PVLC Mùa Thường Niên Tuần II Thứ 5

Bài Đọc I: (năm II) 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

"Thân phụ tôi là Saolê định giết anh".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca hát nhảy múa với đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Saolê. Các phụ nữ nhảy múa xướng hoạ rằng: "Saolê giết một ngàn, và Đavít giết mười ngàn". Saolê bực tức lắm, v́ lời ca ấy làm phật ḷng ông, ông nói: "Họ tặng Đavít mười ngàn, c̣n Ta chỉ có một ngàn, như vậy y chỉ c̣n thiếu có ngai vàng". Từ ngày đó trở đi, Saolê nh́n Đavít với vẻ mặt căm tức.

Saolê bàn với con ông là Gionathan và tất cả những cận thần của ông để sát hại Đavít. Nhưng Gionathan con của Saolê rất thương mến Đavít, nên tiết lộ cho Đavít rằng: "Thân phụ tôi là Saolê t́m kế giết anh đấy". V́ thế, tôi xin anh sáng mai nên thận trọng và t́m nơi kín đáo mà ẩn ḿnh. Tôi sẽ ra đứng gần cha tôi ngoài đồng nơi anh ẩn trốn, tôi sẽ nói chuyện anh với cha tôi, tôi thấy thế nào, rồi sẽ báo cho anh biết".

Vậy Gionathan khen Đavít với cha ông là Saolê, ông nói: "Tâu phụ vương, xin chớ hăm hại tôi tớ của phụ vương là Đavít, v́ anh không có lỗi ǵ đến phụ vương, và anh đă lập nhiều công trạng cho phụ vương: Anh đă liều mạng sống và hạ sát nhiều tên Philitinh; Chúa đă dùng anh mà giải thoát toàn dân Israel. Phụ vương đă mục kích và đă hân hoan, vậy tại sao phụ vương toan đổ máu người vô tội, khi định giết Đavít là kẻ không có lỗi ǵ?" Saolê nghe Gionathan nói như vậy th́ nguôi giận mà thề rằng: "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, nó sẽ không bị giết". Gionathan gọi Đavít và thuật lại cho anh nghe tất cả các lời ấy, rồi dẫn Đavít đến trước Saolê, và anh hầu cận Saolê như trước.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 55, 2-3. 9-10ab. 10c-11. 12-13

Đáp: Con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hăi (c. 5b).

Xướng: 1) Ôi Thiên Chúa, xin thương con, v́ người ta chà đạp con, người ta luôn luôn đấu tranh và áp bức con. Những kẻ thù ghét con chà đạp con luôn mọi lúc, v́ có nhiều người chiến đấu phản hại con. - Đáp.

2) Con đường lưu vong của con, Ngài đă biết, lệ sầu của con đă được chứa trong bầu da của Ngài, chúng há chẳng được ghi trong sổ sách của Ngài ư? Hễ bao giờ con kêu cầu Chúa, lúc đó quân thù con sẽ tháo lui. - Đáp.

3) Con biết chắc điều này là Thiên Chúa phù trợ con. Nhờ ơn Thiên Chúa là Đấng mà con ca tụng lời hứa, con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hăi, con người phàm kia làm chi hại được con. - Đáp.

4) Ôi Thiên Chúa, con mắc nợ những điều con khấn cùng Ngài, con sẽ tiến Ngài lễ vật bằng lời ca tụng. V́ Ngài đă cứu mạng con thoát khỏi tử thần, và cứu chân con khỏi quỵ ngă, để con được tiến thân trước nhan Thiên Chúa, trong ánh thiều quang của cơi nhân sinh. - Đáp. 

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 3, 7-12

"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ ǵ về Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đă làm. V́ đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. V́ chưng, Người đă chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật ǵ đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ ǵ về Người.

Đó là lời Chúa.

 

Suy nghiệm Lời Chúa 

Đức Kitô ảnh hưởng   


Bài Phúc Âm cho Thứ Năm trong Tuần 2 Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay càng phản ảnh chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân " của chung Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh, liên quan đến tầm ảnh hưởng hầu như khắp đất nước Do Thái bấy giờ của Người, trong khi Người mới chỉ công khai xuất hiện chưa được bao lâu.

Thật vậy, tầm ảnh hưởng của "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân " này bao gồm một địa dư chẳng những ở miến bắc là Galilêa mà c̣n xuống tới tận miền nam là Giuđêa của đất nước Do Thái bấy giờ nữa, một vùng đất, theo thứ tự tŕnh thuật của Thánh kư Marco, Người chưa hề đặt chân tới và chỉ sẽ tới sau khi hoàn thành cuộc hành tŕnh Giêrusalem của Người vào những ngày cuối cùng của Người sống trên trần gian này thôi.

