PVLC Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

Bài Đọc I: Is 42, 1-4. 6-7

"Này là tôi tớ Ta, Ta hài ḷng về người".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài ḷng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn c̣n khói. Người trung thành đem lại lẽ công b́nh. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lư trên địa cầu, v́ trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đă gọi con trong công lư, đă cầm lấy tay con, đă ǵn giữ con, đă đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm".

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Đáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái b́nh (c. 11b).

Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa hăy dâng kính Chúa, hăy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hăy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. - Đáp.

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. - Đáp.

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. - Đáp. 

Bài Đọc II: Cv 10, 34-38

"Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đă sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin b́nh an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đă xảy ra trong toàn cơi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đă rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi v́ Thiên Chúa ở với Người".

Đó là lời Chúa. 

Alleluia: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu, hăy nghe lời Người". - Alleluia. 

Phúc Âm: Lc 3, 15-16. 21-22

"Khi Chúa Giêsu đă chịu phép rửa và đang cầu nguyện th́ trời mở ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong ḷng rằng: "Gioan có phải là Đấng Kitô không?", Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: "Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!"

Vậy khi tất cả dân chúng đă chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đă chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, th́ trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới h́nh chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp ḷng Cha".

Đó là lời Chúa. 

 

Suy niệm 

Đức Kitô Thiên Sai 

Nếu chủ đề của Mùa Vọng là "Lời đă hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) và chủ đề của Mùa Giáng Sinh là "Lời ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14), th́ chủ đề của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh là "chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lư" (Gioan 1:14). 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa hôm nay là lễ vừa kết thúc Mùa Giáng Sinh vừa mở màn Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh. Nên lưu ư là Mùa Thường Niên hằng năm được chia ra làm hai phần cũng là hai giai đoạn: phần đầu là giai đoạn sau Mùa Giáng Sinh và phần sau là giai đoạn sau Mùa Phục Sinh, và v́ dính liền ngay sau hai Mùa chính yếu của phụng niên là Giáng Sinh và Phục Sinh như thế nên ư nghĩa của từng phần trong Mùa Thường Niên này đều có liên hệ mật thiết với mùa phụng niên chính yếu ngay trước đó. 

Hôm nay là Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, một lễ được Giáo Hội cố ư sắp xếp vào sau Lễ Hiển Linh, v́ ư nghĩa của hai lễ này giống nhau, ở chỗ cả hai đều liên quan đến sự kiện Chúa Giêsu tỏ ḿnh ra, hay đúng hơn, liên quan đến sự kiện Thiên Chúa làm cho Con của Ngài được "hiển linh" trước mặt dân ngoại (Lễ Hiển Linh) cũng như trước dân Do Thái nói chung và Tiền Hô Gioan Tẩy Giả nói riêng (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa), để họ "được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lư" (Gioan 1:14). 

Đúng thế, v́ muốn tỏ ḿnh ra cho loài người, một tạo vật duy nhất được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa và tương tự Thiên Chúa (xem Khởi Nguyên 1:26-27), để nhờ đó họ có thể được hiệp thông thần linh với Ngài, đúng như dự án thần linh của Ngài khi Ngài dựng nên họ, Thiên Chúa đă tuyển chọn một dân tộc đặc biệt trong các dân tộc trên mặt đất này là dân Do Thái, và qua suốt gịng lịch sử cứu độ của họ, Ngài đă chứng thực cho họ thấy Ngài là Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ. 

Và mạc khải thần linh này của Thiên Chúa, theo gịng lịch sử cứu độ của dân Do Thái, chỉ đạt tới tột đỉnh và đă trọn vẹn sáng tỏ cùng trở nên thành toàn nơi Con của Ngài, Đấng đă được Ngài hứa ngay sau nguyên tội (xem Khởi Nguyên 3:15), "khi đến thời gian viên trọn, Thiên Chúa đă sai Con của Ngài được hạ sinh bởi một người nữ, được sinh hạ theo lề luật" (Galata 4:4). 

Bởi vậy, "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14) thật sự là "để tỏ Cha ra" (Gioan 1:18), cho đến độ "ai thấy Thày là thấy Cha" (Gioan 14:9), và chính v́ thế mà Ngôi Lời Nhập Thể này mới "đầy ân sủng và chân lư", tức được đầy Thánh Thần của Thiên Chúa như Đấng Thiên Sai của Ngài, Đấng đă được chính Thiên Chúa tiên báo ngay từ xa xưa, qua miệng của các tiên tri, điển h́nh như Tiên Tri Isaia trong Bài Đọc 1 hôm nay: 

"Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài ḷng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn c̣n khói. Người trung thành đem lại lẽ công b́nh. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lư trên địa cầu, v́ trăm đảo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, Ta đă gọi con trong công lư, đă cầm lấy tay con, đă ǵn giữ con, đă đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm". 

Thật vậy, v́ "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta... đầy ân sủng và chân lư" chính là Con của Thiên Chúa, Đấng đă sai Người xuống trần gian, để qua Người, Ngài có thể tỏ hết ḿnh ra cho nhân loại, mà Thiên Chúa đă ban tràn đầy Thánh Linh cho Người, tức đă xức dầu cho Người, nhờ đó, bằng nhân tính của ḿnh, Người đă có thể hoàn trọn mạc khải thần linh là "tỏ Cha ra", bằng tất cả ngôn từ, tác hành, phản ứng và biến cố của Người. 

Nếu trong Bài Đọc 1, Người Con "đầy ân sủng và chân lư" hay đầy Thánh Linh này của Thiên Chúa đă được tiên báo là "nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm" th́ trong Bài Đọc 2 hôm nay, Người cũng đă được vị lănh đạo Tông Đồ đoàn Phêrô chứng thực rằng: 

"Thiên Chúa đă sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin b́nh an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đă xảy ra trong toàn cơi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đă rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi v́ Thiên Chúa ở với Người". 

