PVLC Thứ 5 Tuần V Thường Niên
và Lễ Thánh Scolastica ngày 10/2

Bài Đọc I: (Năm II) 1 V 11, 4-13

"Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng v́ Đavít thân phụ ngươi,Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Khi vua Salomon đă về già, các bà vợ của ông mê hoặc ḷng ông, kéo ông theo các thần dân ngoại, ḷng ông không c̣n trọn vẹn với Chúa là Thiên Chúa của ông, như ḷng Đavít thân phụ ông. Salomon tôn thờ nữ thần Astarthê của dân Siđon, và thần Môlốc của dân Ammon. Và Salomon đă làm điều không đẹp ḷng Chúa và không trọn niềm theo Chúa, như Đavít thân phụ ông. Bấy giờ Salomon xây am trên núi đối diện với Giêrusalem cho Khanios, thần của dân Moab, và cho Môlốc, thần của dân Ammon. Ông cũng làm như thế cho tất cả các bà vợ ngoại bang của ông, để các bà dâng hương và tế lễ cho các thần của các bà. Vậy Chúa thịnh nộ với Salomon, v́ tâm hồn ông đă bỏ Chúa là Thiên Chúa Israel, Đấng đă hiện ra với ông hai lần, và cấm ông không được chạy theo các thần khác, nhưng Salomon không tuân giữ điều Chúa truyền dạy ông.

Do đó, Chúa phán cùng Salomon rằng: "Bởi ngươi đă ăn ở như thế, và đă không tuân giữ giao ước và lề luật mà Ta đă truyền cho ngươi, Ta sẽ phân chia vương quốc của ngươi, và trao cho tôi tớ ngươi. Nhưng v́ nể Đavít, thân phụ ngươi, Ta sẽ không thi hành điều đó khi ngươi c̣n sống. Ta sẽ phân chia vương quốc ngươi ngay trên tay con của ngươi. V́ Đavít, tôi tớ Ta, và v́ Giêrusalem Ta đă tuyển chọn, Ta sẽ không lấy tất cả vương quốc: Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi".

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 105, 3-4. 35-36. 37 và 40

Đáp: Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài (c. 4a).

Xướng: 1) Phúc cho ai tuân giữ những lời huấn lệnh, và luôn luôn thực thi điều công chính. Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài; xin mang ơn cứu độ đến thăm viếng chúng con. - Đáp.

2) Họ đă hoà ḿnh với người chư dân, và học theo công việc chúng làm. Họ sùng bái tà thần của chúng, những tà thần đă hoá thành lưới ḍ hại họ. - Đáp.

3) Họ đă giết những người con trai và con gái, để làm lễ cúng tế quỷ thần. Chúa đă bừng cơn thịnh nộ với dân tộc, và tởm ghét phần gia nghiệp của Ngài. - Đáp. 

Alleluia: 1 Sam 3,9

Alleluia, alleluia - Lạy Chúa, xin hăy phán, v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 7, 24-30

"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết ḿnh, nhưng người không thể ẩn náu được. V́ ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người.

Bà đó là người dân ngoại, ḍng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà.

Người nói: "Hăy để con cái ăn no trước đă, v́ không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó".

Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: "Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái".

Người liền nói với bà: "V́ lời bà nói đó, bà hăy về; quỷ đă ra khỏi con gái bà rồi".

Khi bà về đến nhà, th́ thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đă xuất rồi.

Đó là Lời Chúa.

Suy nghiệm Lời Chúa 

Bài Phúc Âm cho Thứ Năm Tuần V Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay liên quan đến một đàn bà "dân ngoại", thuộc "ḍng giống Syrôphênixi", ở "địa hạt Tyrô và Siđon" ngoài lănh thổ dân Do Thái. Sở dĩ Chúa Giêsu đến vùng đất của dân ngoại này, không c̣n trong lănh thổ dân Do Thái ấy, là v́ "Người không muốn ai biết ḿnh", khi Người "vào một nhà kia" ở đó. Người có ngờ đâu rằng, nói theo kiểu trần gian, danh tiếng của ngài, như bài Phúc Âm cho Thứ Năm Tuần 2 Thường Niên đă lan khắp đất nước Do Thái, vượt cả ra ngoài biên cương bờ cơi của đất nước này nữa: "Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đă làm". 

