PVLC Chúa Nhật III Thường Niên Năm C
và Thánh Vinh-Sơn Phó tế Tử Đạo

 Bài Đọc I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10

"Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đă đọc".

Bài trích sách Nơ-khe-mia.

Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư kư Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, v́ thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, th́ tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi ḿnh và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ư nghĩa, và người ta hiểu được điều đă đọc. Nơ-khê-mia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư kư, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: "Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc". V́ lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: "Hăy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hăy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho ḿnh, v́ ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; v́ niềm vui của Chúa là đồn luỹ của anh chị em!"

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 15

Đáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Đáp.

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Đáp.

3) Ḷng tôn sợ Chúa thuần khiết, c̣n măi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. - Đáp.

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự ḷng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng Đá, là Đấng Cứu Chuộc con. - Đáp.

 

Bài Đọc II: 1 Cr 12, 12-30 (bài dài)

"Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, th́ Chúa Kitô cũng vậy. V́ chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. V́ thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng: "V́ tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc thân xác", có phải v́ thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng: "V́ tôi không phải là con mắt, nên tôi không thuộc về thân xác", có phải v́ thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là một, th́ đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai, th́ đâu là khứu giác? Vậy, Thiên Chúa đă đặt các chi thể, và mỗi chi thể ở trong thân xác như ư Người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể, th́ c̣n đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể, nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay: "Ta không cần mi". Đầu cũng không thể nói với chân: "Ta không cần các ngươi". Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn, lại cần thiết hơn. Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất, lại là những chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn; và những chi thể thiếu trang nhă lại được ta trang sức hơn, c̣n những chi thể trang nhă lại không cần như thế: nhưng Thiên Chúa đă sắp đặt thân xác, cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác, mà là để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lây; hoặc một chi thể được vinh dự, th́ tất cả các chi thể cùng chia vui.

Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể của Người, mỗi người có phận sự ḿnh. Có những người Thiên Chúa đă thiết lập trong Hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư?

Đó là lời Chúa. 

Hoặc đọc bài vắn này: 1 Cr 12, 12-14. 27

"Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, th́ Chúa Kitô cũng vậy. V́ chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. V́ thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự ḿnh.

Đó là lời Chúa. 

Alleluia: Lc 4, 18-19

Alleluia, alleluia! - Chúa đă sai con đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. - Alleluia. 

Phúc Âm: Lc 1, 1-4; 4, 14-21

"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

V́ có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đă xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đă chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đă truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi t́m hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lư các giáo huấn ngài đă lănh nhận.

Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, th́ ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, v́ Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nh́n Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm 

Đức Kitô Thiên Sai 

Hai Chúa Nhật đầu tiên (1 và 2) của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh, bao giờ cũng là bài Phúc Âm Nhất Lăm (theo chu kỳ A-B-C) về sự kiện Chúa Giêsu lănh nhận phép rửa (Chúa Nhật 1), và bao giờ cũng là bài Phúc Âm theo Thánh kư Gioan (cho cả 3 chu kỳ A-B-C) về sự kiện Người bắt đầu tỏ ḿnh ra qua môi giới Tiền Hô Gioan Tẩy Giả (hai bài Phúc Âm liền nhau, một cho chu kỳ A và một cho chu kỳ B) cũng như qua môi giới Mẹ của Người ở Tiệc Cưới Cana (bài Phúc Âm cho chu kỳ C tiếp sau 2 bài Phúc Âm cho chu kỳ B và A).  

Phải nói rằng ở Chúa Nhật tuần 3 của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh, Chúa Giêsu mới thực sự trực tiếp tỏ ḿnh ta cho dân chúng. Nếu trong bài Phúc Âm của chu kỳ A theo Thánh Mathêu, Chúa Giêsu tỏ ḿnh ra bắt đầu ở miền đất đông đảo dân ngoại sống như ánh sáng chiếu trong tăm tối, và trong bài Phúc Âm của chu kỳ B theo Thánh Marco, Chúa Giêsu tỏ ḿnh ra ở lời rao giảng tiên khởi của Người cũng như ở việc tuyển chọn 4 môn đệ đầu tiên, th́ trong bài Phúc Âm chu kỳ C theo Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu tỏ ḿnh ra ở Hội Đường Nazarét là nơi Người khẳng định Người chính là Đấng Thiên Sai Cứu Thế được Tiên Tri Isaia báo trước: 

"Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: 'Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, v́ Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng'. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nh́n Người. Người bắt đầu nói với họ: 'Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe'". 

