PVLC - Mùa Thường Niên: Tuần I Thứ 4

Bài Đọc I: (năm II) Sm 3, 1-10. 19-20

"Lạy Chúa, xin hăy nói, v́ tôi tớ Chúa đang nghe".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện ra. Ngày nọ, Hêli đang nằm tại chỗ ḿnh, mắt ông đă loà và không c̣n thấy được: Đèn chầu chưa tắt, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt ḥm bia Thiên Chúa. Chúa đă gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con đây", rồi chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, v́ thầy gọi con". Hêli trả lời: "Ta đâu có gọi, hăy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, v́ thầy gọi con". Hêli trả lời: "Này con, ta đâu có gọi, hăy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, v́ thầy gọi con". Hêli biết Chúa đă gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hăy đi ngủ, và nếu Người c̣n gọi con, th́ con nói rằng: "Lạy Chúa, xin hăy nói, v́ tôi tớ Chúa đang nghe". Samuel trở về chỗ ḿnh và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: "Samuel! Samuel!" Và Samuel thưa: "Lạy Chúa, xin hăy nói, v́ tôi tớ Chúa đang nghe".

Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Toàn dân Israel, từ Đan tới Bersabê, đều nhận biết Samuel là tiên tri trung thực của Chúa.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 39, 2 và 5. 7-8a. 8b-9. 10

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ư Chúa (c. 8a và 9a).

Xướng: 1) Con đă cậy trông, con đă cậy trông ở Chúa, Ngài đă nghiêng ḿnh về bên con, và Ngài đă nghe tiếng con kêu cầu. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa, không theo kẻ thờ thần tượng, không hướng về chuyện gian tà. - Đáp.

2) Hy sinh và lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đă mở rộng tai con. Chúa không đ̣i hỏi hy lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đă thưa: "Này con xin đến". - Đáp.

3) Như trong quyển vàng đă chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ư Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy ḷng con. - Đáp.

4) Con đă loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đă chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Đáp.  

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng ḷng. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 1, 29-39

"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh t́nh của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đăi các Ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đă lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, v́ chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi t́m Người. Khi t́m được Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi t́m Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hăy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Đó là lời Chúa. 

Suy niệm  

Đức Kitô thần hiệp 

Bài Phúc Âm Thứ Tư trong Tuần 1 Thường Niên hôm nay được Giáo Hội chọn đọc thích hợp với chủ đề chung của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lư".

Tiếp tục bài Phúc Âm hôm qua về việc trừ quỉ cho một người ở trong hội đường, bài Phúc Âm hôm nay cho biết "Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh t́nh của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đăi các Ngài".

Bài Phúc Âm hôm nay cũng cho thấy 4 người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, được Người kêu gọi và đă mau mắn bỏ tất cả mọi sự mà theo Người ngay lập tức, ở bài Phúc Âm Thứ hai đầu tuần này, vẫn tiếp tục đi theo Người và luôn ở bên Người, để chứng kiến những việc Người làm, nhờ đó, sau này, cùng với các vị tông đồ được tuyển chọn sau các vị, có thể trở nên thành phần chứng nhân tiên khởi của Người.

Ở đâu và đi đâu, các vị cũng thấy Thày của các vị luôn tỏ ra thực sự là "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lư", đối với từng cá nhân con người chứ không phải chỉ với đám đông quần chúng, dù cảnh gian nan khốn khó nặng hay nhẹ. Chẳng hạn, trong trường hợp "bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường", một chứng bệnh không trầm trọng và đau đớn là bao so với các tật bệnh khác, thế mà sau khi được "người ta nói cho Người biết bệnh t́nh của bà", th́ Người cũng ân cần "tiến lại gần", sau đó, "Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy", một cử chỉ biểu lộ Người đầy "ân sủng", nhờ đó, "bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đăi các Ngài".

Chưa hết, "ân sủng và chân lư" nơi "Người Con đến từ Cha" này dồi dào phong phú và mănh liệt c̣n có thể bao trùm và thông ban cho cả một đám đông, với bao nhiêu là bệnh nạn tật nguyền khác nhau về phần xác nữa, kể cả những ai bị quỉ ám về tâm thần. Đó là lư do bài Phúc Âm hôm nay đă tŕnh thuật tiếp:

"Chiều đến, lúc mặt trời đă lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, v́ chúng biết Người".

Tuy nhiên, đối với 4 người môn đệ tiên khởi đang ở bên Người ấy th́ "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lư" không phải chỉ ở chỗ thông ban ơn lành và chữa lành cho dân chúng, chung cũng như riêng, bằng các phép lạ của Người, những ǵ một người thường không ai có thể làm được ngoại trừ chỉ có Đấng xuất thân từ Thiên Chúa (xem Gioan 9:16,31-32), mà c̣n ở chỗ liên kết với Thiên Chúa bằng một đời sống âm thầm cầu nguyện nữa, như bài Phúc Âm hôm nay tiếp tục ghi lại:

"Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi t́m Người. Khi t́m được Người, các ông nói cùng Người rằng: 'Mọi người đều đi t́m Thầy'".