Bởi thế, Người đă lọt vào tầm mắt theo dơi thật chuyên nghiệp trinh thám và lỗ tai nghe ngóng vô cùng thính thị của một người đàn bà dân ngoại chưa bao giờ gặp Người, như Bài Phúc Âm hôm nay ghi lại: "Người không muốn ai biết ḿnh, nhưng người không thể ẩn náu được. V́ ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người... xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà". 

Thật là oái oăm và nghiệt ngă thay, nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét nào đó mà "bà nghe nói về Người", liên quan đến các phép lạ Người làm, đến quyền năng khu trừ ma quỉ của Người, đến giáo huấn khôn ngoan đầy thần lực của Người, nhất là đến tấm ḷng khoan dung thương cảm dân chúng nói chung và những con người đang gặp gian nan khốn khó nói riêng, như trường hợp của bà, bấy giờ, sau khi bà tỏ thái độ "phục lạy Người" hết sức kính cẩn Người và tin tưởng vào Người, th́ Người lại tỏ một thái độ quá ư là dị thường, một thái độ mà xét theo b́nh thường thật sự là hết sức khinh miệt kẻ khác (coi họ như chó má vậy), và là một thái độ kỳ thị chủng tộc (dân ngoại với dân Do Thái), như chính tai của bà đă nghe thấy "Người nói: 'Hăy để con cái ăn no trước đă, v́ không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó'". 

Không ngờ, người đàn bà dân ngoại này, thành phần vốn bị dân Do Thái khinh miệt ấy, trước con mắt thế gian, tưởng rằng bà ta chắc chắn bị gục ngay tại chỗ bởi cái độc chiêu tàn bạo ấy, một độc chiêu đánh trúng ngay vào nhân phẩm cao quí và danh dự chủng tộc của bà, bà ta vẫn không hề hấn chi, trái lại, cũng không ngờ, bà ta lại có một nội công hết sức thâm hậu, đến độ chẳng những đă chịu đ̣n quá giỏi "Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: 'Thưa Thầy, đúng thế...'", mà c̣n phản đ̣n một cách tuyệt diệu nữa: "Nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái". 

Đáng lẽ câu Chúa Giêsu khen tặng viên đại đội trưởng Roma là nhân vật đă đến xin Người chữa lành cho đứa đầy tớ nam người Do Thái đang yếu bệnh liệt giường ở nhà ông: "Tôi bảo thật cho các người biết Tôi chưa hế thấy ai trong Isarael có một đức tin mạnh như vậy" (Mathêu 8:10), cũng phải được Người nói về nữ cao thủ dân ngoại thuộc "ḍng giống Syrôphênixi" này. Cả viên đại đội trưởng người Roma, lẫn người đàn bà xứ Sidon trong bài Phúc Âm hôm nay, đều được như ư nguyện nhờ ḷng tin của họ, và phải nói là chính ḷng tin của họ đă chữa lành và trừ quỉ, bởi Chúa Giêsu không hề đến nhà của họ, không trực tiếp gặp nạn nhân của họ, mà nạn nhân được họ thương vẫn được lành mạnh hay được trừ quỉ: "'V́ lời bà nói đó, bà hăy về; quỷ đă ra khỏi con gái bà rồi'. Khi bà về đến nhà, th́ thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đă xuất rồi".  

