Tuần III Thường Niên Thứ 5
& Thánh Angela Merici lễ ngày 27-1

Bài Đọc I: (năm II) 2 Sm 7, 18-19. 24-29

"Lạy Chúa là Thiên Chúa, tôi là ai và gia đ́nh tôi là chi?"

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Sau khi Nathan nói với Đavít xong, vua Đavít đến ngồi trước Thiên Chúa mà nói rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, con là ai và gia đ́nh con là chi mà Chúa dẫn con đến đây? Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa, như thế Chúa c̣n cho là ít, nên Chúa c̣n nói đến nhà tôi tớ Chúa trong tương lai lâu dài, v́ lạy Chúa, đó là thường t́nh của loài người.

"Chúa đă thiết lập dân Israel làm dân Chúa đến muôn đời, và lạy Chúa, chính Chúa trở thành Thiên Chúa của họ. Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa, xin hăy thực hiện măi măi lời Chúa đă nói về tôi tớ và về nhà của nó, và hăy làm như Chúa đă phán, để danh Chúa được ca khen đến muôn đời, và được truyền tụng rằng: 'Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Israel'. Xin cho nhà tôi tớ Chúa được vững chắc trước nhan thánh Chúa. Lạy Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel, v́ Chúa đă mạc khải cho tôi tớ Chúa biết những lời này: 'Ta sẽ xây dựng cho ngươi một ngôi nhà', v́ thế, tôi tớ Chúa vững tâm thốt lên lời khẩn nguyện trên đây. Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa, và lời Chúa th́ chân thật, v́ Chúa đă tỏ ra cho tôi tớ Chúa những điều hạnh phúc ấy. Giờ đây, xin hăy khởi sự chúc phúc cho nhà tôi tớ Chúa, để nhà tôi tớ Chúa tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời, v́ lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đă phán và xin giáng phúc cho nhà tôi tớ Chúa đến muôn đời".

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Đáp: Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người (Lc 1, 32a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, để thương Đavít, xin Chúa nhớ đến mọi nỗi ưu tư của người: người đă thề như thế nào với Chúa, người đă khấn hứa cùng Đấng toàn năng nhà Giacóp rằng: - Đáp.

2) "Tôi sẽ không vào lều trại nhà tôi, tôi sẽ không bước lên giường nằm, tôi sẽ không nhắm mắt ngủ, không để cho mi mắt tôi được nghỉ an, cho tới khi tôi gặp được nơi ngự điện cho Chúa, gặp được cung lâu cho Đấng Toàn năng nhà Giacóp". - Đáp.

3) Chúa đă thề hứa cùng Đavít một lời hứa quả quyết mà Người sẽ chẳng rút lời, rằng: "Ta sẽ đặt lên ngai báu của ngươi một người con cháu thuộc ḍng giống của ngươi". - Đáp.

4) "Nếu các con ngươi tuân giữ điều ước của Ta và những luật lệ mà Ta ban ra dạy chúng, th́ cả con cháu chúng cũng được muôn đời ngồi cai trị trên ngai báu của ngươi". - Đáp.

5) Bởi chưng Chúa đă kén chọn Sion, đă thích lựa Sion làm nơi cư ngụ cho ḿnh. Ngài phán: "Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, v́ Ta ưa thích". - Đáp. 

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lư của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 4, 21-25

"Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, th́ người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? V́ chẳng có ǵ giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có ǵ kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, th́ hăy nghe". Và Người bảo họ rằng: "Hăy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, th́ người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta c̣n thêm nữa. V́ ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất".

Đó là lời Chúa. 

 

Suy niệm 

  Đức Kitô tỏa sáng    

Hôm nay, Thứ Năm Tuần 3 Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lư" cho chung thời điểm phụng vụ này liên quan đến những lời Chúa dạy trong bài Phúc Âm sau đây:

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: 'Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? V́ chẳng có ǵ giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có ǵ kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, th́ hăy nghe'. Và Người bảo họ rằng: 'Hăy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, th́ người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta c̣n thêm nữa. V́ ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất'".