Bài Phúc Âm hôm nay đă ghi nhận sự kiện liên quan đến tầm ảnh hưởng của Người đầy ấn tượng xẩy ra như một hiện tượng này ở ngay câu mở đầu như sau: "Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đă làm". 

Đám đông dân chúng từ khắp nơi đua nhau ùn ùn kéo tới với "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân " này như thế, mà ai tới cũng muốn được gần Người bao nhiêu có thể, thậm chí muốn trực tiếp đụng chạm đến Người, nhất là thành phần bệnh nhân và khuyết tật nhân, chẳng khác ǵ như đám đông dân chúng nghênh đón Đức Giáo Hoàng vào những lần ngài tông du khắp nơi trên thế giới, ai cũng muốn đến gần và chạm đến vị thừa kế Thánh Phêrô đại diện Chúa Kitô trên trần gian này.

Tuy nhiên, ngày nay vấn đề an ninh ở khắp nơi mới có thể ngăn chặn việc chen lấn của đám đông dân chúng tuốn đến nghênh đón vị giáo hoàng, c̣n ngày xưa không thể nào xẩy ra như thế. Bởi đó, để tránh t́nh trạng chen lấn và xô lấn ồ ạt bất khả kiểm soát rất nguy hiểm cho chính đám đông, (như đă từng xẩy ra ở những cuộc hành hương hằng năm quá đông của tín đồ Hồi giáo), hơn là cho chính bản thân Chúa Kitô, nhờ đó việc giảng dạy và chữa lành của Người được dễ dàng thực hiện hơn, Chúa Giêsu mới khôn ngoan phản ứng, như bài Phúc Âm hôm nay thuật lại:

"V́ đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. V́ chưng, Người đă chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật ǵ đều đến gần để động đến Người"

Sự kiện Chúa Giêsu ngồi trên thuyền mà giảng dạy dân chúng đây chẳng những cho thấy cách thức giải quyết hết sức hữu hiệu và tốt đẹp về hiện tượng đám đông vây quanh Người, gây cản trở cho việc giảng dạy và chữa lành của Người, mà c̣n cho thấy h́nh ảnh của một chuyên viên thả lưới đánh cá gần bờ nhất mà lại bắt được nhiều cá nhất, và toàn là những con cá không phải ở dưới nước nhưng là ở trên bờ, trên cạn.

Chưa hết, tầm ảnh hưởng của "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân " này chẳng những liên quan đến đám đông dân chúng thuộc một vùng địa dư khắp đất nước Do Thái thời ấy, tức liên quan đến thế giới hữu h́nh này, mà c̣n đến cả thế giới vô h́nh nữa là thế giới của ma quỉ, thế giới của những thực thể vô h́nh đă nhận biết được chính căn tính thần linh của Người, dù Người chưa kịp khu trừ chúng. Bởi thế, mới xẩy ra chuyện được bài Phúc Âm hôm nay thuật lại ở đoạn cuối như sau:

"Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: 'Ngài là Con Thiên Chúa', nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ ǵ về Người'".

Chính việc "Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ ǵ về Người" đă đủ chứng tỏ Người công nhận sự thật của lời ma quỉ vốn dối trá tuyên xưng, tức Người thật là "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân ", và sở dĩ một đàng Người đang muốn từ từ tỏ ḿnh ra Người đúng là "Con Thiên Chúa" như thế, đàng khác Người lại "cấm chúng không được tiết lộ ǵ về Người" là v́ chưa đến giờ của Người, chưa đến đúng thời điểm của Người, và chính Người phải tự tỏ ḿnh ra mới xác thực hơn bất cứ chứng từ nào khác, kể cả chứng từ của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả cũng chỉ là những chứng từ tuy cần nhưng mang tính chất phụ thuộc (xem Gioan 5:34,8:14,10:25).

Nếu trong bài Phúc Âm hôm nay, tầm ảnh hưởng của Chúa Giêsu chẳng những liên quan đến thế giới hữu h́nh mà c̣n đến cả thế giới vô h́nh thế nào, th́ trong Bài Đọc 1 cho Năm Chẵn hôm nay cũng cho thấy tầm ảnh hưởng ban đầu nhưng đầy mănh liệt xuất phát từ vị vua tương lai của dân Do Thái là chàng Đavít, như Sách Samuel quyển thứ nhất thuật lại: 

"Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca hát nhảy múa với đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Saolê. Các phụ nữ nhảy múa xướng hoạ rằng: 'Saolê giết một ngàn, và Đavít giết mười ngàn'". 