Dân ngoại cho dù bị dân Do Thái cho là thành phần ô uế xấu xa, so với họ là thành phần được Thiên Chúa tuyển chọn và tỏ ḿnh ra cùng ban lề luật Thánh cho, tự dân ngoại, vẫn không xấu, nếu áp dụng nguyên tắc sạch dơ của Chúa Giêsu trong Bài Phúc Âm hôm qua: từ ngoài vào không làm cho con người ra dơ bẩn mà là những cái từ trong chính con người mà ra. Chẳng hạn người đàn bà dân ngoại trong Bài Phúc Âm hôm nay có xấu đâu, trái lại, c̣n mạnh tin hơn chính dân Do Thái nữa. Bởi thế, nếu dân Do Thái không chấp nhận những tà thần ngẫu tượng của họ, những tà thần ngẫu tượng so với Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của dân Do Thái, th́ các tà thần ngẫu tượng đó cũng chẳng làm ǵ được họ, cũng chẳng làm cho họ ra ô uế xấu xa đến độ bị Chúa ghê tởm ruồng bỏ như một Vua Salomon đầy vinh quang và khôn ngoan trần thế nhưng hoàn toàn bị mê hoặc mù quáng trong tâm hồn, như được Bài Đọc I hôm nay thuật lại: 

"Khi vua Salomon đă về già, các bà vợ của ông mê hoặc ḷng ông, kéo ông theo các thần dân ngoại, ḷng ông không c̣n trọn vẹn với Chúa là Thiên Chúa của ông, như ḷng Đavít thân phụ ông. Salomon tôn thờ nữ thần Astarthê của dân Siđon, và thần Môlốc của dân Ammon. Và Salomon đă làm điều không đẹp ḷng Chúa và không trọn niềm theo Chúa, như Đavít thân phụ ông. Bấy giờ Salomon xây am trên núi đối diện với Giêrusalem cho Khanios, thần của dân Moab, và cho Môlốc, thần của dân Ammon. Ông cũng làm như thế cho tất cả các bà vợ ngoại bang của ông, để các bà dâng hương và tế lễ cho các thần của các bà. Vậy Chúa thịnh nộ với Salomon, v́ tâm hồn ông đă bỏ Chúa là Thiên Chúa Israel, Đấng đă hiện ra với ông hai lần, và cấm ông không được chạy theo các thần khác, nhưng Salomon không tuân giữ điều Chúa truyền dạy ông. Do đó, Chúa phán cùng Salomon rằng: 'Bởi ngươi đă ăn ở như thế, và đă không tuân giữ giao ước và lề luật mà Ta đă truyền cho ngươi, Ta sẽ phân chia vương quốc của ngươi, và trao cho tôi tớ ngươi'". 

Bài Đáp Ca hôm nay cũng nhận định rằng nếu dân Do Thái nói chung và con người nói riêng không để cho cái xấu từ bên ngoài vào, theo phương cách khôn ngoan khổ chế được chia sẻ hôm qua, th́ chẳng có tà thần ngẫu tượng nào có thể làm chủ ḿnh, như trường hợp của Vua Salomon trong Bài Đọc I hôm nay: 

2) Họ đă hoà ḿnh với người chư dân, và học theo công việc chúng làm. Họ sùng bái tà thần của chúng, những tà thần đă hoá thành lưới ḍ hại họ.

3) Họ đă giết những người con trai và con gái, để làm lễ cúng tế quỷ thần. Chúa đă bừng cơn thịnh nộ với dân tộc, và tởm ghét phần gia nghiệp của Ngài.

 

Đó là lư do câu đầu tiên của Bài Đáp Ca hôm nay mới cho biết ai là người có phúc và nguyện xin rằng: 

1) Phúc cho ai tuân giữ những lời huấn lệnh, và luôn luôn thực thi điều công chính. Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài; xin mang ơn cứu độ đến thăm viếng chúng con. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

Thu.5.V-TN.mp3  

Ngày 10 tháng 2

Thánh Cô-lát-ti-ca, trinh nữ

lễ nhớ bắt buộc

Thánh nữ là em của thánh Biển-đức, nhà lập luật cho các đan sĩ Tây phương. Thánh nữ chào đời ở Nuốc-xi-a, I-ta-li-a, quăng năm 480. Thánh nữ sống đời thánh hiến ở chân núi Cát-xi-nô, nơi thánh Biển-đức đă lập ra một đan viện nổi tiếng. Thánh nữ qua đời không bao lâu trước anh người (+ năm 547). Chính v́ thế, các nữ đan sĩ Biển-đức tôn kính thánh nữ Cô-lát-ti-ca như người mẹ tinh thần của ḿnh.