Thật vậy, nhân vật Giêsu Nazarét này, nhân vật đă được Tiền Hô Gioan Tẩy Giả tiên báo và làm chứng là Đấng đến sau ngài nhưng cao trọng hơn ngài, Đấng sẽ "làm phép rửa Thánh Linh" (Gioan 1:27,33), Vị cũng đă được Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, sau ngày lănh nhận phép rửa, giới thiệu với chung dân chúng "là Chiên Thiên Chúa" (Mathêu 1:29 - Bài Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm A) cũng như với riêng các môn đệ của ngài hôm sau đó "là Chiên Thiên Chúa" (Mathêu 1:36 - Bài Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B), và là Vị, qua môi giới của mẹ ḿnh, đă tỏ ḿnh ra cho 4 môn đệ đầu tiên ở Tiệc Cưới Cana (xem Gioan 2:11), quả thực là chính Đấng Thiên Sai được Tiên Tri Isaia báo trước, như chính Người đă tự nhận trong bài Phúc Âm của Thánh kư Luca hôm nay, cũng như đă được Thánh kư Luca ghi nhận ngay đầu bài Phúc Âm hôm nay thế này: "Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng".  

Thật vậy, yếu tố chính yếu bất khả thiếu làm nên Vị Thiên Sai Cứu Thế nơi nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét đây là Thánh Linh, hay nói cách khác hoặc nói ngược lại, Thánh Linh là dấu chứng thực nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét đây là Đấng Thiên Sai Cứu Thế: đúng như Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đă nhận biết và giới thiệu, cũng như Mẹ Maria đă nhận biết và dọn đường để Người tỏ ḿnh ra ở Tiệc Cưới Cana, một Vị Thánh Linh đă tác tạo nên chung nhân tính và riêng thân xác của Người trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Maria, cũng là Vị Thánh Linh đă thánh hóa thai nhi Tiền Hô Gioan Tẩy Giả ngay từ trong bụng mẹ khi bé mới được 6 tháng thai, và là Vị Thánh Linh được Tiền Hô Gioan Tẩy Giả thấy như chim bồ câu đậu trên nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét sau khi Người lănh nhận phép rửa, như một dấu chứng thực nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét này chính là Con Thiên Chúa: "Con là Con yêu dấu của Cha. Cha hài ḷng về Con" (Luca 3:22). 

Trong bài Phúc Âm hôm nay, câu Chúa Giêsu tuyên bố 'Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe'", Người chẳng những xác nhận tính chất chính xác và trung thực nơi các chứng từ của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả cũng như vai tṛ của Mẹ Maria trong sứ vụ đồng công cứu chuộc với Người, mà c̣n báo trước những chứng từ của chính bản thân Người trong tương lai mà Người sẽ đích thân tỏ ra cho chung dân chúng và riêng các môn đệ của Người thấy rằng Người quả là Đấng Thiên Sai Cứu Thế, bởi Người đă được Xức Dầu Thánh Linh, Đấng ngự nơi Người và tác hành trong Người như một động lực thần linh để Người có thể hoàn trọn tất cả những ǵ Thiên Chúa muốn Người thực hiện với sứ mệnh Thiên Sai Cứu Thế của Người, một sứ mệnh bao gồm 3 vai tṛ chính yếu là vai tṛ giải thoát như một vị vương đế, vai tṛ chữa lành như một vị tư tế và vai tṛ rao giảng như một vị ngôn xứ, đúng như lời tiên tri Isaia mà Người đă đọc và công nhận là ứng nghiệm ở nơi Người.

Nếu Phúc Âm của Thánh kư Luca là cuốn phúc âm thuật lại tất cả những ǵ Chúa Giêsu làm theo 3 vai tṛ của một Đấng Thiên Sai Cứu Thế này của Người th́ các bài Phúc Âm theo chu kỳ phụng vụ Năm C ở các tuần lễ Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh hay hậu Phục Sinh cũng xuất phát từ những ǵ được Chúa Giêsu xác nhận là "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe", một "hôm nay", về thời gian bao gồm cả những ngày sau đó, cả những ǵ Người nói và làm, cho tới khi Người hoàn thành cuộc Vượt Qua của Người, nhưng về thực tại lại là chính bản thân của Người, một bản thân được Xức Dầu Thánh Linh để "đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng", mà ngay bấy giờ, trong hội đường hôm ấy (đối với chúng ta bây giờ) cũng là "hôm nay" (đối với Chúa Giêsu bấy giờ), đang thực hiện những ǵ Tiên Tri Isaia báo trước về Người ở môi trường của một hội đường lúc ấy có sự hiện diện của mọi người trong dân chúng đang cần được Người giải thoát, được chữa lành và được rao giảng. 