Thiên Chúa quả thực chẳng những đă được Con của Ngài tỏ ra cho dân Do Thái biết "tất cả sự thật" (Gioan 16:13) về Ngài, qua những ǵ Người thực hiện nơi nhân tính của Người trên thế gian này "vào thời điểm viên trọn" (Galata 4:4) của Người tại đất nước Do Thái, mà c̣n, về phần ḿnh, Ngài đă làm cho Con của Ngài được hiển linh trước dân ngoại khi sử dụng ngôi sao lạ dẫn đường cho ba chiêm vương gia đông phương t́m đến bái thờ Người ở Belem, và hiển linh trước dân Do Thái trong biến cố Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ở Sông Dược Đăng (Jordan) bởi Tiền Hô Gioan Tẩy Giả nữa, qua tiếng phát ra từ trời: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp ḷng Cha". 

"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp ḷng Cha" là lời chứng nhận của Thiên Chúa về nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét quả thực là "Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16), ngoài Người ra, không phải là ai khác, cho dù là Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đă được thành phần lănh đạo trong dân suy đoán là Đức Kitô (xem Gioan 1:19-22), và cũng không c̣n là bất cứ người nào khác, như dân Do Thái vẫn c̣n trông đợi cho đến nay. 

Thế nhưng, tiếng phán ra từ trời "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp ḷng Cha" này chỉ vang lên sau khi: "Chúa Giêsu đă chịu phép rửa xong" (nghi thức bề ngoài liên quan đến thân xác) và "Người đang cầu nguyện" (tác động thiêng liêng của tâm linh bề trong), nghĩa là, qua Phép Rửa của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả và nhờ Phép Rửa của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả bấy giờ, Thiên Chúa đă xức dầu cho Người Con mặc lấy nhân tính là Giêsu Nazarét này của Ngài, nơi sự kiện thần linh là "trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới h́nh chim bồ câu". 

Sự kiện Chúa Giêsu lănh nhận phép rửa nói chung và tác động Người d́m ḿnh xuống nước và vươn lên khỏi nước rồi sau đó "Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới h́nh chim bồ câu" là những ǵ hướng về và tiên báo Phép Rửa Người cần phải chịu (xem Luca 12:50), tức Người cần phải Vượt Qua từ sự chết mà vào sự sống, để có thể thông ban Thánh Thần của Người cho Giáo Hội vào buổi tối ngày thứ nhất trong tuần khi Người hiện ra với các tông đồ lần đầu tiên vừa thở hơi rên các vị mà phán: "Các con hăy nhận lấy Thánh Linh" (Gioan 20:22). 

Thật ra, nơi mầu nhiệm ngôi hiệp trong biến cố Truyền Tin, nhân tính của Đấng được thụ thai trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Maria tự bẩm sinh đă được tràn đầy Thánh Linh rồi, tức đă được Thiên Chúa xức dầu "thánh hiến và sai vào trần gian" rồi (xem Gioan 10:36). Tuy nhiên, lần này, ở Sông Dược Đăng, khi Người đạt đến tầm vóc về thân xác ở tuổi thành toàn 30, Thiên Chúa là Đấng sai Người đă xức dầu Thánh Thần cho Người một lần nữa, lần này một cách công khai, như để chính thức sai Người đi để thực hiện sứ vụ cứu thế của Người là "tỏ Cha ra" (Gioan 1:18), qua những việc Người làm với tư cách của một Đấng Thiên Sai, như Bài Phúc Âm hôm nay khẳng định: "Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám", (những ǵ sẽ được các bài Phúc Âm trong Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh tŕnh thuật như chúng ta sẽ đọc thấy). 

Bài Đáp Ca được Giáo Hội chọn đọc cho Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C hôm nay liên quan đến chiều hướng của Bài Phúc Âm cùng ngày, bài Phúc Âm, bề ngoài về biến cố Chúa Kitô chịu Phép Rửa bởi nước, và bề trong về sự kiện hiển linh vinh hiển của Thiên Chúa nơi Con của Ngài cũng như của Con Ngài được Cha thực hiện: 

1) Các con cái Thiên Chúa hăy dâng kính Chúa, hăy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hăy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. 

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. 

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thủy, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.

 

Thánh Thi (Giờ Kinh Chiều 1 và 2)

(Bản dịch của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

 

Lạy Đấng Hóa Công xin đoái nhận

Nỗi ḷng con cái khấn nguyện đây:

Lời kinh thấm lệ cùng dâng Chúa

Suốt cả Mùa Chay thánh thiện này.

 

Cơi ḷng người thế Chúa lạ chi,

Biết sức phàm nhân chẳng là ǵ,

Xin hăy bao dung người sám hối,

Chúa nỡ ḷng nào đuổi xua đi!

 

Tội lỗi ngập đầu khôn xiết kể,

Cung xưng hầu được Chúa thứ tha.

Ngàn muôn thương tích xin cứu chữa

Để hiển danh Ngài khắp gần xa.

 

Chỉ bảo đoàn con biết hăm ḿnh,

Tinh thần vững mạnh bởi hy sinh,

Hồn thiêng tắm gội nguồn ân tứ

Rửa hết bùn nhơ sạch tội t́nh.

 

Tay chắp gối quỳ ḷng tha thiết

Nài xin Chúa Cả khấng nghe lời,

Đoàn con nhờ phúc mùa trai tịnh,

No thỏa ân t́nh măi an vui.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

LeChuaGiesuChiuPhepRuaNamC.2022.mp3