Thánh thi Phụng Vụ Giờ Kinh Sáng ngày 10-2

Tay trinh nữ cầm đèn sáng chói,
Nàng bước vào tiệc cưới thiên thu,
Chính là hôn lễ Đức Vua,
Nước Trời hoan hỷ tung hô chúc mừng.

Nàng dự yến trong cung danh dự,
Sánh duyên cùng Thiên Tử quang vinh,
Chữ trinh xe kết chữ t́nh,
Nết na đức hạnh công tŕnh bao năm.

Xin chỉ dạy cách ăn thói ở,
Lấy hồng ân che chở phù tŕ,
Mưu thù cho dẫu tinh vi,
Quyết tâm chống lại, gian nguy chẳng sờn.

Xin Đức Mẹ là gương trinh thục
Hằng cầu thay nguyện giúp chúng nhân,
Ơn thiêng Thánh Tử tuôn tràn,
Tha hương lănh nhận muôn vàn đỡ nâng.

Lời vinh tụng, quỳ dâng lên Chúa
Đă ban cho trinh nữ thành công,
Triều thần thiên quốc một ḷng,
Ngh́n thu ca ngợi hát mừng Thánh Danh.

 

Người yêu mến hơn th́ mạnh thế hơn

Phụng Vụ Giờ Kinh Sách ngày 10/2 - Bài đọc 2

Trích sách Đối thoại của thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng.

Cô-lát-ti-ca là em ruột của thánh Biển-đức ; bà đă sống tận hiến cho Chúa toàn năng từ thời thơ ấu. Bà quen đến thăm anh, mỗi năm một lần. Người của Thiên Chúa đi xuống gặp em ở bên ngoài cổng cách một quăng không xa trong phần đất thuộc đan viện.

Một ngày kia, theo thông lệ, bà đến và người anh khả kính cùng với các môn đệ đi xuống gặp bà. Cả ngày họ cùng nhau ca tụng Thiên Chúa và nói chuyện đạo đức. Khi màn đêm buông xuống, họ dùng bữa với nhau.

Đang lúc c̣n mải mê nói chuyện đạo đức mà trời mỗi lúc một khuya, th́ nữ đan sĩ xin với anh rằng : “Em xin anh đừng bỏ em đêm nay ; chúng ta hăy trao đổi với nhau cho đến sáng về những niềm vui của đời sống trên trời.” Người anh trả lời : “Em ơi, em nói ǵ vậy ? Anh đâu có thể ở lại ngoài tu pḥng.”

Nghe anh từ chối, nữ đan sĩ đặt hai bàn tay lên bàn, các ngón đan vào nhau, rồi gục đầu xuống trên hai tay cầu xin Chúa toàn năng. Khi bà ngẩng đầu lên th́ sấm chớp ầm ầm nổi dậy và một cơn mưa như trút nước đổ xuống, khiến cả cha Biển-đức khả kính lẫn các anh em tháp tùng người không sao nhấc chân ra khỏi ngưỡng cửa nơi họ đang đứng.

Bấy giờ người của Thiên Chúa buồn bă bắt đầu than trách rằng : “Em ơi, xin Thiên Chúa toàn năng tha thứ cho em, em đă làm ǵ vậy ?” Bà trả lời : “Này, em đă xin anh mà anh không chịu nghe, th́ em đă xin Thiên Chúa của em và Người đă nghe. Bây giờ nếu anh đi được th́ cứ đi, cứ để em lại đây mà về đan viện.”