H́nh ảnh cộng đồng Dân Chúa trong Cựu Ước ở Bài Đọc 1 hôm nay có thể nói phản ảnh h́nh ảnh của cộng đoàn dân Do Thái ở hội đường Nazarét hôm nay, ở chỗ họ qui tụ lại một nơi lắng nghe Chúa Giêsu đọc sách và giảng dạy thế nào th́ cộng động trong Bài Đọc 1 cũng thế: "Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư kư Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, v́ thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, th́ tất cả đều đứng lên".  

Trong Bài Đọc 1 hôm nay, chúng ta thấy 3 vai tṛ giải thoát, chữa lành và rao giảng được Tiên Tri Isaia báo trước liên quan đến nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét là Đấng đă tự xác nhận là "ứng nghiệm" về ḿnh trong bài Phúc Âm hôm nay, ở một nghĩa nào đó, cũng đă được "ứng nghiệm" nơi cộng đồng dân Chúa đang qui tụ nghe "Thày thư kư Esdras ... đọc sách" bấy giờ.  

Họ được rao giảng ở chỗ: "Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ư nghĩa, và người ta hiểu được điều đă đọc".  

Họ được chữa lành ở chỗ: "Nơ-khê-mia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư kư, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: 'Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc'. V́ lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật".  

Họ được giải thoát ở chỗ: "V́ lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: 'Hăy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hăy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho ḿnh, v́ ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; v́ niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em!'" 

Tâm t́nh và thái độ của cộng đồng dân Chúa ở chỗ chẳng những lắng nghe lề luật mà c̣n đáp ứng những ǵ được nghe từ lề luật trong Bài Đọc 1 hôm nay dường như được phản ảnh, bộc phát và bày tỏ thật chính xác trong Bài Đáp Ca hôm nay:  

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.  

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.  

3) Ḷng tôn sợ Chúa thuần khiết, c̣n măi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.  

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự ḷng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng Đá, là Đấng Cứu Chuộc con. 

Tâm t́nh và thái độ của cộng đồng dân Chúa trong Bài Đọc 1 hôm nay đầy tinh thần hân hoan phấn khởi như thể họ đă được tràn đầy Thánh Linh, Vị Thánh Linh đă tác động nơi họ qua những nhân vật lănh đạo của họ, tùy theo vai tṛ và trách nhiệm của từng người: "Nơ-khê-mia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư kư, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng...". 

Đó là lư do trong Bài Đọc 2 hôm nay, Thánh Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô viết cho Giáo Đoàn Côrinto trong Thư Thứ 2 của ngài đă khẳng định về thực trạng hiệp nhất ("một thân xác") trong đa dạng ("nhiều chi thể"), cũng như về tính cách khác biệt của các chi thể, với những phận vụ, sứ vụ, thừa tác vụ thích hợp với từng chi thể, để cùng phục vụ công ích, phục vụ "một thân thể", như sau: 

"Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, th́ Chúa Kitô cũng vậy. V́ chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. V́ thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự ḿnh". 

Kitô hữu chúng ta nhờ bởi Thánh Linh khi lănh nhận Phép Rửa đă trở thành một thân thể duy nhất với Chúa Kitô là đầu, và nhờ đó chúng ta cũng được hiệp thông với chính Thánh Thần của Chúa Kitô, ở tầm mức trọn vẹn khi chúng ta lănh nhận Bí Tích Thêm Sức.  

