PVLC - Mùa Thường Niên: Tuần I Thứ 3

 Bài Đọc I: (năm II) 1 Sm 1, 9-20

"Chúa nhớ đến bà Anna và bà đă sinh Samuel".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tại Silô, sau khi ăn uống, Anna chỗi dậy. Thầy tư tế Hêli đang ngồi trên ghế trước cửa đền thờ Chúa, nhằm lúc Anna sầu khổ, khóc lóc thảm thiết cầu nguyện với Chúa và khấn xin rằng: "Lạy Chúa các đạo binh, nếu Chúa đoái nh́n đến nỗi khổ của nữ tỳ Chúa, và nhớ đến con, Chúa không quên nữ tỳ Chúa, và ban cho nữ tỳ Chúa một con trai, th́ con sẽ dâng nó cho Chúa trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó". Đang lúc Anna mải mê cầu nguyện trước mặt Chúa, th́ Hêli để ư nh́n miệng bà. V́ Anna cầu nguyện thầm thĩ trong ḷng, nên bà chỉ nhép môi, và không nói ra tiếng. Hêli tưởng bà say rượu, nên nói: "Chừng nào bà hết say? Bà hăy đi giă rượu đi!" Anna đáp lại rằng: "Thưa ông, tôi không khi nào uống rượu; v́ tôi là người đàn bà vô phúc nhất, nên tôi không thể uống rượu và mọi chất làm cho say, nhưng tôi đă giăi bày tâm sự tôi trước nhan thánh Chúa. Ông đừng nghĩ rằng nữ tỳ của ông đây như một đứa con gái Bêlial; v́ quá đau khổ và đắng cay, nên tôi đă tỏ bày tâm sự cho đến bây giờ. Bấy giờ Hêli nói: "Bà hăy về b́nh an, Thiên Chúa Israel sẽ ban cho bà điều bà xin". Bà liền thưa: "Ước ǵ nữ tỳ của ông được đẹp ḷng ông". Bà lui ra ngoài, ăn uống và mặt bà không c̣n vẻ buồn sầu nữa. Sáng hôm sau, vợ chồng thức dậy, thờ lạy Chúa, rồi trở về nhà ở Ramtha.

Elcana ăn ở với bà Anna, và Chúa nhớ đến bà. Sau một thời gian, Anna có thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Samuel, v́ bà đă xin Chúa ban nó cho bà.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd

Đáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (c. 1a).

Xướng: 1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, v́ tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. - Đáp.

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đă bị bẻ găy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ th́ sinh năm đẻ bảy, c̣n kẻ đông con nay phải héo tàn. - Đáp.

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. - Đáp.

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang. - Đáp.  

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lư của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 1, 21-28

"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lư của Người, v́ Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện ǵ giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hăy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một giáo lư mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm 

Đức Kitô giải thoát  

Hôm nay, Thứ Ba trong Tuần 1 Thường Niên hậu Giáng Sinh, tiếp tục hôm qua, bài Phúc Âm của Thánh kư Marcô cho biết, sau khi kêu gọi 4 người môn đệ đầu tiên trong bài Phúc Âm hôm qua, rằng "Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường vào một ngày nghỉ lễ". 

Theo chủ đề chung của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh là "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lưth́ quả thực bài Phúc Âm hôm nay đă cho thấy rơ điều ấy, như ngay ở đầu và cuối của cùng bài Phúc Âm: 

"Người ta kinh ngạc về giáo lư của Người, v́ Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ... Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: 'Cái chi vậy? Đây là một giáo lư mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người'".

Thật vậy, "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lư" này chẳng những làm cho con người bàng hoàng sửng sốt chưa từng thấy như thế mà c̣n gây cho cả ma quỉ cũng phải kinh hoảng không thể không nhận biết và xưng tụng Người nữa, khi chúng thấy ḿnh gặp phải một siêu đối thủ hoàn toàn cao tay hơn sắp sửa ra tay triệt hạ chúng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện ǵ giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa". 

Có lẽ trong các tác động được "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lư" thực hiện trước tột đỉnh sứ vụ Thiên Sai Cứu Thế của ḿnh là Cuộc Vượt Qua th́, so với các tác động khác như chữa lành người bệnh và hồi sinh người chết, tác động trừ quỉ chất chứa một ư nghĩa cứu độ có giá trị cao nhất. Tại sao?