Như thế là người đă không tự ư ở lại, nhưng bị cầm chân tại chỗ ngoài ư muốn, và cả hai thức suốt đêm, tha hồ trao đổi với nhau những chuyện về đời sống thiêng liêng.

Nếu thánh nữ mạnh thế hơn ông anh, th́ đó không phải là chuyện lạ, v́ như lời thánh Gio-an đă nói : Thiên Chúa là T́nh Yêu. Bà mạnh thế hơn v́ yêu mến nhiều hơn, th́ đó quả là điều chí lư.

Ba ngày sau, khi người của Thiên Chúa đang ở trong tu pḥng, ngước mắt lên th́ thấy linh hồn em gái ḿnh ĺa khỏi xác vào thiên cung dưới h́nh chim bồ câu. Vui mừng v́ em được vinh quang như thế, người hát thánh vịnh thánh ca tạ ơn Thiên Chúa toàn năng, rồi sai anh em đưa xác bà về đan viện đặt trong ngôi mộ người đă chuẩn bị cho chính ḿnh.

Thế là nấm mồ cũng không thể ngăn cách được thân xác của những người vẫn một ḷng một ư với nhau trong Thiên Chúa.

Xướng đápTv 132 (133),1

XKhi bà đan sĩ nài van Thiên Chúa đừng để cho anh bà ĺa xa bà, th́

Đv́ ḷng yêu mến của bà, Chúa ban cho bà hơn cả điều bà đă mong ước.

XNgọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau !

Đv́ ḷng yêu mến của bà, Chúa ban cho bà hơn cả điều bà đă mong ước.

Lời cầu Phụng Vụ Giờ Kinh Sáng ngày 10-2

Đức Ki-tô là phần thưởng các trinh nữ. Nào ta hoan hỷ chúc tụng Người :

Chúa là hạnh phúc các trinh nữ, xin nhậm lời chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô là Đấng các thánh trinh nữ luôn hết t́nh yêu mến, - xin đừng để chúng con phải xa ĺa t́nh yêu Chúa bao giờ.

Chúa là hạnh phúc các trinh nữ, xin nhậm lời chúng con.

Chúa đă đặt Đức Ma-ri-a làm Nữ Vương các thánh trinh nữ, - v́ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin thanh tẩy ḷng trí chúng con.

Chúa là hạnh phúc các trinh nữ, xin nhậm lời chúng con.

Các thánh trinh nữ đă trọn t́nh vẹn nghĩa với Chúa và hết ḷng phục vụ Nước Trời, - v́ lời các ngài nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con sống giữa cuộc đời chóng qua này mà vẫn giữ được ḷng siêu thoát.

Chúa là hạnh phúc các trinh nữ, xin nhậm lời chúng con.

Các trinh nữ khôn ngoan những kiên tâm chờ đợi Chúa, - xin cho chúng con cũng tỉnh thức đợi chờ với tất cả niềm hy vọng thiết tha.

Chúa là hạnh phúc các trinh nữ, xin nhậm lời chúng con.

Lời nguyện 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính thánh nữ Cô-lát-ti-ca, xin cho chúng con theo gương người để lại là hết ḷng mến yêu phụng thờ Chúa và cảm nghiệm t́nh thương Chúa ngọt ngào. Chúng con cầu xin

(Phụng Vụ Giờ Kinh trên đây theo Nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ)

Thánh Scholastica và Thánh Bênêđictô (Anh em sinh đôi)

Đọc sách Khởi Nguyên trong bộ Thánh Kinh Cựu Ước, ít ra người ta thấy hai trường hợp anh em sinh đôi được diễn tả thật rơ ràng: Ngay từ thai nhi, hai anh em đă "lục ục" tranh giành với nhau. 

