khi sống một cuộc đời thọ tuổi.... 

"Một vị thánh và một tội nhân. Là một con người có khả năng hiệp nhất Vương Quốc Do Thái, vua đă có thể dẫn dắt dân Do Thái. Thế nhưng vua cũng bị sa chước cám dỗ... vua đă phạm tội lỗi: vua cũng là một kẻ sát nhân. Để che lấp cái nhục dục của ḿnh là tội ngoại t́nh... vua đă thành một kẻ sát nhân. Vua thực sự đă sát nhân. Thánh Vương Đavít đă giết người hay sao? Khi Thiên Chúa sai tiên tri Nathan để vạch trần sự kiện này ra cho vua, v́ vua không nhận thức được cái dă man thô tục mà vua đă truyền khiến, th́ vua đă nh́n nhận tội lỗi của ḿnh và xin ơn tha thứ...." 

Đúng thế, ngay sau khi được tiên tri Nathan vạch tội của vua ra, vua ra tỏ ra thật ḷng ăn năn thống hối, như chính vua đă bày tỏ cùng Chúa trong Thánh Vịnh 50 ở Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo ḷng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. 

2) V́ sự lỗi con, chính con đă biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. 

3) Con thi hành điều ác trước thiên nhan, hầu tỏ ra Chúa công b́nh khi phê phán. Này coi, con đă chào đời trong ô uế, và trong tội, mẹ đă hoài thai con. 

4) Xin cho con cảm thấy vui mừng hoan hỉ, cho xương bị Chúa đập hớn hở reo lên. Xin ngoảnh mặt đi, đừng nh́n tội lỗi, và tẩy xoá mọi điều gian ác của con. 

"Đời sống của con người này đă đánh động tôi. Nó khiến chúng ta nghĩ về cuộc đời của ḿnh. Tất cả chúng ta đều đă được Chúa chọn lănh nhận Phép Rửa, đều thuộc về dân của Ngài, đều trở thành các vị thánh; chúng ta đă được Chúa thánh hóa trên đường nên thánh. Khi đọc về cuộc đời này, cuộc đời của một đứa nhỏ - không... không phải là một đứa nhỏ, mà là một nam thiếu niên - từ thiếu thời tới già đời, khoảng thời gian con người này đă làm nhiều điều tốt lành cũng như những điều không tốt khác. Nó làm cho tôi nghĩ rằng trong cuộc hành tŕnh Kitô hữu, cuộc hành tŕnh Chúa đă mời gọi chúng ta thực hiện, không có một vị thánh nào mà không có quá khứ và cũng không có một tội nhân nào mà lại không có tương lai". 

Phải, chính v́ "cuộc hành tŕnh Chúa đă mời gọi chúng ta thực hiện, không có một vị thánh nào mà không có quá khứ và cũng không có một tội nhân nào mà lại không có tương lai", như Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảm nhận, mà "Nước Thiên Chúa giống như người kia đă gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt v́ đă đến mùa". 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 

TN.III-6.mp3 

Ngày 28 tháng 1

Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

lễ nhớ bắt buộc


Sinh năm 1225 trong một gia đ́nh quư tộc ở A-qui-nô, rồi theo học tại đan viện Mon-tê Cát-xi-nô, tiếp đến tại đại học Na-pô-li, cuối cùng Tô-ma nhập Ḍng Anh Em Thuyết Giáo và hoàn tất việc học tại Pa-ri và Cô-lô-nhơ, dưới sự dẫn dắt của một bậc thánh sư là An-bê-tô Cả. Thánh Tô-ma đă thể hiện trọn vẹn lư tưởng ḍng thánh Đa-minh là chiêm niệm và truyền đạt cho tha nhân điều ḿnh đă chiêm niệm. Vừa là triết gia, vừa là thần học gia, trong vai tṛ giáo sư, thánh nhân đă suy nghĩ, giảng dạy và viết rất nhiều. Nhưng trước hết và trên hết, thánh nhân là người chiêm niệm, người đă cầu nguyện nhiều và đă tuân thủ một kỷ luật nghiêm khắc để có thể đạt tới ánh sáng tinh tuyền. Thánh nhân qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1274 tại đan viện Xi-tô ở Phốt-xa-nô-va. Ngày 28 tháng Giêng là ngày thi hài thánh nhân được cải táng đưa về Tu-lu-dơ năm 1369.

 

Bài đọc 2

Không có gương nhân đức nào mà không có nơi thập giá

Trích bài chia sẻ của thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục.