Tầm ảnh hưởng của chàng Đavít nơi thế giới hữu h́nh được phản ảnh ở lời xưng tụng của "các phụ nữ từ mọi thành phố Israel" này, một tầm ảnh hưởng c̣n vượt qua cả tầm ảnh hưởng của vị vua đương kim Saulê bấy giờ, đă ảnh hưởng đến cả thế giới vô h́nh nữa là ư đồ đen tối hận thù trong ḷng của vị vua đương kim theo chiều hướng của quyền lực tối tăm ấy, như cùng bài đọc cho thấy:

"Saolê bực tức lắm, v́ lời ca ấy làm phật ḷng ông, ông nói: 'Họ tặng Đavít mười ngàn, c̣n Ta chỉ có một ngàn, như vậy y chỉ c̣n thiếu có ngai vàng'. Từ ngày đó trở đi, Saolê nh́n Đavít với vẻ mặt căm tức. Saolê bàn với con ông là Gionathan và tất cả những cận thần của ông để sát hại Đavít". 

Chưa hết, tầm ảnh hưởng của chàng Đavít c̣n chiếm được cả tâm hồn của chính đứa con trai của vị vua đương kim là Gionathan nữa, nhân vật đă đóng vai môi giới cho Đavít để cứu cả Đavít khỏi bị sát hại và cứu cả vương phụ của ḿnh khỏi mắc tội sát hại kẻ vô tội. Nhờ đó, thế giới vô h́nh nơi vị vua đương kim đă tái chấp nhận địch thù cũng là đối thủ của ông:

"Saolê nghe Gionathan nói như vậy th́ nguôi giận mà thề rằng: 'Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, nó sẽ không bị giết'. Gionathan gọi Đavít và thuật lại cho anh nghe tất cả các lời ấy, rồi dẫn Đavít đến trước Saolê, và anh hầu cận Saolê như trước".

Bài Đáp Ca hôm nay thực sự phản ảnh tâm trạng và tâm t́nh của chàng Đavít trong giai đoạn vừa mới xuất đầu lộ diện một cách huy hoàng cả về tư cách lẫn sự nghiệp th́ liền trở thành nạn nhân của thời cuộc, đúng hơn thành nạn nhân của ḷng người, nhưng chàng vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa và cầu khẩn cùng Ngài là Đấng duy nhất có thể cứu chàng khỏi tất cả mọi sự dữ và kẻ dữ:

1) Ôi Thiên Chúa, xin thương con, v́ người ta chà đạp con, người ta luôn luôn đấu tranh và áp bức con. Những kẻ thù ghét con chà đạp con luôn mọi lúc, v́ có nhiều người chiến đấu phản hại con. 

2) Con đường lưu vong của con, Ngài đă biết, lệ sầu của con đă được chứa trong bầu da của Ngài, chúng há chẳng được ghi trong sổ sách của Ngài ư? Hễ bao giờ con kêu cầu Chúa, lúc đó quân thù con sẽ tháo lui. 

3) Con biết chắc điều này là Thiên Chúa phù trợ con. Nhờ ơn Thiên Chúa là Đấng mà con ca tụng lời hứa, con tin cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hăi, con người phàm kia làm chi hại được con. 

4) Ôi Thiên Chúa, con mắc nợ những điều con khấn cùng Ngài, con sẽ tiến Ngài lễ vật bằng lời ca tụng. V́ Ngài đă cứu mạng con thoát khỏi tử thần, và cứu chân con khỏi quỵ ngă, để con được tiến thân trước nhan Thiên Chúa, trong ánh thiều quang của cơi nhân sinh. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

TN.II-5.mp3  

 

Thánh FABIANO, Giáo Hoàng Tử Đạo (+ 250); Thánh SÊBASTIANÔ , Tử Đạo (Thế kỷ III) - Ngày 20/01

  

THÁNH FABIANÔ

Giáo Hoàng, Tử Đạo

 

Thánh Fabianô lên ngôi thánh Phêrô không phải do người ta bầu ra, cho bằng chính sự chọn lựa của Thiên Chúa. Vào lúc dân chúng và hàng giáo sĩ Roma họp nhau để chọn vị mục tử, th́ một cánh chim câu từ trên trời xuống đậu trên đầu Fabiano. Ngài kế vị thánh Anthêrô làm giáo hoàng năm 236.

Do đó, dầu trước kia không ai ngó tới Ngài v́ Ngài c̣n là một giáo dân ngoại quốc, bây giờ mọi người đều lớn tiếng gọi Ngài là người được Chúa chọn. Một cuộc tuyển lựa đặc biệt như vậy vào Giáo hội hàng đầu trong các Giáo hội, chắc chắn phải có những biến cố đáng kể tiếp theo. Nhưng lịch sử lại không lưu giữ kỷ niệm nào.

Ngài được cai quản Giáo hội trong 14 năm, với ḷng nhiệt thành lẫn sự khôn ngoan. Ngài đă gửi nhiều nhà truyền giáo sang xứ Gôn (Gaute) và đă kết án nhiều lầm lạc bị gán ghép cách sai trái cho Origenê. Thánh Cyprianô đă tặng cho Ngài danh hiệu “một con người khôn sánh”.