Trường hợp hai đứa con sinh đôi của bà Thamar: cậu anh vừa đưa tay ra ngoài và được bà đỡ cột sợi chỉ điều vào tay để đánh dấu đứa nào ra trước, liền bị thằng em " sinh sự" giằng co trong dạ mẹ; cậu anh đành phải rút tay vào, "đi chỗ khác chơi" có trật tự, "nhường lối" cho em ra ngắm ánh mặt trời trước! T́nh cảnh đó có lẽ không khỏi gây đau ḷng cho bà Thamar. Thật là " gươm con" thâu "ḷng mẹ"!   

Trường hợp Esau và Giacóp mới "lủng củng" hơn nữa! Hai anh em thường xuyên "chí chóe" với nhau trong bụng mẹ, đến nỗi mặc dầu hiếm con, bà Rêbecca cũng phải than rên đau khổ và xin Đấng Gia-vê can thiệp! Tới khi Esau vừa lọt ḷng mẹ th́ bị cậu em Giacóp nắm chặt gót chân.  Cũng may mà Esau đă được nh́n ánh mặt trời trước! Nhưng chưa hết, về sau, Esau phải bán quyền trưởng nam cho Giacóp chỉ v́ một bát cháo đậu; rồi bị Giacóp cướp mất chúc lành của cha.  Sự kiện đă khiến Esau nổi cơn lôi đ́nh, quyết t́m dịp giết em.  Trong khi đó, Giacóp phải cao bay xa chạy để trốn mặt anh.  Trước t́nh cảnh đó, bà Rebecca phải đau ḷng xiết bao! Hai anh em sinh đôi Esau-Giacóp đă trở nên " gươm hai lưỡi" đâm thâu ḷng bà Rêbecca!           

Thế nhưng, lịch sử cho thấy có những trường hợp trái ngược: Hai anh em thương nhau "ra rít" như bóng với h́nh, thậm chí c̣n có cùng một ư hướng, một mong ước, cùng d́u dắt nhau tiến tới trên đường thánh đức. Hai anh em thánh Beneđictô và Scholastica là một thí dụ điển h́nh.           

Bênêđictô là anh, c̣n Scholastica là em gái.  Hai anh em sinh đôi năm 480 trong một gia đ́nh đạo hạnh và giầu sang tại thành Nursia, nước Ư. Ngay từ nhỏ cô cậu đă được hưởng một nền giáo dục đạo đời thật chu đáo.  T́nh huynh đệ giữa hai anh em ngày càng phát triển sâu xa. Họ thương nhau tha thiết, đồng thời biết thúc giục và giúp đỡ nhau tập tành các nhân đức Công Giáo.  Tuổi hoa niên của Bênêđictô và Scholastica nơi gia đ́nh trôi êm như một giấc mộng đẹp.           

Về sau, Bênêđictô được gửi học tại Rôma.  Trí thức cũng như nhân đức của chàng tiến không ngừng.  Trong khi đó Scholastica nhan sắc và đức hạnh lưu lại gia đ́nh, đành tạm rời xa anh một thời gian.  Nàng chuyên chăm các việc trong nhà, thích thú cầu nguyện, và ưa đời trầm lặng, mặc dầu nàng sẵn có tâm hồn tươi vui và hoạt bát.         

Danh tiếng nhân đức và nhan sắc của Scholastica được loan truyền mau lẹ tới các miền lân cận.  Nhiều chàng công tử giầu sang đă ngấp nghé muốn hỏi nàng làm vợ.  Nhưng Scholastica đă quyết dâng hiến đời ḿnh cho Chúa.  Trong khi đó, Bênêđictô chuyên chăm việc học tại Rôma. chàng nghe thấy tiếng Chúa âm thầm gọi chàng cách mầu nhiệm... Cuối cùng chàng đă đáp  lại tiếng Ngài, bằng cách trốn vào hoang địa Subiacô cách Rôma khoảng 40 dặm để sống đời tịch liêu thân mật với Thiên Chúa.          