Đối tượng của những lời Chúa Giêsu phán dạy trong bài Phúc Âm hôm nay, như Thánh kư Marco cho biết, đó là "dân chúng", chứ không phải là các môn đệ của Người, cho dù các môn đệ của Người là thành phần đă được Người ví như "là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14).

"Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao?": Chúa Giêsu muốn nói ǵ đây hay ám chỉ ai đây? Phải chăng Người muốn ám chỉ Lời giảng dạy của Người? V́ "Lời Ngài là đèn soi chân con bước, là ánh sáng soi đường con đi" (Thánh Vịnh 119:105). 

Thật vậy, bài Phúc Âm hôm nay tiếp theo ngay sau bài Phúc Âm hôm qua, mà bài Phúc Âm hôm qua về dụ ngôn "người đi gieo hạt" và "hạt là Lời Chúa", th́ bài Phúc Âm hôm nay Người muốn tiếp tục đề tài Lời Chúa hay mạc khải thần linh, nhưng bằng một h́nh ảnh khác hay đúng hơn bằng một tác động khác, thay v́ "đi gieo hạt" như trong bài Phúc Âm hôm qua th́ lại "đặt trên giá đèn" trong bài Phúc Âm hôm nay.

Nếu ánh sáng là h́nh ảnh hay tiêu biểu cho sự thật cũng như cho bản chất của ánh sáng hay của sự thật là chiếu soi, là giải phóng th́ quả thực, đúng như lời Chúa Giêsu khẳng định trong bài Phúc Âm hôm nay, "chẳng có ǵ giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có ǵ kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng". 

Câu "chẳng có ǵ giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có ǵ kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng" này cũng có thể hiểu là không ǵ có thể ẩn khuất, cho dù là thâm tâm của con người, là âm mưu tinh quái nhất của con người, cũng không thể nào qua mặt được Lời Chúa, không thể nào che giấu được Lời Chúa là Chúa Kitô, che giấu được ánh mắt thần linh của Người: "Người tự ḿnh biết được những ǵ nơi con người ta" (Gioan 2:25).

Trong bài Phúc Âm hôm qua, khi nói về dụ ngôn "người đi gieo hạt", Chúa Giêsu c̣n nói cả về phía thành phần lănh nhận và đáp ứng thế nào: hạt vệ đường, hạt đá sỏi, hạt bụi gai, hạt đất tốt bao gồm hạt 30, hạt 60 và hạt 100, th́ trong bài Phúc Âm hôm nay cũng thế, Người cũng bao gồm cả vế thành phần lănh nhận nữa: "Hăy coi chừng điều các ngươi nghe thấy" (chính động từ "nghe" ở đây cũng cho thấy "đèn soi" là Lời Chúa, đối tượng của tác động "nghe").

"'Ai có tai để nghe, th́ hăy nghe'. Và Người bảo họ rằng: 'Hăy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, th́ người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta c̣n thêm nữa. V́ ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất'".

Đúng thế, càng cởi mở và khao khát lời Chúa, nhất là càng nhiệt thành và mau mắn đón nhận Lời Chúa, tức là càng t́m kiếm chân lư là Chúa Kitô, càng đáp ứng Chúa Kitô là mạc khải thần linh, th́ tùy theo tầm vóc của ḿnh, một tầm vóc được ví như cái "đấu", cũng như tùy theo cường độ khát vọng thần linh của ḿnh, tùy theo khoảng rộng cởi mở của ḿnh, một thứ cường độ và khoảng rộng được ví như tác động "đong" của con người lănh nhận, Lời Chúa ở nơi họ, một là "có, sẽ được cho thêm", hai là "không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất".