Hành động cầu nguyện từ "sáng sớm tinh sương" của Chúa Kitô, sau cả một ngày hôm trước bận bịu cứu giúp dân chúng và sau một đêm tạm nghỉ một chút cho đỡ mệt, được bài Phúc Âm hôm nay thuật lại, cho thấy Người luôn kết hợp với Cha là Đấng đă sai Người, v́ Cha là nguồn mạch "ân sủng và chân lư" của Người và cho Người để Người có thể tiếp tục v́ Cha và thay Cha, với vai tṛ là một thừa tác viên của Cha, thông ban "ân sủng và chân lư" cho dân chúng đang trông chờ Đấng Thiên Sai là chính Người. 

Để rồi, nhờ những giây phút cầu nguyện thân mật với Cha và sau những cuộc hội ngộ thần linh như thế, Người lại hăng say tiếp tục sứ vụ Thiên Sai Cứu Thế của ḿnh, trước hết, nơi cộng đồng xă hội Do Thái bấy giờ, trước khi vươn tới "tất cả mọi dân nước" (Mathêu 28:19) và "cho mọi tạo vật" (Marco 16:16) qua thành phần môn đệ chứng nhân tiên khởi của Người sau này. Bởi thế, bài Phúc Âm hôm nay đă kết thúc như hướng về một tương lai toàn cầu hóa tất cả "ân sủng và chân lư" của "Người Con Thiên Chúa đến từ Cha" này như sau:

"Simon và các bạn chạy đi t́m Người. Khi t́m được Người, các ông nói cùng Người rằng: 'Mọi người đều đi t́m Thầy'. Nhưng Người đáp: 'Chúng ta hăy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa'. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ".

Qua đoạn kết bài Phúc Âm hôm nay chúng ta thấy cho dù mới theo Chúa Kitô, nhưng 4 người môn đệ tiên khởi nói chung và nhân vật lănh đạo tông đồ đoàn trong tương lai nói riêng: "Simon và các bạn", đă biết được Thày của ḿnh một phần nào rồi, ở chỗ, cứ sáng sớm Người vẫn giành giờ cầu nguyện ở một nơi vắng vẻ, nên một khi không thấy Người đâu th́ cứ chạy t́m đến những chỗ ấy là chắc chắn sẽ thấy, như bài Phúc Âm hôm nay rơ ràng chứng thực.

Thật vậy, Thiên Chúa vẫn tỏ ḿnh ra cho con người một cách kín đáo và trong tĩnh lặng, để những ai biết lắng nghe Ngài có thể sống trong "ân sủng và chân lư", sống đúng với những ǵ Ngài mong muốn nơi họ và kêu gọi họ, như một trung gian thông ban "ân sủng và chân lư" của Ngài cho những ai được Ngài sai họ đến phục vụ.

Bài Đọc 1 hôm nay đă cho thấy một trẻ Samuel, người con trai được sinh ra bởi một người mẹ son sẻ, như Bài Đọc 1 hôm qua và hôm kia cho biết, một nhân vật được Thiên Chúa tuyển chọn để vừa làm tư tế vừa làm tiên tri của dân Do Thái, thay cho vị tiền nhiệm là Heli, vị lăo thành "mắt đă loà và không c̣n thấy được", ở vào lúc giao thời giữa hai chế độ thần chủ và quân chủ, (như sẽ thấy ở Bài Đọc 1 ngày kia, Thứ Sáu tuần này), cũng là một con người gương mẫu trong việc lắng nghe tiếng Chúa như được Sách Samuel quyển nhất trong Bài Đọc 1 hôm nay thuật lại:

"Đèn chầu chưa tắt, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt ḥm bia Thiên Chúa. Chúa đă gọi Samuel; cậu trả lời: 'Này con đây', rồi chạy đến Hêli và nói: 'Này con đây, v́ thầy gọi con'. Hêli trả lời: 'Ta đâu có gọi, hăy trở về ngủ đi"... Hêli biết Chúa đă gọi Samuel, nên nói với Samuel: 'Hăy đi ngủ, và nếu Người c̣n gọi con, th́ con nói rằng: Lạy Chúa, xin hăy nói, v́ tôi tớ Chúa đang nghe. Samuel trở về chỗ ḿnh và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: 'Samuel! Samuel!' Và Samuel thưa: 'Lạy Chúa, xin hăy nói, v́ tôi tớ Chúa đang nghe'".

Nhờ liên lỉ lắng nghe tiếng Chúa và đáp ứng tiếng Ngài như thế, chàng Samuel tuổi trẻ tài cao và đức cả này mới có thể: "ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Toàn dân Israel, từ Đan tới Bersabê, đều nhận biết Samuel là tiên tri trung thực của Chúa".

Bài Đáp Ca hôm nay hoàn toàn phản ảnh tinh thần và đời sống của chẳng những chàng Samuel trong Bài Đọc 1 hôm nay, mà c̣n cả chính Đấng Thiên Sai Cứu Thế là "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lư" trong Bài Phúc Âm cùng ngày nữa, v́ cả hai chỉ t́m làm theo ư của Thiên Chúa mà thôi:

1) Con đă cậy trông, con đă cậy trông ở Chúa, Ngài đă nghiêng ḿnh về bên con, và Ngài đă nghe tiếng con kêu cầu. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa, không theo kẻ thờ thần tượng, không hướng về chuyện gian tà.

2) Hy sinh và lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đă mở rộng tai con. Chúa không đ̣i hỏi hy lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đă thưa: "Này con xin đến". 

3) Như trong quyển vàng đă chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ư Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy ḷng con. 

4) Con đă loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đă chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

TN.Tuan1-Thu4.mp3