Nét son của thánh Fabianô, giáo hoàng là luôn lưu tâm đến người nghèo và sống đời mục tử hiền lành, bác ái theo gương Thầy chí thánh Giêsu. Thánh nhân được ca tụng như một vị trung tín của Chúa và Hội Thánh.

 CON NGƯỜI CỦA GIỚI NGHÈO

Thánh nhân được sinh ra vào thế kỷ 2 và lên ngôi Giáo hoàng vào thời kỳ Hội Thánh đang lâm cơn nguy khốn, bị cấm cách bắt bớ, bị các Hoàng đế Maximinô và Đêciô ra sức đè bẹp Giáo Hội Chúa Kitô. Thánh nhân v́ có ḷng xót thương người như Chúa Giêsu khi thấy đoàn lũ dân chúng đi theo Ngài để nghe Lời Người rao giảng, đă chạnh ḷng xót thương nói với các môn đệ:” Hăy cho họ ăn”. Dù rằng các môn đệ sợ phiền hà, sợ không đủ lương thực cho một số rất đông dân chúng. Chúa Giêsu đă biết việc Ngài sắp làm, Ngài đă thương dân bơ vơ, vất vưởng, đói khát. Thánh Fabianô đă trao bảy khu vực lớn cho bảy vị phụ tá trong đế quốc Lamă lúc đó và truyền cho các vị phụ tá phải lưu tâm săn sóc giới nghèo trong khu vực ḿnh phụ trách. Thánh Fabianô đă sống đời sống bác ái, chia sẻ, cảm thông và lưu tâm như Chúa Giêsu. Ngài c̣n lập hội các nhà sưu tầm sử học, viết lại biên niên sử, tiểu sử của các vị tử đạo trong Giáo hội lúc đó. Thánh nhân c̣n lưu ư đặc biệt canh tân phụng vụ nghi thức thứ năm tuần thánh. Thánh Fabianô đă họa lại h́nh ảnh nhân từ của Chúa Giêsu, Đấng đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ.

 CHÚA YÊU THƯƠNG THÁNH NHÂN VÀ THƯỞNG CÔNG NGÀI

Thánh Fabianô đă lèo lái con thuyền Giáo Hội suốt những năm Hoàng đế Điocletianô cấm cách, bắt bớ và muốn vùi dập Giáo Hội cho thuyền đắm ch́m, Ngài đă giữ vững tay lái và làm cho Hội Thánh luôn đứng vững. Ngài đă luôn chứng tỏ Chúa Kitô luôn có mặt:” Đừng sợ “. Chúa hiện diện giữa lúc thuyền các môn đệ sắp đắm ch́m và Chúa can thiệp đúng lúc, nên con thuyền của các tông đồ không bị vùi lấp, không bị lung lay. Thánh Fabianô đă yêu thương người nghèo với tất cả con tim, với tất cả tấm ḷng xót thương của ḿnh. Ngài đă được Chúa yêu và cho lănh nhận triều thiên tử đạo vào ngày 20/01/250.

Lạy Chúa là vinh quang của hàng tư tế, xin nhận lời thánh Fabianô, tử đạo chuyển cầu mà cho chúng con ngày càng thêm hiệp nhất trong đức tin, và nhiệt thành phụng sự Chúa( lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo ).

 

THÁNH SÊBASTIANÔ TỬ ĐẠO (+ 288)

 

Hai thành phố Narbona và Milanô đă tranh dành nhau vinh dự được nh́n thấy ngày thánh Sêbastinô chào đời. Người ta có thể nói được thánh Sêbastianô là công dân của cả hai thành phố trên v́ cha ngài thuộc ḍng quư tộc sinh quán tại Nácbôn và mẹ ngài là công dân của thành phố Milanô.

Với gia cảnh sung túc, Sêbastianô được hấp thụ một nền giáo dục chu đáo cả đức dục lẫn trí dục. Năm 283, Sêbastianô gia nhập quân đội và được cấp chỉ huy tín nhiệm v́ nhận thấy ngài có đức tính trung thành, trí minh mẫn và ḷng can trường đặc biệt. Dưới đời Hoàng đế Điôclêtianô, Sêbastianô được thăng cấp đại úy trong lữ đoàn ngự lâm quân. Hoàng đế cũng rất quí mến Sêbastianô nên đă cho ngài vào ngay trong triều đ́nh, nhưng Hoàng đế không biết đại úy Sêbastianô là người công giáo, vả ngài cũng không muốn tiết lộ với ai, không phải v́ hèn nhát nhưng cốt để có thể dễ dàng giúp đỡ những anh em hiện đang bị giam trong tù ngục v́ đức tin.