Bởi thế, tất cả những ǵ chúng ta lănh nhận nhờ được hiệp thông với Nhiệm Thể Chúa Kirtô nói chung và với Đầu Nhiệm Thể là Chúa Kitô nói riêng đều từ Nhiệm Thể này và cần qui về Nhiệm Thể này, nhờ đó chúng ta mới được lớn lên với Nhiệm Thể này, cho đến tầm vóc viên trọn của Chúa Kitô (xem Epheso 4:13,15), một tầm vóc được chính Chúa Kitô sống trong chúng ta để Người tiếp tục thực hiện vai tṛ vương đế giải phóng, tư tế chữa lành và ngôn sứ rao giảng của Người cho đến tận thế, qua chúng ta và nhờ chúng ta là thành phần chứng nhân trung thực và sống động của Người. 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

MTN.CNIII-C.mp3  
 

THÁNH VINH-SƠN PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO   22-1

Thánh Vinh Sơn chắc chắn là một trong những vị tử đạo nổi tiếng và được tôn kính nhất trong thế giới Công giáo, ngay từ những thời xa xưa, tại nhiều nước, không kể quê hương ngài là Tây Ban Nha. Thánh Auguttin đă viết: “Có thị trấn nào, tỉnh nào nơi trải rộng đế quốc Rôma và Danh Chúa Giêsu mà lại không cử hành lễ kính nhớ thánh Vinh Sơn”? Từ năm 410 đến 413 tháng giêng, thánh Auguttin luôn giảng một bài giảng thuyết về ngài tại Vương cung Thánh đường Cartaginê được tái lập. Lễ kính ngài trải rộng khắp Âu châu, Phi châu, và Mỹ châu. 91 nhà thờ Ư mang tên ngài. Kể từ những năm 300, thành phố Vicenza nước Ư nhận ngài làm đấng bảo trợ, v́ theo một truyền thuyết th́ chính nó mang tên ngài.  Sự thánh thiện của ngài vĩ đại đến nỗi ba thành phố bên Tây Ban Nha giành giựt danh hiệu là quê hương của ngài: Đó là Valencia, Saragozza và Huesca. Nhưng có lẽ chắc là ngài sinh ra tại Huesca, nước Tây Ban Nha.

Ngài thuộc một gia đ́nh quí tộc, con của quan đại diện Eutichio và nữ tước Enola. Ngài nhận được một nền giáo dục tốt đẹp về văn chương và sớm được gửi gắm cho Đức Cha Valeriô để chăm sóc đời sống thiêng liêng cho ngài. Không những Đức Cha Valêriô truyền đạt, hun đúc đời sống cho Vinh Sơn với tất cả nền đạo đức vững chắc mà ngài c̣n dạy văn chương, chữ nghĩa cho Vinh Sơn. Được đào tạo, hun đúc trong bầu khí thánh thiện và tràn Thánh Thần của Chúa, thánh Vinh Sơn càng lúc càng trở nên con người tốt, trở nên mẫu mực và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Thấy Vinh Sơn có khả năng, ḷng đạo đức, Đức Cha Valêriô đă truyền chức phó tế cho Vinh Sơn để phụ giúp Đức Cha trong việc loan báo Tin Mừng.

Vào năm 303, các hoàng đế Rôma ban chỉ dụ bách hại các Kitô hữu: Mọi nhà thờ, sách vở, nhà cửa của các Kitô hữu phải bị phá hủy; các Kitô hữu làm công chức phải bị cách chức, mọi bề tôi trước khi làm bất cứ một hành vi công cộng nào cũng đều phải dâng của lễ hy sinh cho các thần.

Cả Đức Giám mục Valêriô và phó tế Vinh Sơn đều không từ bỏ bổn phận của ḿnh, trái lại các ngài mạnh mẽ làm chứng cho đức tin của họ.  V́ thế tổng trấn Đacianô ra lệnh bắt giữ họ. Bị tra tấn, Vinh Sơn đă nói nhân danh cả vị Giám mục của ḿnh cho Đaciano hay rằng: “Đức tin của chúng tôi chỉ là một điều mà thôi: Đức Giêsu là Thiên Chúa thật: Chúng tôi là các tôi tớ và các chứng nhân của Ngài. V́ Danh Ngài, chúng tôi không khiếp sợ ǵ cả. Quan chỉ mệt thân tra trấn chúng tôi và làm chúng tôi đau khổ. Quan đừng tin rằng ḿnh có thể bẻ gẫy chúng tôi bằng các lời hứa vinh dự hay lời đe dọa giết chết, v́ lẽ cái chết quan giáng xuống trên chúng tôi sẽ dẫn chúng tôi tới sự sống”.