Sau nhiều năm sống khổ hạnh nơi hang Subiacô, tiếng thơm nhân đức của Bênêđictô truyền tụng khắp nơi.  Nhiều người tuốn đến xin làm môn đệ.  Bênêđictô giảng dạy,  làm phép lạ và lập nhiều tu viện.  Tu viện chính được xây cất tại núi Cassinô, cách Rôma 80 dặm.           

Trước tấm gương xa ĺa vinh hoa phú quí để theo Chúa sống đời khổ hạnh của anh. Scholastica ước ao mănh liệt được theo gương anh.  Nàng phân chia của cải cho người nghèo, rồi cùng với một tớ nữ tiến về núi Cassinô để xin Bênêđictô hướng dẫn trên đường  nhân đức.  Bênêđictô rất hài ḷng về dự tính của em, và xây cho nàng một tu pḥng không xa tu viện Cassinô là bao, đồng thời tự tay soạn luật cho em.     

Tiếng tăm nhân đức của Scholastica ngày càng lan rộng. Nhiều trinh nữ giă từ xa hoa trần thế, tụ họp quanh nàng để xin cùng chung lư tưởng hiến dâng cuộc đời phụng sự Chúa.  Để dung nạp những tâm hồn thiện chí này, Bênêđictô đă khỡi công xây dựng một đan viện cho các chị ḍng Biển Đức tương lai.           

Scholastica đương nhiên được coi như vị sáng lập, và là nữ đan viện trưởng  đầu tiên của chị em Biển Đức; trong khi Bênêđictô vị sáng lập và là tu viện trưởng đầu tiên của ḍng anh em Biển Đức.  Hai anh em sinh đôi đă có cùng một ước mơ, một chí hướng, và một lư tưởng phụng sự Chúa trong đời tu tŕ trầm lặng và khổ hạnh.                   

Thật vậy, Thánh Scholastica là em gái thánh Bênêđictô, tổ phụ của những người sống đời khổ tu bên Tây phương. Chúng ta biết được chút ít về đời sống của thánh nữ là do cuốn Dialogue, tập hai, của thánh Grêgôriô cả, cuốn sách ghi lại đời sống thánh Bênêđictô và các phép lạ của ngài. Như anh của ngài, thánh nữ Scholastica đă sinh ra tại quận Sabina miền Nursia.

Khi thánh Bênêđictô thiết lập tu viện tại Montê Cassinô, Scholastica cùng với các trinh nữ quây quần bên ngài đă đến ở bên núi, lập thành tu viện Palumbariola, ngài đặt ḿnh dưới sự hướng dẫn của anh, v́ ngài biết rằng: không có ai có thể hướng dẫn các linh hồn về trời cách chắc chắn hơn.

Nhưng ngài không hề làm rộn anh ḿnh và chỉ gặp anh mỗi năm một lần vào trước mùa chay, trong một trang trại của tu viện ở miền núi. Một nguyện đường đă được dựng nên tại đây để ghi nhớ những giây phút khôn tả, mà thánh Bênêđictô thông cho em ḿnh ánh sáng thần linh ngài thụ lănh được và dạy dỗ em ḿnh đường trọn lành của tu sĩ trong thống hối và yêu thương.

Kể từ đó, hai anh em mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần tại căn nhà ngoài nội vi tu viện, trước sự chứng kiến của các thầy đồng hành với Bênêđictô.  Thực ra, những lần gặp gỡ này là chỉ để đàm thoại về Chúa và những sự siêu nhiên.        

Lần cuối cùng hai anh em được gặp nhau xẩy ra ba ngày  trước khi Scholastica giă từ cơi thế.  Hôm đó, sau khi đă đàm thoại lâu giờ... họ đă trải qua một ngày để khen ngợi Chúa và cầu xin hạnh phúc trên trời, bên ngoài khí trời tươi mát v́ đă vào xuân, bầu trời trong sáng lạ thường, thánh Scholastica say sưa cảm nếm hương vị của câu chuyện đàm thoại trong khi màn đêm buông dần xuống... lúc đó thánh Scholastica nói với thánh Bênêđictô: - Anh ơi trời khuya rồi, làm sao anh về được. Thôi ḿnh tiếp tục nói chuyện tới sáng về niềm vui cuộc sống trên trời đi.         