Trong thời kỳ bách hại dữ dội nhất, hai anh em hiệp sĩ Rôma quư danh là Máccô và Macxenlianô con nhà triệu phú Tranquilinô từ khước không chịu tế thần. Hai chàng đă bị kết án tử h́nh. Cha mẹ hai chàng là người ngoại giáo xin quan gia hạn thêm ba mươi ngày để có thời giờ khuyên hai con đổi ư. Người ta giao hai người cháu cho viên lục sự toà án tên là Niôstratê quản thúc. Cả hai bị gia đ́nh đến quyến rũ và tấn công liên miên. Giữa lúc hai cháu gần nao núng v́ những giọt nước mắt đau xót của cha mẹ, vợ con, anh chị em, chính lúc đó, đại úy Sêbastianô đă đến kịp thời để củng cố đức tin hai chàng. Khi Sêbastianô đang khuyên nhủ hai ông, vợ viên lục sự Nicostratê là Đoê chạy tới phủ phục dưới chân thánh Sêbastianô, làm dấu tỏ ư muốn xin thánh nhân cứu chữa v́ bà bị câm đă sáu năm nay.

Thánh Sêbastianô làm dấu thánh giá trên miệng bà, tức th́ bà liền nói được và lớn tiếng tuyên xưng đức tin. Trước phép lạ đó, viên lục sự chồng bà cũng đến phủ phục dưới chân sĩ quan hoàng gia để tỏ ḷng tri ân. Đồng thời ông xin lỗi hai Kitô hữu mà ông có nhiệm vụ quản thúc; rồi ông cởi xích cho hai chàng và tuyên bố ḿnh muốn được diễm phúc chịu tử đạo như các ngài. C̣n gia đ́nh hai Kitô hữu Máccô và Macxêlianô, trước đây đă đua nhau quyến rũ hai ông bỏ đạo th́ nay, v́ thấy phép lạ trên, đều cương quyết không chịu tế thần như trước nữa. Đồng thời họ lớn tiếng cảm tạ Thiên Chúa và thật t́nh thống hối những lỗi lầm quá khứ.

Viên lục sự Nicostratê thề quyết không ăn uống ǵ một khi chưa được chịu phép rửa tội. Sau khi đă tháo xích cho các tù nhân công giáo, ông đưa họ về nhà ḿnh. C̣n thánh Sêbastianô vội vă đi đón cha Pôlicapô đến khuyên dậy và rửa tội cho một số tân ṭng. Viên coi đề lao Clôtiô hết sức kinh ngạc trước sự kiện kỳ lạ mới xẩy ra. Bấy giờ ông có hai đứa con đang ốm nặng, ông liền đưa hai con đến nhà Nicostratê để xin các người tân ṭng chữa bệnh cho con ông. Nhưng họ trả lời: "Chỉ có nhiệm tích rửa tội mới có thể làm được công việc kỳ lạ đó ". Được ơn Thiên Chúa thôi thúc, Clôtiô và cả gia đ́nh đều xin gia nhập hàng ngũ các tân ṭng.

Cha Pôlycapô cử hành bí tích rửa tội ngay tại nhà ông Nicostratệ Đại úy Sêbastianô nhận đỡ đầu cho tất cả các tân Kitô hữu. Hai con ông Clotiô vừa ra khỏi giếng rửa tội đều được lành mạnh cả hồn lẫn xác.

Ông già Tranquilinô thân phụ hai anh em Máccô và Macxêlianô bị bệnh thống phong đă 11 năm. Lúc cởi áo để rửa tội, ông cụ cảm thấy đau đớn khác thường. Cha Pôlicapô giúp ông lăo cởi áo, đồng thời ngài cho ông hay nếu như ông tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Kitô, ông sẽ được Chúa cho khỏi bệnh phần xác khi ngài cho ông khỏi bệnh linh hồn. Ông lăo trả lời:

"Tôi thâm tín rằng Chúa Kitô có thể cho tôi được khỏi bệnh cả xác lẫn hồn, nhưng tôi chỉ xin Chúa cho tôi khỏi bệnh phần hồn thôi. Tôi rất sung sướng được dâng lên Chúa Kitô những đau khổ của tôi".

Cha Pôlicapô hỏi ông lăo một lần cuối cùng:

"Cụ có tin Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không?"

Ông lăo thưa: "Con xin tin". Sau khi d́m ḿnh trong giếng rửa tội ông được lành bệnh.

Các tân Kitô hữu c̣n ở lại nhà ông Nicostratê mười ngày nữa. Dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của cha Pôlicapô và đại úy Sêbastianô, mọi người sốt sắng ca hát cảm tạ Thiên Chúa và cùng nhau sửa soạn giao chiến. Ai nấy đều ao ước được diễm phúc chịu chết v́ Chúa Kitô.