Đacianô đă đem Đức Valerius đi lưu đày, rồi ông dồn mọi sự tức giận lên phó tế Vinh Sơn. Mọi h́nh thức tra tấn đều được sử dụng. Nhưng kết quả chỉ làm Dacian thêm rối trí. Chính ông ra lệnh đánh đập các lư h́nh v́ sự thất bại của họ. 

Sau cùng ông đề nghị nếu phó tế Vinh Sơn giao nộp sách Thánh để đốt theo như chỉ dụ của hoàng đế th́ ông sẽ tha cho. Nhưng thánh nhân cương quyết không nhượng bộ. Sự tra tấn tiếp tục, nhưng dù nằm trên vỉ sắt được nung nóng, người tù nhân vẫn can đảm chịu đựng, đến nỗi chính lư h́nh cũng phải nản chí. Sau cùng phó tế Vinh Sơn bị ném vào một xà lim dơ bẩn – Ở đây ngài đă hoán cải người cai tù. Dacian tức điên người, nhưng lạ lùng thay, ông lại ra lệnh cho tù nhân được tĩnh dưỡng đôi chút. Đaciano dùng những lời dụ dỗ dịu ngọt, những ân huệ để xúi Vinh Sơn bỏ đạo. Ông cho Vinh Sơn nằm trên chiếc giường êm ái để cho các bạn hữu đếm thăm nom, nhưng tất cả các mưu chước đều vô ích.

Vinh Sơn vẫn kiên vững trong đức tin, và qua đời ngày 22 tháng giêng năm 304 và truyền thuyết nói một đoàn các thiên thần rước ngài vào Thiên đàng.

Thông điệp và tính thời sự

Vinh Sơn de Saragossa, cùng với các thánh phó tế Stêphanô và Laurensô, được xem như mẫu gương cho thừa tác vụ phó tế: Kết hợp với Giám mục Valêriô, trong việc phục vụ Hội Thánh, ngài đă theo người trong việc tử đạo, trong việc làm chứng sự trung thành của ḿnh với Chúa Kitô và Hội Thánh.

1.          Vinh Sơn (tiếng Latinh vincere, thắng trận) có nghĩa là kẻ chiến thắng. Như kẻ chiến thắng, ngài đă minh chứng trong suốt cuộc khổ nạn: Không có sự đau đớn nào có thể chiến thắng ngài. Truyền thuyết cho rằng, dù bị quăng vào tù ngục và bị hành hạ, nhưng Vinh Sơn luôn ca hát những bài Thánh thi tán tụng.

2.          Thánh Augustinô, trong bài giảng tôn vinh thánh Vinh Sơn, làm nổi bật ân sủng Đức Kitô đă ban cho thánh nhân, khi mời gọi ngài cùng chịu đau khổ với Người. Đó là một hồng ân. V́ thế “Không ai có thể tin vào sức mạnh của ḿnh khi chịu thử thách. Thật vậy, khi chúng ta chịu đau khổ cách can đảm, chính từ Thiên Chúa mà chúng ta được sự kiên nhẫn. Chính Người nói: Hăy vững tin, v́ Ta đă thắng thế gian. Tại sao chúng ta kinh ngạc khi thánh Vinh Sơn chiến thắng trong Đấng đă thắng thế gian?… Thân xác chịu đau khổ, Thần khí nói, và lời của Thần khí không những kết án sự vô tín, nhưng c̣n nâng đỡ sự bất lực” (Phụng vụ giờ Kinh).

 

Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB

http://loichua.donboscoviet.org/ngay-22-thang-1-thanh-vinh-son-pho-te-tu-dao/

 

Thánh Vinhsơn sinh tại Huesca nước Tây Ban Nha. Hồi niên thiếu, Vinhsơn là một lễ sinh của Giám mục Valêriô. Những ngày thơ ấu. Vinhsơn sống bên cạnh Giám mục thật là êm đềm hạnh phúc. Ngày ngày Giám mục dạy Vinhsơn giáo lư và cả các môn văn chương khoa học phần đời.

Cùng với thời gian, Vinhsơn tiến triển cả về thân xác lẫn tinh thần. Thấy ḿnh già cần phải có người giúp việc, Giám mục Valêriô liền truyền chức phó tế cho Vinhsơn để phụ lực với ngài trong việc giảng giáo.

Những ngày sống thanh b́nh không được bao lâu. Tiếp đến là những ngày giông tố mù trời của những cơn bắt bớ do Điôclêtianô và Maximianô.