Thánh Bênêdictô trả lời: - Em nói chi, anh không thể nhận lời em được. Anh không thể qua đêm ở ngoài nhà ḍng được đâu. Tới đây chúng ta đă biết được câu chuyện kết thúc ra sao theo những ǵ được Thánh Giáo Hoàng Gêgôriô thuật lại trong cuốn Đối Thoại của ngài (mà chúng ta nghe hay đọc trên đây trong phần phụng vụ giờ kinh sách ngày 10/2 hôm nay)     

Anh em giă biệt nhau được ba ngày th́ Scholastica từ trần, hưởng thọ 60 tuổi.  Lúc đó, đang cầu nguyện trong pḥng, Bênêđictô trông thấy linh hồn em xinh đẹp như chim bồ câu nhẹ nhàng bay về thiên quốc.  Sau khi dâng lời ca tụng Chúa, Bênêđictô liền sai các thầy rước xác Scholastica về tu viện Cassinô và táng trong chính ngôi mộ Bênêđictô đă chuẩn bị cho ḿnh.           

Sau cái chết của em, Bênêđictô c̣n sống thêm 7 năm trong chay tịnh, hy sinh  và hăm ḿnh... Sáu ngày trước khi chết, Ngài ra lệnh mở sẵn cửa mồ. Ngày cuối đời, sau khi lănh nhận Ḿnh Máu Thánh Chúa như của ăn đàng, Bênêđictô được các thầy giúp đứng dậy, Ngài giơ cao đôi tay lên trời cầu nguyện. Và trong tư thế đó, Ngài thở hơi cuối cùng.  Ngày hôm ấy hai tu sĩ Biển Đức, Một ở cùng tu viện với ngài, một đang ở xa, được thị kiến cùng một điềm lạ như nhau: họ trông thấy một đường sáng thật huy hoàng trải dài từ tu viện lên bầu trời về phía đông.  Bên cạnh con đường sáng đó có một người dáng vẻ đạo mạo, y phục lộng lẫy.  Người này hỏi hai thầy rằng họ đang chiêm ngắm con đường của ai đó.  Sau khi họ thú thật không biết, người lạ trả lời: - Đó là con đường mà Bênêđictô, bạn yêu quí của Chúa, đă lên trời.     

           

Bênêđictô qua đời năm 547, hưởng thọ 67 tuổi.           

Hai đứa con sinh đôi của bà Thamar đă khởi sự tranh  giành nhau từ trong ḷng mẹ.  Hai anh em sinh đôi Esau và Giacóp không  những " chí chóe" với nhau trong bụng mẹ, lại c̣n "kèn cựa" hiềm thù nhau nhiều năm trời! Nhưng trái lại, hai anh em sinh đôi Bênêđictô và Scholastica thương nhau từ tuổi ấu thơ, cùng d́u nhau về thiên quốc.  Chẳng những mang cùng một tâm tư, thân xác họ c̣n được chôn trong cùng một tấm mồ.  T́nh huynh đệ thắm thiết từ khi lọt ḷng mẹ, trải qua suốt cuộc sống, kéo dài tới lúc chết, và c̣n tồn tại măi măi trên trời.          

Hiện tại di hài của thánh nữ Scholastica và thánh Bênêđictô được yên nghỉ dưới bàn thờ trong tu viện ở Mont-Cassin. Từ cuối thế kỷ thứ VIII, lịch Phụng Vụ của Mont-Cassin định ngày kỷ niệm Scholastica vào ngày 10 tháng 02. Việc tôn kính thánh nữ được lan rộng, nhất là trong các Đan viện từ thế kỷ thứ IX.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh tổng hợp 

 

 ThanhScolastica.mp3 

 https://youtu.be/Fmd-n3MevBM