Thời hạn khoan hồng 30 ngày vừa chấm dứt, quận trưởng Crômaciô cho triệu vời vị lăo thành Tranqyuilinô đến. Tới tŕnh diện tỉnh trưởng, nguyên lăo nghị viên Traquilinô ung dung đáp: "Thưa quí ngài, thời gian ngài đă đồng ư gia hạn cho tôi như lời tôi xin, để đưa các con về với cha mẹ và để trả lại cha mẹ cho các con, nay đă chấm dứt".

Ông tỉnh trưởng không biết ǵ về những lời vị lăo thành vừa nói. Ông cứ đinh ninh là vị lăo thành Tranquilinô đă chiến thắng hai con ông nên ông truyền đưa hương ra để cho Máccô và Macxenlianô dâng cúng các thần minh.

Ngay lúc đó, vị lăo thành Tranquilinô đứng phắt dậy tuyên bố ông là Kitô hữu và đồng thời ông kể lại những phép lạ vừa rồi ông được chứng kiến. Tỉnh trưởng Crômaciô cũng bị bệnh thống phong và ông cũng muốn được khỏi như vị lăo thành Tranquilinô, ông tuyên bố hoăn phiên toà sang một ngày khác. Chiều tối, ông bí mật cho mời vị lăo thành Traquilinô tới tư dinh của ông. Ông khẩn khoản xin ông Tranquilinô mách giùm phương thuốc đă chữa ông khỏi bệnh.

Để trả công, ông hứa sẽ ban tặng nhiều vàng bạc. Nguyên lăo nghị viên trả lời: "Chính Đấng Toàn Năng đă chữa tôi và chỉ ḿnh Chúa Kitô mới có quyền lực làm thoả măn lời yêu cầu của quư ông". Ông tỉnh trưởng xin được gặp vị linh mục đă rửa tội cho Tranquilinô và hy vọng sẽ được khỏi bệnh như các người tân ṭng kia. Ông già Tranquilinô vội vă đi mời cha Pôlicapô tới tư dinh tỉnh trưởng. Ông này tỏ bầy nguyện vọng của ông với cha Pôlicapô và hứa hẹn sẽ ban tặng cho vị linh mục nhiều tặng phẩm đặc biệt, một khi ông được khỏi bệnh. Linh mục Pôlicapô trả lời:

"Xin ngài tỉnh trưởng đừng nói đến truyện mặc cả có tính cách buôn bán như thế. Chúa Kitô sẽ soi sáng sự tối tăm của ngài và sẽ chữa ngài lành, đă nếu ngài tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa Kitô.

Sau ba ngày ăn chay cầu nguyện, linh mục Pôlicapô và đại úy Sêbastianô tới thăm ông tỉnh trưởng Crômaciô để nói với ông về những đau khổ mà ông đang chịu và đồng thời hai vị cũng nói với ông về những khổ h́nh bên kia thế giới.

Nghe những điều đó tỉnh trưởng rất sợ hăi, khẩn khoản xin được ghi tên vào sổ các tân ṭng. Trong nhà ông c̣n đầy những thần tượng. Đại úy Sêbastianô lưu ư ông tỉnh trưởng hay, ông không được vừa theo Chúa vừa tôn thờ ma quỉ.

Thánh nhân yêu cầu ông phải huỷ bỏ các thần tượng. Ông đồng ư và định sai đầy tớ làm. Nhưng đại úy Sêbastianô muốn tự tay ḿnh phá không muốn để cho đầy tớ làm. Đại úy nói với ông tỉnh trưởng: "Các tôi tớ của ngài v́ c̣n sống dưới quyền lực của quỷ thần có thể tác hại họ chăng. Tôi xin ngài giao công việc quỷ thần này cho chúng tôi là những Kitô hữu mới có thể phá huỷ các thần tượng này được. Đại úy Sêbastianô bắt đầu cầu nguyện, ḷng đầy ơn Chúa, ngài tiến thẳng vào trong đền phá một lúc hai trăm thần tượng tan tành. Trở ra ngoài đại úy hỏi ông tỉnh trưởng xem c̣n thần tượng nào cần phải huỷ nữa không. Ông tỉnh trưởng Crômaciô thú thực ông c̣n một pḥng khác đầy thần tượng do cha ông để lại mà ông một mực tôn kính. Đại úy Sêbastianô cực lực phản đối ḷng tin dị đoan đó, và ngài quả quyết rằng:

"Nếu tỉnh trưởng muốn được khỏi bệnh, th́ ông phải phá huỷ tất cả những thần tượng đó đi ".

Tỉnh trưởng ưng thuận. Ngay lúc đó con trai ông tên là Tiburciô từ trong nhà chạy ra hô lớn một giọng đầy căm hờn:  "Tôi sẽ đốt hai ḷ lửa để thiêu sinh Sêbastianô và Pôlicapô, nếu cha tôi không được khỏi bệnh".