Viên tri phủ Đacianô một con người hung tàn, khát máu được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Valensce. Ông muốn tàn sát người công giáo cho thỏa mối căm hờn. Ngày Đacianô về nhận chức tỉnh trưởng Valencia cũng là ngày mở đầu cho tấn thảm kịch đầu rơi, máu chảy. Trước hết ông truyền bắt ngay Giám mục Valêriô và thầy phó tế Vinhsơn, rồi ra lệnh tra tấn dă man hầu làm lung lạc tinh thần các giáo hữu. Nhưng hai đấng trái lại rất hân hoan sung sướng, v́ coi ḿnh là kẻ đầu tiên được mời gọi đến để nêu gương anh dũng hầu lĩnh nhận triều thiên vinh quang tử đạo. Thấy hai người cùng chung một niềm tin sắt đá, Đacianô càng giận đến thâm gan tím ruột. Ông truyền hai người phải mang xích nặng rồi cho điệu đến Saragoss, ở đó hai vị được nếm mùi tân khổ của chốn lao tù. Viên tỉnh trưởng hy vọng lối hành h́nh dă man cả xác và tinh thần đó sẽ làm cho hai người nao núng tâm thần và kiệt sức. Nhưng khi truyền điệu hai người đến trước mặt ông, ông thấy hai đấng vẫn được khoẻ mạnh, xinh tươi như thường. Ông lên giọng hách dịch quát viên cai ngục:

“Ngươi lại ăn đút lót của chúng nên xử đăi tử tế với những quân tử tù này phải không?”

Rồi ông quay về phía những lực sĩ của Chúa Kitô hoặc nạt nộ, hoăïc dùng lời đường mật để dụ dỗ các ngài cúng thần.

Trong cuộc tra vấn, thầy Vinhsơn nhận thấy vị Giám mục tuổi tác ứng đáp lại không mạnh mẽ và rơ ràng đủ để giăi bầy ḷng can trường và chí hiên ngang, v́ ngài đă già nua lại ít khẩu khiếu, nên khi vị Giám mục vừa ngừng lời Vinhsơn liền thưa với Giám mục:

“Lạy Cha, nếu có thể, con xin Cha cho phép con đỡ lời Cha”.

“Sao con lại nói vậy? – Đức Giám mục trả lời – khi ban quyền rao giảng Phúc âm cho con, đồng thời Cha cũng đă giao cho con trách nhiệm bênh vực và tuyên xưng đức tin mà Cha con ta hằng ôm ấp; con cứ việc trả lời thay Cha”. Bấy giờ thầy phó tế Vinhsơn dơng dạc đáp lại với viên tỉnh trưởng:

“Ông cứ việc gia h́nh, khảo lược, chúng tôi sẵn ḷng chịu đựng hết v́ một ḷng yêu Chúa Chân Thật. Ông đừng ḥng dọa nạt hay dùng lời dụ dỗ mà chinh phục được chúng tôi đâu.”

Câu trả lời đó như đổ thêm dầu vào lửa tức giận của tỉnh trưởng. Ông hầm hầm nổi giận và bắt đầu dùng kế li gián. Giám mục Valêriô được đem đi một nơi. C̣n lại một ḿnh Vinhsơn, ông khởi sự cuộc điều tra dă man. Ông truyền căng xác Vinhsơn trên giường, rồi cho các lư h́nh thi nhau đánh, đánh cho đến khi thân xác Vinhsơn tơi bời rách nát, từng miếng thịt văng lên, máu me đầm đ́a lai láng. Trong khi chịu đ̣n, Vinhsơn vẫn tươi cười vui vẻ; có khi c̣n dùng lời hài hước để nói khích tỉnh trưởng nữa, làm ông bực tức. Ông truyền lư h́nh lấy những móc sắt nung đỏ để xé thịt thánh Vinhsơn. Những tên lư h́nh, tuy hung tợn, cũng phải chùn tay rùng ḿnh, không thể hăng hái làm công việc dă man đó. Cử chỉ đó càng làm ông phát cáu. Tỉnh trưởng Đacianô c̣n sáng nghĩ ra lối tra tấn dă man khác, nhưng cực h́nh không đánh đổ ḷng trung kiên sắt đá của Vinhsơn.

