PVLC Thứ Tư Tuần V Thường Niên

 Bài Đọc I: (Năm II) 1 V 10, 1-10

"Nữ hoàng Saba đă nh́n thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Saba nghe biết Salomon nổi tiếng v́ danh Chúa, bà đến hỏi thử ông nhiều câu đố. Bà đến Giêrusalem với đoàn tuỳ tùng đông đảo và nhiều của cải, gồm có lạc đà chở thuốc thơm, vô số vàng và đá ngọc quư báu. Bà yết kiến Salomon và bày tỏ cùng vua mọi nỗi niềm tâm sự. Salomon giải đáp mọi vấn nạn bà nêu ra, và không một lời bí ẩn nào mà không được vua giải đáp.

Nữ hoàng Saba nh́n thấy sự khôn ngoan của Salomon, thấy nhà ngài xây cất, món ăn ngài dùng, nhà của quần thần, trật tự của các công thần và y phục của họ, các quan chước tửu, và các của lễ toàn thiêu mà ngài hiến dâng trong đền thờ Chúa, th́ bà hết hồn. Bà thưa cùng vua rằng: "Thật đúng như lời tôi nghe đồn trong xứ tôi về các công tŕnh và sự khôn ngoan của ngài. Và lúc đó tôi không tin những điều người ta kể cho tôi, cho tới khi tôi đến đây, chính mắt tôi đă trông thấy, và tôi quả quyết rằng những điều đồn đại tôi nghe chưa bằng một phân nửa. Sự khôn ngoan và các công tŕnh của ngài c̣n vĩ đại hơn tiếng đồn tôi đă nghe. Phúc cho thần dân của ngài, và phúc cho các cận vệ của ngài, luôn luôn được ở trước mặt ngài và nghe lời khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Thiên Chúa của ngài là Đấng yêu thương ngài, và đặt ngài lên ngôi báu Israel. V́ Chúa yêu quư Israel muôn đời, nên đă đặt ngài làm vua, để ngài cai trị công minh chính trực". Vậy bà tặng vua một trăm hai mươi nén vàng, một số rất lớn thuốc thơm và đá ngọc quư giá. Người ta không khi nào thấy một số thuốc thơm nhiều hơn thuốc thơm mà nữ hoàng Saba tặng cho vua Salomon.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 36, 5-6. 30-31. 39-40

Đáp: Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan (c. 30a).

Xướng: 1) Bạn hăy phó thác đường lối ḿnh cho Chúa, hăy trông cậy vào Người và để chính Người hành động. Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như b́nh minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ. - Đáp.

2) Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan, và lưỡi người nói điều đoan chánh. Luật Thiên Chúa ở trong ḷng người, và bước chân người không xiêu té. - Đáp.

3) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, v́ họ đă nương tựa vào Người. - Đáp. 

Alleluia: Ga. 15, 15b

Alleluia, alleluia - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, v́ tất cả những ǵ Thầy đă nghe biết nơi Cha Thầy, th́ Thầy đă cho các con biết.- Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 7,14-23

"Những ǵ từ con ngùi ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hăy nghe và hiểu rơ lời Ta. Không có ǵ từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những ǵ từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe th́ hăy nghe".

Lúc Người ĺa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ư nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: "Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những ǵ từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, v́ những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra".

Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

Người lại phán: "Những ǵ ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. V́ từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại t́nh, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.

Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngướ ta ô uế".

Đó là Lời Chúa.

Suy nghiệm Lời Chúa 

Bài Phúc Âm cho Thứ Tư tuần 5 Thường Niên Hậu Giáng Sinh hôm nay liên quan ết luận như sau: "Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch"

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những cái ở ngoài vào trong con người không phải chỉ có đồ ăn thức uống, là những ǵ qua cửa miệng của con người, mà c̣n bao gồm cả những thứ khác nữa, như h́nh ảnh qua mắt của con người, hay lời nói qua tai của con người, hoặc xúc giác kích thích qua làn da của con người, 3 giác quan có thể thu thập những cái xấu xa hay gương mù gương xấu từ bên ngoài xă hội vào trong tâm trí bên trong: chẳng hạn những h́nh ảnh xấu, những lời nói xấu hay những sờ mó xấu. Thế nhưng, vấn đề ở đây là nếu con người chấp nhận những cái xấu từ bên ngoài bất khả tránh trên thế gian này ấy th́ chúng mới có tác dụng xấu đến nội tâm của họ. 