Hai vị đồng ư nhận lời thách thức đó và tiếp tục phá huỷ những thần tượng c̣n sót lại. Lúc đó, một Thiên sứ mặc áo trắng như tuyết hiện đến với Crômaciô và nói: "Chúa Kitô sai tôi tới đây để chữa bệnh cho ngài ". Thiên sứ vừa nói dứt lời, ông tỉnh trưởng liền được khỏi bệnh. Ông vội vă chạy lại định ôm chằm lấy chân viên y sĩ kỳ lạ đó, nhưng Thiên sứ phản đối: "Thưa ngài, ngài không xứng đáng chạm tới sứ thần Thiên Chúa, v́ lẽ ngài chưa được tái sinh bởi nước rửa tội ".

Nghe nói thế, tỉnh trưởng Crômaciô liền phủ phục dưới chân linh mục Pôlicapô và đại úy Sêbastianô khẩn khoản xin ai vị rửa tội cho ông. Đại úy Sêbastianô tuyên bố: "Nếu ngài muốn lĩnh nhận nhiệm tích cao quư đó, phải ăn chay và cầu nguyện". Sau nhiều ngày ăn chay và cầu nguyện, ông tỉnh trưởng được đón nhận vào hàng ngũ con cái Giáo Hội. Rồi cả nhà ông đều xin chịu phép rửa tội. Ngày đó đại úy Sêbastianô đă làm cha đỡ đầu cho hơn 1.400 tân ṭng.

Các cuộc bách hại càng ngày càng dữ dội. Theo sắc lệnh của Hoàng đế, không ai được mua hay bán ǵ nếu không chịu tế thần. Ông tỉnh trưởng Crômaciôâ đệ đơn xin từ chức. Lâu đài rộng lớn của ông biến thành nơi hội họp của các Kitô hữu. Tiburciô, con trai ông sau cũng trở lại đạo và là một tín hữu rất nhiệt thành, thánh Sêbastianô rất hăng hái hoạt động tông đồ. Ngày ngày thánh nhân đi vào các trại giam khích lệ và khuyên nhủ các chiến sĩ của Chúa Kitô hăng hái chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Trong thời bách hại, các Kitô hữu thường hội họp ở những nơi kín đạo bí mật tránh những con mắt ḍm ngó của công an. Nhưng từ ngày tên phản bội Tôquát tới báo cho công an, các cuộc hội họp thường bị phát giác. Nhờ tên phản phúc Tôquát (Torquat) chỉ điểm công an đă bắt được quả tang Castuliô Tiburciô Maccô và Macxêlianô đang hội họp. Họ liền trói cả bốn người dẫn về tống ngục.

Giữa cơn thử thách dữ dội đó, thánh Sêbastianô đem hết nghị lực và thời giờ rảnh để len lỏi vào các trại thăm viếng và khích lệ các anh em.

Những ngày đen tối nhất của Giáo Hội đă tới, cuộc thanh trừng các Kitô hữu đi đến chỗ gắt gao nhất. Hai anh em Maccô và Macxelianô bị trói vào cột đá một ngày một đêm giữa những lời nguyền rủa và chửi bới của đám quần chúng cuồng nhiệt. Cuối cùng lư h́nh kết liễu đời hai vị bằng một nhát gươm. Đoê, vợ ông Nicostratê bị họ buộc tóc treo lên một cành cây, rồi đốt lửa dưới chân cho tới khi tắt thở. Vị lăo thành Tranquilinô cụ thân sinh của hai anh em Maccô và Macxêlianô, bị ném đá chết ngày 6-7-286; Tiburciô bị chém đầu vào mùa thu năm 286; Castuciô bị chôn sống; Nicostratê và Clôtiô bị buông sông; Crômaciôâ bị xử tử; c̣n lại một ḿnh Sêbastianô. Trong những ngày sống sót thánh nhân chạy rảo khắp kinh thành Rôma để nâng đỡ và khuyến nhủ các chiến sĩ của Chúa Kitô trong những trận chiến ác liệt nhất. Nhưng đă đến giờ Thiên Chúa gọi thánh nhân về lĩnh nhận triều thiên thiên quốc. Bọn công an để mắt theo dơi từng hành động của thánh nhân. Cuối cùng Sêbastianô bị bọn công an tố cáo với Hoàng đế. Hoàng đế Đêôclêtianô từ lâu vẫn có thiện cảm với Sêbastianô, nên đầu tiên không nghe lời bọn công an tố giác, nhưng rồi nhà vua cũng cho đ̣i thánh nhân đến để điều tra thực hự Đây là cuộc tra vấn của Hoàng đế.

"Trẫm nghe người ta đồn khanh là người công giáo, có phải không?".