Thật ra, cho dù tác dụng của "đèn soi" hay của "hạt gieo" có vẻ bị lệ thuộc vào môi trường là người nhận, ở chỗ nếu họ không mở cửa th́ ánh sáng của "đèn soi" không lọt vào được, hay nếu không gặp "đất tốt" th́ "hạt gieo" sẽ không thể nẩy mầm và phát triển, nhưng tự ḿnh, "đèn soi" vẫn không thể nào không tỏa sáng để làm cho môi trường biến khuất tối tăm, và "hạt gieo" vẫn chất chứa mầm sống để làm cho môi trường phát triển tốt tươi. 

Những môi trường nhân bản nào khép kín không tiếp nhận ánh sáng của "đèn soi", hay khô cằn không thể thích hợp với mầm sống của "hạt gieo" là những môi trường nhân bản hay những con người tự tác hại bản thân ḿnh, chứ không thể nào tác hại đến chính "đèn soi" tự bản chất vẫn soi chiếu, hay đến chính "hạt gieo" tự bản chất vẫn làm cho cây cối phát triển.

Nếu Bài Đọc 1 cho Năm Chẵn hôm qua cho thấy một Đavít "đất tốt" thế nào th́ Bài Đọc 1 cho Năm Chẵn hôm nay cũng tiếp tục cho thấy một Đavít "đong đấu" như vậy, đến độ vua ở vào trường hợp "ai đă có, sẽ được cho thêm", như chính vua đă cảm nhận ở đầu Bài Đọc 1 hôm nay: 

"Lạy Chúa là Thiên Chúa, con là ai và gia đ́nh con là chi mà Chúa dẫn con đến đây? Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa, như thế Chúa c̣n cho là ít, nên Chúa c̣n nói đến nhà tôi tớ Chúa trong tương lai lâu dài, v́ lạy Chúa, đó là thường t́nh của loài người".

Vua Đavít "đă có" ở chỗ: "Chúa đă thiết lập dân Israel làm dân Chúa đến muôn đời, và lạy Chúa, chính Chúa trở thành Thiên Chúa của họ. Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa, xin hăy thực hiện măi măi lời Chúa đă nói về tôi tớ và về nhà của nó, và hăy làm như Chúa đă phán, để danh Chúa được ca khen đến muôn đời, và được truyền tụng rằng: 'Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Israel'". 

Vua Đavít "sẽ được cho thêm" ở chỗ: "Xin cho nhà tôi tớ Chúa được vững chắc trước nhan thánh Chúa. Lạy Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel, v́ Chúa đă mạc khải cho tôi tớ Chúa biết những lời này: 'Ta sẽ xây dựng cho ngươi một ngôi nhà', v́ thế, tôi tớ Chúa vững tâm thốt lên lời khẩn nguyện trên đây. Vậy giờ đây, ... xin hăy khởi sự chúc phúc cho nhà tôi tớ Chúa, để nhà tôi tớ Chúa tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời, v́ lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đă phán và xin giáng phúc cho nhà tôi tớ Chúa đến muôn đời".

Bài Đáp Ca hôm nay được trích từ Thánh Vịnh 131, một Bài Thánh Vịnh nói về Vua Đavít chứ không phải Bài Thánh Vịnh của Vua Đavít, nhưng lại chất chứa những ǵ từ vua hướng về Chúa Kitô là gịng dơi của vua, như câu đáp chính của bài Đáp Ca hôm nay nói rơ: "Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người":  

1) Lạy Chúa, để thương Đavít, xin Chúa nhớ đến mọi nỗi ưu tư của người: người đă thề như thế nào với Chúa, người đă khấn hứa cùng Đấng toàn năng nhà Giacóp rằng: 

2) "Tôi sẽ không vào lều trại nhà tôi, tôi sẽ không bước lên giường nằm, tôi sẽ không nhắm mắt ngủ, không để cho mi mắt tôi được nghỉ an, cho tới khi tôi gặp được nơi ngự điện cho Chúa, gặp được cung lâu cho Đấng Toàn năng nhà Giacóp". 