Vấn đề tiếp theo vấn đề trên là con người khó đề pḥng và ngăn cản nổi những h́nh ảnh xấu, những lời nói xấu và những đụng chạm xấu bất ngờ xẩy ra cho ḿnh, dù ḿnh không muốn, để rồi sau đó những chất liệu xấu từ ngoài đó một khi đă lọt qua mắt, qua tai và qua xúc giác của họ, họ bị chúng ám ảnh, bị chúng quấy nhiễu, trở thành như những chước cám dỗ khiến họ khó ḷng mà chống trả, thậm chí chúng đă làm cho nội tâm của họ ra xấu bằng những ư nghĩ xấu kèm theo ước muốn xấu, chẳng hạn như ngoại t́nh trong ḷng (xem Mathêu 5:28). 

Bởi thế, vấn đề khổ chế mới được đặt ra để giải quyết hai vấn đề then chốt trên đây. Nếu chúng ta biết chúng ta không thoát khỏi, dù chẳng có ư t́m kiếm, hoàn toàn bất ngờ, bị ảnh hưởng và chi phối bởi những thứ xấu xa từ bên ngoài vào, qua thị giác của chúng ta, hay quá thính giác của chúng ta, hoặc qua xúc giác của chúng ta, đến độ làm cho chúng ta bối rối, bất an, thậm chí sa ngă phạm tội... th́ buộc chúng ta phải thực hành phương cách bất khả thiếu vô cùng cần thiết đó là khổ chế giác quan. Một khi đă khổ chế giác quan rồi mà vẫn thỉnh thoảng c̣n bị cái xấu bên ngoài lọt vào bên trong chúng ta vào một lúc nào đó th́ nó cũng khó ḷng chi phối chúng ta dễ dàng và mạnh mẽ như trước, bởi chúng ta đă cố ư tránh né nó rồi. 

Chỉ có những tâm hồn Kitô hữu nào thực sự nhận biết ḿnh vô cùng yếu đuối mới chịu khó và cẩn thận thực hành việc khổ chế khó khăn có vẻ cổ hủ này. Nhờ đó họ có thể giữ tâm hồn trong trắng và mới dễ dàng sống cuộc đời "vô tội", hay cùng lắm chỉ "vô t́nh" tác hành xấu xa một chút nào đó hay vào một lúc nào đó thôi. Nếu nhờ khổ chế, không ṭ ṃ nh́n những ǵ không thực sự cần thiết, không đọc hay xem những cái chẳng giúp ích mấy cho đời sống thiêng liêng, không nghe những ǵ khiến bản thân bị phân tâm, không đụng chạm hay để ḿnh bị đụng chạm gây xúc cảm không tốt, cho dù bất lịch sự v.v. mà Kitô hữu có được một đời sống nội tâm và b́nh an th́ phải công nhận họ là một con người khôn ngoan. 

Sự khôn ngoan của Vua Salomon trong Bài Đọc I hôm nay được nữ hoàng Saba hết lời khen tặng"Thật đúng như lời tôi nghe đồn trong xứ tôi về các công tŕnh và sự khôn ngoan của ngài. Và lúc đó tôi không tin những điều người ta kể cho tôi, cho tới khi tôi đến đây, chính mắt tôi đă trông thấy, và tôi quả quyết rằng những điều đồn đại tôi nghe chưa bằng một phân nửa. Sự khôn ngoan và các công tŕnh của ngài c̣n vĩ đại hơn tiếng đồn tôi đă nghe. Phúc cho thần dân của ngài, và phúc cho các cận vệ của ngài, luôn luôn được ở trước mặt ngài và nghe lời khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Thiên Chúa của ngài là Đấng yêu thương ngài, và đặt ngài lên ngôi báu Israel. V́ Chúa yêu quư Israel muôn đời, nên đă đặt ngài làm vua, để ngài cai trị công minh chính trực". 

Tuy nhiên, sự khôn ngoan của vua dầu sao cũng vẫn ở lănh vực tự nhiên hơn siêu nhiên. Bởi thế mà sau này, cho dù có khôn ngoan trước mặt trần gian đến như thế, có thể nói vô tiền khoáng hậu như vậy, vua vẫn không khôn ngoan trước nhan Thiên Chúa, vẫn tỏ ra không khôn ngoan về đời sống đức tin và thiêng liêng, đến độ, như Bài Đọc I ngày mai cho thấy, vua đă trắng trợn ruồng bỏ chính Đấng đă ban cho vua sự khôn ngoan mà theo các thứ tà thần ngẫu tượng của thành phần thê thiếp của vua. Đó là lư do, Bài Đáp Ca hôm nay mới nhấn mạnh đến khía cạnh đạo lư nơi tất cả những ǵ xuất phát từ "miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan":  

1) Bạn hăy phó thác đường lối ḿnh cho Chúa, hăy trông cậy vào Người và để chính Người hành động. Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như b́nh minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ.

2) Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan, và lưỡi người nói điều đoan chánh. Luật Thiên Chúa ở trong ḷng người, và bước chân người không xiêu té.

3) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, v́ họ đă nương tựa vào Người.  

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

TN.V-4.mp3