Thánh Sêbastianô trả lời: "Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này là người Công giáo như lời thiên hạ đă đồn đại. Hạ thần tin chắc rằng kẻ nào cầu cứu và tin tưởng ở một khối đá bất động, kẻ đó là người điên dại ."

Nghe nói thế Hoàng đế nhẩy bổ ra khỏi ghế, thét lên v́ giận dữ: "Trẫm đă biệt đăi và yêu thương nhà ngươi hết ḷng, thế mà nhà ngươi lại dám cả gan bất tuân lệnh của trẫm và nguyền rủa các thần minh như thế sao ?"

Thánh Sêbastianô trả lời: "Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này hằng cầu xin Chúa Kitô bảo vệ đế quốc Hoàng đế và ban cho hoàng đế được ơn cứu rỗi. Hạ thần hằng phụng thờ Thiên Chúa ở trên trời ."

Hoàng đế muốn xử tử ngay tức khắc người chiến sĩ can trường có một của Chúa Kitô, nhưng v́ sợ quân lính vẫn c̣n thiện cảm với vị chủ tướng của họ sẽ nổi loạn để bênh vực vị chỉ huy của họ chăng. Bấy giờ ở kinh thành Rôma, sẵn có một tiểu đoàn binh sĩ ở thuộc địa chuyên nghề bắn cung, mới được tuyển mộ nhập quân đội hoàng gia. Hoàng đế giao cho họ việc xử tử thánh Sêbastianô.

Vâng lệnh hoàng đế, chúng trói thánh nhân lại, điệu ra ngoài thành, lột áo ngoài ra, trói vào cột làm như bia để bắn, thánh Sêbastianô đứng thản nhiên ngước mắt nh́n trời, cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho bọn lư h́nh. Lệnh vừa ban hành, bọn cung thủ thi nhau bắn như mưa vào thánh nhân, những mũi tên ác liệt tưởng đă kết liễu đời người chiến sĩ. Đêm đến, bà Idiêu, vợ ông Castuliô lén đến tháo xác ngài ra đem an táng. Nhưng khi sờ đến xác, thấy xác thánh nhân c̣n nóng và thoi thóp thở. Bà cơng thánh nhân về nhà bà ở ngay trong khu hoàng cung. Nhờ sự săn sóc cẩn thận của bà, thánh Sêbastianô dần dà b́nh phục.

Mọi người đều tưởng thánh Sêbastianô đă chết. Nhưng thánh nhân không muốn để mất triều thiên tử đạo. Trong lúc ḷng đầy nhiệt thành hăng hái, thánh nhân nẩy ra ư định sẽ đến trách móc Hoàng đế v́ đă xử đăi quá tàn ác với người công giáo. Thánh Sêbastianô lẻn vào cung, nấp dưới chân thang chỗ nhà vua thường qua lại. Quá sợ hăi v́ cuộc xuất hiện bất ngờ đó, Hoàng đế tưởng rằng Sêbastianô đă hiện về báo thù, nên định chạy trốn. Nhưng ngay sau đó Hoàng đế đă trấn tĩnh lại được và bắt đầu đối thoại với người mà Hoàng đế ngộ nhận là ma quỷ hiện h́nh.

"Có phải người là Sêbastianô, mà ta đă truyền bắn chết không?" Thánh nhân b́nh tĩnh trả lời:

"Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi, đă cho hạ thần được b́nh phục. Và giờ đây, hạ thần đến đây nhân danh Chúa Kitô, cực lực phản đối những hành động dă man mà Hoàng đế đối xử với các tín hữu của Người". Quá tức giận, Hoàng đế Điôclêtianô truyền bắt và điệu Sêbastianô ra ngoài thành chém đầu tức khắc rồi quăng xác xuống hào. Để thưởng công vị tử đạo đă hai lần bị hành hạ v́ Đức tin, Chúa Giêsu đă báo mộng cho một tín hữu sốt sắng là bà Lucina biết nơi lư h́nh đă vứt xác thánh nhân. Bà này đă đưa xác thánh nhân về an táng trong hang toại đạo gần chỗ dành riêng cho các vị Giáo Hoàng. Ngày nay người ta thường gọi với danh hiệu "Hang toại đạo Thánh Sêbastianô".

Danh tiếng Sêbastianô vang lừng khắp thế giới. Người ta thường cầu khẩn thánh nhân với tước hiệu là vị cứu tinh của bệnh dịch. Khoảng thế kỷ IV, trên mộ thánh nhân, người ta xây một thánh đường nguy nga để dâng kính ngài với danh hiệu: đại thánh đường thánh Sêbastianô.

Hằng năm Giáo Hội mừng lễ thánh nhân vào ngày 20 tháng giêng.

http://giaophanvinhlong.net/thanh-fabiano-thanh-sebastiano.html

ThanhFabianoGHTD-ThanhSebastianoQNTD.mp3

 https://youtu.be/Yd-VO1hZaDg