Bởi v́, tác động trừ quỉ ám chỉ việc xuất hiện của Chúa Kitô nói chung và công cuộc cứu chuộc của Người nói riêng để thiết lập Vương Quốc của Thiên Chúa sẽ hoàn toàn và vĩnh viễn phá hủy vương quốc của ma quỉ (xem 1Gioan 3:8), một vương quốc đă được thiết lập ngay vừa khi xẩy ra nguyên tội.

Chính v́ bị vương quốc của ma quỉ cai trị mà loài người, trước đó sống trong t́nh trạng công chính nguyên thủy, hoàn toàn ngây thơ vô tội và tự do an lành, đă bắt đầu một cuộc sống theo thân phận của thành phần nô lệ cho tội lỗi và sự chết là những ǵ gây ra bởi nguyên tội và do cơ mưu hết sức thâm độc của "tên sát nhân ngay từ ban đầu" (Gioan 8:44).

Phải chăng v́ ư nghĩa và tác dụng chính yếu của sứ vụ Thiên Sai Cứu Thế là thiết lập Vương Quốc của Thiên Chúa bằng cách phá hủy vương quốc của ma quỉ như thế mà Thánh kư Marcô đă thuật lại sự kiện "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lư" trừ quỉ đầu tiên trong và trước tất cả những hành động khác tỏ ḿnh ra của Người?

Tuy nhiên, cho dù là thế, bài Phúc Âm c̣n cho thấy là trước khi trừ quỉ Chúa Kitô đă giảng dạy dân chúng trong hội đường vào ngày hưu lễ. Bởi v́, tự ḿnh, Người là Ngôi Lời, và v́ thế, lời của Người phản ảnh Người, như "ánh sáng chiếu trong tăm tối" (Gioan 1:5) và có tác dụng xua tan tối tăm chết chóc, như trường hợp Người trừ quỉ ám trong bài Phúc Âm hôm nay bằng lời truyền đầy quyền năng của Người: "Hăy im đi, và ra khỏi người này!"  

Khi thấy "thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy", th́ "mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: 'Cái chi vậy? Đây là một giáo lư mới ư?'". Họ không nói "đây là quyền năng mới ư" mà là "giáo lư mới ư", nghĩa là họ nhấn mạnh đến khía cạnh nguyên tác trừ quỉ là lời Chúa, là Đấng "đầy ân sủng và chân lư" đă xuất hiện trước mắt họ và đang ở cùng họ, Đấng họ đợi trông nhưng ma quỉ lại sợ hăi.

Lời Chúa trừ quỉ ám trong bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy một quyền lực vốn được chất chứa nơi Lời Chúa và xuất phát từ Lời Chúa. Đó là lư do kinh nghiệm tu đức cho thấy như thế, và lịch sử Giáo Hội nơi các thánh nhân cũng chứng thực như vậy. Ở chỗ, Lời Chúa đă có một mănh lực biến đổi cuộc đời của Kitô hữu, từ một tội nhân thành thánh nhân, từ t́nht rạng sống tầm thường nên phi thường, chỉ bằng một lời nào đó trong Phúc Âm.

"Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lư" trừ thần ô uế ám trong bài Phúc Âm hôm nay, hướng đến Ơn Cứu Độ tối hậu, c̣n mang ư nghĩa giải phóng con người nô lệ đang sống quằn quại trong vương quốc của ma quỉ khỏi mọi gian nan khốn khổ trên đời gây ra bởi tội lỗi và tột đỉnh là sự chết nữa, một cuộc giải phóng xuất phát từ ḷng yêu thương của Thiên Chúa, như Ngài đă tỏ ḿnh ra nơi trường hợp của Bà Anna trong Bài Đọc 1 hôm nay, khi Ngài đă "nhớ đến bà", "nh́n đến nỗi khổ của nữ tỳ Chúa", để giải thoát bà khỏi cảnh son sẻ và ô nhục của bà, bằng cách đă cho bà "có thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Samuel".

Được giải thoát cho khỏi cảnh son sẻ và ô nhục như thế, thân mẫu của bé Samuel là vị tiên tri tương lai tốt lành trong lịch sử dân Do Thái không thể nào không cảm thấy hân hoan vui sướng mà không ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa bằng chính những lời lẽ của ḿnh trong Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, v́ tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi. 

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đă bị bẻ găy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ th́ sinh năm đẻ bảy, c̣n kẻ đông con nay phải héo tàn. 

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. 

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 

TN.Tuan1-Thu3.mp3