Có cần thiết Con Thiên Chúa phải chịu đau khổ v́ chúng ta không ? Thưa cần lắm, và có thể tóm lại trong hai lư do : một là để làm phương dược chữa trị tội lỗi, hai là để làm gương cho chúng ta noi theo.

Xét về phương dược để chữa trị mọi sự dữ mà chúng ta mắc phải v́ tội lỗi, chúng ta gặp thấy linh dược nhờ cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô.

Nhưng xét về gương sáng th́ ích lợi cũng không nhỏ, v́ cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô đủ để soi sáng trọn vẹn cuộc đời chúng ta. Quả vậy, bất cứ ai muốn sống đời hoàn hảo, người ấy không cần làm ǵ khác ngoài việc khinh chê những ǵ Đức Ki-tô đă khinh chê trên thập giá và ao ước những ǵ Người đă ước ao. Bởi lẽ không có gương nhân đức nào mà không có nơi thập giá.

Nếu bạn muốn t́m một tấm gương bác ái, th́ đây : Không có t́nh thương nào cao cả hơn t́nh thương của người đă hy sinh tính mạng v́ bạn hữu của ḿnh. Đó là điều Đức Ki-tô đă thực hiện trên thập giá. Vậy nếu Người đă hy sinh mạng sống v́ chúng ta, th́ khi v́ Người mà chúng ta phải chịu bất cứ đau khổ nào, sẽ chẳng có chi là quá nặng.

Nếu bạn muốn t́m một tấm gương nhẫn nhục, th́ nơi thập giá có cả một tấm gương sáng ngời. Thật vậy, sự nhẫn nhục sẽ lớn lao v́ hai lư do : hoặc khi người ta chịu những đau khổ lớn lao, hoặc khi người ta chịu những đau khổ có thể tránh được mà lại không tránh. Quả thế, Đức Ki-tô đă mang lấy những đau khổ lớn lao trên thập giá, và nhẫn nhục chịu đựng : Người chịu đau khổ mà chẳng ngăm đenhư chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín trước mặt kẻ xén lông, Người chẳng hề mở miệng. Như thế, sự nhẫn nhục của Đức Ki-tô trên thập giá thật là lớn lao : Chúng ta hăy kiên tŕ chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn ḷng tin. Chính Người đă khước từ niềm vui dành cho ḿnh, mà cam chịu khổ h́nh thập giá, chẳng nề chi ô nhục.

Nếu bạn muốn t́m một tấm gương khiêm nhường, th́ xin bạn nh́n lên Đấng chịu đóng đinh : Đấng vốn là Thiên Chúa mà đă muốn chịu xét xử dưới thời Phong-xi-ô Phi-la-tô và chịu chết.

Nếu bạn muốn t́m một tấm gương tuân phục, bạn chỉ việc bước theo Đấng đă vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng ḷng chịu chết : Cũng như v́ một người duy nhất, tức là ông A-đam, đă không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, th́ nhờ một người duy nhất đă vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ trở thành người công chính.

Nếu bạn muốn t́m một tấm gương khinh chê của cải trần gian, bạn chỉ việc bước theo Đấng là Vua các vua và là Chúa các chúa, nơi Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết, thế mà trên thập giá Người đă chịu trần truồng, bị chế giễu, bị khạc nhổ, bị đánh đập, bị đội ṿng gai và phải uống giấm chua mật đắng.

Vậy bạn đừng bám víu vào y phục và của cải, v́ áo xống tôi, chúng đem chia chác ; đừng bám víu vào danh dự, v́ Người đă chịu lăng nhục và bị đánh đ̣n ; đừng say mê chức tước, v́ họ đă kết một ṿng gai làm vương miện đội lên đầu Người ; và đừng ham mê thú vui nữa, v́ tôi khát nước, lại cho uống giấm chua.

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa làm cho thánh Tô-ma trở nên một bậc thầy lỗi lạc, v́ đă ban cho người ḷng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và hăng say giảng dạy đạo lư cao siêu. Xin Chúa thương mở ḷng soi trí để chúng con ngày càng hiểu biết điều người dạy và ra công bắt chước việc người làm. Chúng con cầu xin

 

ĐTC Biển Đức XVI:

23/6/2010 –  Bài 112: Thánh Thomas Aquinas - Tổng Luận Thần Học

16/6/2010 – Bài 111: Thánh Thomas Aquinas - Triết Lư Thần Học

2/6/2010 – Bài 110: Thánh Thomas Aquinas - Tiểu Sử

 

 LeThanhTomaTienSi.mp3 

 ThanhTomaTienSiHoiThanh.mp3 

 https://youtu.be/tGf8zgExMWo