3) Chúa đă thề hứa cùng Đavít một lời hứa quả quyết mà Người sẽ chẳng rút lời, rằng: "Ta sẽ đặt lên ngai báu của ngươi một người con cháu thuộc ḍng giống của ngươi". 

4) "Nếu các con ngươi tuân giữ điều ước của Ta và những luật lệ mà Ta ban ra dạy chúng, th́ cả con cháu chúng cũng được muôn đời ngồi cai trị trên ngai báu của ngươi". 

5) Bởi chưng Chúa đă kén chọn Sion, đă thích lựa Sion làm nơi cư ngụ cho ḿnh. Ngài phán: "Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, v́ Ta ưa thích". 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 TN.III-5.mp3 


 

Ngày 27 tháng 1 - Thánh Angiêla Mêrici, trinh nữ (1474-1540)

 Angela sinh ngày 21 tháng 3 năm 1474  tại Desenzano, xứ Lombardie, Ư Đại Lợi. Angela mồ côi cha mẹ và ở với các anh và cậu. Vào lúc 56 tuổi, Angela Merici từ chối lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng. Ngài biết Đức Clementê VII muốn ban cho ngài một vinh dự lớn lao và một cơ hội vĩ đại để phục vụ khi đức giáo hoàng yêu cầu ngài nhận trách nhiệm lănh đạo một ḍng nữ tu chuyên về điều dưỡng. Nhưng Angela biết công việc điều dưỡng không phải là điều Thiên Chúa muốn mời gọi ngài thi hành. 

Ngài mới từ Đất Thánh trở về. Khi trên đường đến đó ngài bị bệnh nặng và bị mù. Tuy nhiên, ngài nhất quyết tiếp tục cuộc hành hương và thăm viếng các thánh địa với tất cả ḷng sùng kính hơn là muốn chiêm ngưỡng bằng cặp mắt. Trên đường về ngài được chữa lành và được sáng mắt. Điều ấy chắc chắn đă nhắc nhở ngài rằng không thể nhắm mắt trước nhu cầu của những người chung quanh, và đừng đóng cửa ḷng trước lời mời của Thiên Chúa. 

Ở khắp nơi trong thành phố, đâu đâu ngài cũng thấy các em gái nghèo nàn, không có học vấn và cũng không có tương lai. Trong thế kỷ mười lăm và mười sáu của Thánh Angela, vấn đề giáo dục phụ nữ là dành cho người giầu và cho các nữ tu. Angela là người có học thức. Cha mẹ ngài chết sớm khi ngài mới mười tuổi và sau đó ngài phải sống với người chú. Ngài thực sự bối rối khi thấy chị của ngài từ trần mà không được lănh nhận các bí tích. Trong một thị kiến ngài được đảm bảo là chị của ngài được an toàn trong bàn tay Thiên Chúa — và cũng qua thị kiến ấy ngài tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. 

Khi chú ngài từ trần, trở về nhà ngài nhận thấy các em gái trong vùng không có một chút học vấn. Nhưng ai sẽ dạy các em? Thời ấy thật khác biệt. Phụ nữ không được phép làm nghề giáo và các cô chưa chồng th́ không được tự ư đi ra ngoài — dù để phục vụ người khác. Nữ tu là các phụ nữ có kiến thức nhưng họ không được phép bước chân ra khỏi tu viện. Thời đó không có ḍng nữ tu chuyên về giáo dục như ngày nay. 

Để giúp đỡ các em, Angela nghĩ ra một phương cách mới. Ngài quy tụ một nhóm các cô thuộc ḍng Ba Phanxicô, đi ra đường phố và tụ tập các em gái lại để dạy học cho các em. Các cô không có tiền cũng như không có quyền thế, họ chỉ có tấm ḷng tận tụy cho việc giáo dục và cho Đức Kitô. Sống trong chính nhà của ḿnh, họ gặp gỡ để cầu nguyện và dạy học. Họ thành công đến nỗi Angela được yêu cầu đưa sáng kiến ấy để thực hiện ở các thành phố khác, và đă làm nhiều người kinh ngạc, kể cả đức giáo hoàng. 