Thấy lối tra tấn đó không đem lại kết quả ông đành xoay chiến lược hành hạ trường kỳ, nghĩa là để cho tù nhân chịu đau đớn và mỏi ṃn chết dần. Ông hạ lệnh giam Vinhsơn vào một ngục lát toàn bằng mảnh sành và thuỷ tinh. Nhưng trái với ư mong muốn của con người hung ác đó, ngục thất đây đă biến thành nơi cực lạc cho Vinhsơn. Chính ở nơi đây đă xẩy ra một phép lạ mà nhiều người được chứng kiến đă động ḷng trở lại. Ngục thất tối om đó bỗng tràn ngập ánh sáng: thiên thần Chúa hiện đến an ủi và chữa lành các thương tích của đấng tử đạo. Nằm trên những mảnh sành nhọn sắc, Vinhsơn có cảm tưởng như trải ḿnh trên những cánh hồng êm dịu. Tâm hồn lâng lâng vui sướng, Vinhsơn hát ca vịnh chúc tụng Chúa. Những lính canh ngục thấy sự lạ đó, hoảng sợ chạy trốn. Nhưng viên cai ngục b́nh tĩnh đứng lại quan sát. Nhờ đó ông đă được ơn soi sáng và trở lại theo đạo công giáo.

Nghe tin ấy viên tỉnh trưởng không khỏi ngạc nhiên rụng rời. Một lần nữa ông lại xoay chiến lược, đổi dữ làm lành và chiều đăi Vinhsơn hy vọng đánh đổ ngài chăng. Ông tự nghĩ càng hành hung hay gia h́nh càng bất lợi, v́ như thế là xây đắùp thêm vinh quang cho đối phương. Nghĩ vậy, ông liền truyền dọn giường chiếu có chăn đệm đường hoàng cho Vinhsơn nằm. Nhưng khi vừa đặt ngài lên, thánh nhân bắt đầu nhắm mắt để ngủ một giấc ngàn thu: linh hồn Đấng Tử đạo đă vút bay về cơi cực lạc.

Cái chết đem lại hạnh phúc cho đấng thánh càng gây bực tức thêm cho viên tỉnh trưởng, v́ như thế là ông không thắng được chí can trường, bất khuất của Vinhsơn. Ông nắm tay thề thốt: “Ta không trị được tên này khi sống, th́ ta sẽ c̣n hành hạ nó khi chết cho hả giận”. Nói rồi ông truyền vứt xác Vinhsơn trong nơi hoang địa cho chim trời và thú rừng xâu xé. Nhưng nào ông có được sự thoả măn như ḷng mong muốn. Một con quạ khổng lồ ở đâu bỗng bay đến làm nhiệm vụ canh gác. Hễ con vật nào định đến ăn xác ngài, quạ liền kêu oang oác hoặc tung cánh xông vào mổ túi bụi.

Tin đó tức tốc cũng đến tai Đacianô, ông nổi xung. Nhưng rồi mắt ông sáng lên v́ một thủ đoạn ông vừa sáng nghĩ: “Ừ phen này xem nó có thoát được ta không?” Ông truyền bỏ xác Vinhsơn vào một cái túi có đèo thêm một ḥn đá lớn, rồi cho quăng xuống biển. Tưởng rằng mười mươi xác chết đó, nếu không lặng ch́m dưới đáy nước, th́ cũng hoá thành miếng mồi ngon cho cá biển. Nhưng lạ thay! Sóng biển lại đánh dạt túi đó vào bờ, một giáo hữu đă t́m được xác ngài trên một băi biển, nơi đó sau này đă mọc lên một ngôi giáo đường nguy nga để kính nhớ đấng thánh.

Ḷng tôn kính của giáo dân đối với thánh Vinhsơn không bao lâu đă được phổ biến nhanh chóng, nhờ phân phối hài cốt ngài cho nhiều nơi. Rất nhiều giáo đường nguy nga đă được xây lên để dâng kính hay mang tên Vinhsơn. Tại Pháp, thánh Vinhsơn đă được coi là một thánh tử đạo thời danh nhất. Nói đến tên ngài không ai mà không biết đến.

Nhưng hơn nữa, Vinhsơn sẽ c̣n được ghi nhớ và tôn kính muôn đời trong Giáo hội, v́ máu ngài đă tô thắm vinh quang của Giáo hội.

http://giaoxutanviet.com/ngay-22-thang-1-thanh-vinh-son-pho-te-tu-dao-2/

 

ThanhVinhSonPhoTeTuDao.mp3 

 https://youtu.be/zLsjrwSe6-w