Mặc dù ngài từ chối đức giáo hoàng, nhưng có lẽ thỉnh cầu của đức giáo hoàng đă gợi ư cho ngài thấy rằng cần phải chính thức hóa tổ chức của ngài. Mặc dù chưa bao giờ là một nữ tu, Hội Thánh Ursula của Angela là nhóm nữ tu đầu tiên hoạt động ngoài khuôn khổ nhà ḍng và là ḍng nữ đầu tiên chuyên lo giáo dục.

Lúc đó, chưa có những nữ tu viện dành cho các chị em và cũng chẳng có ai đă từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Thánh nữ Angiêla Merisi là người đầu tiên đă tụ họp một nhóm chị em và mở các trường dạy trẻ. Vào ngày 25 tháng Mười Một năm 1535, hai mươi tám chị em đă tận hiến cuộc đời ḿnh cho Thiên Chúa. Họ tuân giữ luật ḍng thánh Ursula. Angiêla đặt hội ḍng dưới sự bảo trợ của thánh Ursula. Đây là lư do họ có được danh hiệu đó. Thoạt đầu, các chị đă cư ngụ tại nhà quê của ḿnh. Bởi có nhiều khó khăn nên phải trải qua một thời gian dài sau họ mới có thể cùng được chung sống trong tu viện. Thánh nữ Angiêla Merisi mất vào ngày 27 tháng Giêng năm 1540 khi hội ḍng của ngài vừa được phôi dựng. Ḷng cậy trông phó thác nơi Thiên Chúa đă giúp Angiêla vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Ngài không hồ nghi ǵ về việc Thiên Chúa sẽ quan pḥng lo liệu cho công việc ngài đă khởi sự. Và Thiên Chúa đă thực hiện.

Các nữ tu ḍng thánh Ursula đă có mặt tại nhiều quốc gia. Hội ḍng hiện vẫn tiếp tục hoạt động cho Đức Chúa Giêsu và Giáo hội của Người; nhất là việc giáo dục các trẻ em và các thanh thiếu niên.

Thánh nữ Angiêla Merisi nhắc nhở chúng ta rằng những sự khó và những chán nản thất vọng có thể giúp chúng ta nhận ra những nỗi đau thương nơi người khác. Khi chúng ta sẵn ḷng vươn tay ra, Thiên Chúa sẽ dùng chúng ta để thực hiện những công việc phi thường của Người. Chúng ta hăy nài xin thánh nữ Angiêla Merisi giúp chúng ta biết cách tỏ ḷng tế nhị và xót thương đối với tha nhân.

Thánh Angela Merici từ trần ngày 27 tháng 1 năm 1540 tại Brescia, khi ngài khoảng bảy mươi tuổi. Mộ phần trở nên một nơi hành hương. Thánh tích c̣n tại thánh đường Thánh Afra, Brescia Ư Đại Lợi. Ngay sau khi qua đời, nữ tu Angela đă được dân chúng thành phố ca tụng như một đấng thánh. Họ đến kính viếng thi hài của chị thánh đông đảo đến độ phải hoăn lễ an táng đến 30 ngày sau.
 

Thánh nữ được tôn phong Chân Phước năm 1768 do Đức Giáo Hoàng Clement XIII và đến ngày 27 tháng 5 năm 1807 Đức Giáo Hoàng Pius VII đă ghi tên thánh nữ vào sổ bộ các thánh của Giáo Hội.

 

Lời Trích

Khi sự thay đổi trở nên khó khăn đối với nhiều người, có lẽ thật hữu ích khi nhớ lại lời của thánh nữ nói với các nữ tu: "Nếu theo thời gian và v́ nhu cầu, các chị phải vâng theo các quy luật mới và thay đổi một vài điều, th́ hăy thi hành với sự thận trọng và hăy để ư đến lời khuyên bảo."

Đaminh Maria cao tấn tĩnh tổng hợp