Thánh Lễ Đầu Năm Âm Lịch 
Thánh Lễ Tất Niên
 

Phúc Âm: Lc 1, 39-55

"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, th́ hài nhi nhảy mừng trong ḷng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con ḷng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? V́ này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong ḷng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đă tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, v́ Người đă nh́n đến phận hèn tôi tớ Người, thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phước, v́ Đấng đă làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng, và Danh Người là thánh. Đức từ bi Người tự đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. Người đă vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai ḷng trí kiêu căng. Người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ; người đói khát, Người cho no đầy thiện hảo, bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. Người đă nhận săn sóc Israel tôi tớ Người, bởi nhớ lại ḷng từ bi của Người, như Người đă phán cùng tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời".

Đó là lời Chúa.

- - - - - - - - - - - - - -

Hoặc: Lc 17,11-19

"Người ấy đến sấp ḿnh dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi ngang qua biên giới Samaria và Galilêa. Lúc Người vào một làng kia, th́ gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi".

Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hăy đi tŕnh diện với các tư tế".

Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy ḿnh được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp ḿnh dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ th́ không phải cả mười người được lành sạch sao? C̣n chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hăy đứng dậy mà về, v́ ḷng tin của ngươi đă cứu chữa ngươi".

Đó là lời Chúa.

 

B. Thánh Lễ Giao Thừa

 

Phúc Âm: Mt 5,1-10

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, v́ Nước Trời là của họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, v́ Nước Trời là của họ.

Phúc cho những ai đau buồn, v́ họ sẽ được ủi an.

Phúc cho những ai hiền lành, v́ họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.

Phúc cho những ai đói khát điều công chính, v́ họ sẽ được no thoả.

Phúc cho những ai hay thương xót người, v́ họ sẽ được xót thương.

Phúc cho những ai có ḷng trong sạch, v́ họ sẽ được nh́n xem Thiên Chúa.

Phúc cho những ai ăn ở thuận ḥa, v́ họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc cho những ai bị bách hại v́ lẽ công chính, v́ Nước Trời là của họ".

Đó là lời Chúa.

- - - - - - - - - - - - - -

Hoặc: Mt 7,7-11

"Ai xin th́ sẽ được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hăy xin th́ sẽ được; hăy t́m th́ sẽ gặp; hăy gơ cửa th́ sẽ mở cho. V́ bất cứ ai xin th́ sẽ nhận được; ai t́m th́ sẽ gặp; ai gơ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con ḿnh xin bánh, mà lại đưa cho nó ḥn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, c̣n biết lấy của tốt mà cho con cái, th́ huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người?"

Đó là lời Chúa.

 

C. Thánh Lễ Minh Niên

(Cầu b́nh an cho Năm Mới)

 

Bài Đọc I: Gen 1,14-18

"Những vật sáng hăy trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng".

Bài trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa c̣n phán: "Hăy có những vật sáng trên ṿm trời và hăy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên ṿm trời và giăi sáng mặt đất". Và đă xảy ra như vậy. Thiên Chúa đă làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên ṿm trời để soi sáng trên mặt đất và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp.

Đó là lời Chúa.

- - - - - - - - - - - -

Hoặc: Num 6,22-27

"Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng".

Bài trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môisen rằng: "Hăy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hăy chúc lành cho con cái Israel, hăy nói với chúng thế nầy: Xin Chúa chúc lành cho con, và ǵn giữ con, xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11. 17-18

Đáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, v́ Nước Trời là của họ. (Mt 5, 3)

Hoặc Đáp: Tiên vàn các con hăy t́m kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. (Mt 6, 33a)

Xướng: 1) Hỡi các dân, xin nghe lấy chuyện nầy, xin hăy lắng tai, hết thảy những ai cư ngụ địa cầu, người phận nhỏ cũng như người quyền thế, kẻ giàu sang cũng như kẻ cơ bần! - Đáp.

2) Tại sao tôi phải kinh hăi trong ngày tai họa, khi ác tâm quân thù mưu hại bao bọc quanh tôi? Bọn người nầy tin cậy vào tài sản, chúng tự hào b́ có bạc vạn tiền muôn? - Đáp.

3) Nhưng thực ra không ai tự cứu được bản thân, cũng không ai dâng được lên Chúa giá tiền chuộc mạng. Giá chuộc mạng quá đắt, không bao giờ người ta có đủ, hầu mong sống măi đời đời, không phải nh́n coi sự chết. - Đáp.

4) Bởi lẽ người ta thấy chết cả những người khôn, đứa dại đứa ngu cũng đều phải chết, để lại cho người khác tài sản của ḿnh. - Đáp.

5) Đừng e ngại khi thấy ai giàu có, khi thấy tài sản nhà họ gia tăng; bởi lúc lâm chung, họ chẳng mang theo ǵ hết, và tài sản cũng không cùng họ chui xuống nấm mồ. - Đáp.

- - - - - - - - - - - -

Hoặc: Tv 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13. 14. 16

Đáp: Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng tôi làm ra. (17c)

Xướng 1) Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu và vũ trụ nở ra, tự thuở nầy qua thuở kia, vẫn có Ngài. - Đáp.

2) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đă khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: "Hăy trở về gốc, hỡi con người". - Đáp.

3) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. - Đáp.

4) Xin dạy chúng tôi biết đếm ngày giờ, để chúng tôi luyện được ḷng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ c̣n để tới bao giờ? xin tỏ ḷng xót thương tôi tớ của Ngài. - Đáp.

5) Xin cho chúng tôi sớm được no phỉ ân t́nh của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin cho các bầy tôi nh́n thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. - Đáp.

 

Bài Đọc II: 1Cor 7,29-31

"Bộ mặt thế gian nầy đang qua đi".

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Corintô.

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều nầy là: Thời giờ vắn vỏi; c̣n có cách là những ai có vợ, hăy như không có: những ai than khóc, hăy ăn ở như không khóc; những ai hân hoan, hăy ăn ở như không hân hoan; những ai mua sắm, hăy ăn ở như không có ǵ; những ai dùng sự đời nầy, hăy ăn ở như không tận hưởng, v́ chưng bộ mặt thế gian nầy đang qua đi.

Đó là lời Chúa

- - - - - - - - - - -

Hoặc: Jac 4,13b-15

"Anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao".

Bài trích thơ của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: "Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở lại đó một năm mà buôn bán kiếm lời". Nhưng anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Bởi v́ đời sống anh em là cái ǵ? Là một chút hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi biến đi. Lẽ ra anh em phải nói rằng: "Nếu Chúa muốn, và nếu chúng tôi c̣n sống, chúng tôi sẽ làm điều nầy điều kia".

Đó là lời Chúa.

 

Alleluia và Câu Xướng Trước Phúc Âm: Chron 29, 10. 11b

(Mùa Chay: bỏ Alleluia)

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng tôi, Chúa đáng chúc tụng; mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là của Chúa. - Alleluia.

Hoặc đọc: 

Alleluia, alleluia! - Trải qua mọi ngày, chúng tôi chúc tụng Chúa; và chúng tôi ca ngợi danh Chúa tới muôn đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 11, 25-30

"Ta dịu hiền và khiêm nhường trong ḷng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, v́ Cha đă giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, v́ ư Cha muốn như vậy. Mọi sự đă được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho. Tất cả hăy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Hăy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, v́ Ta dịu hiền và khiêm nhường trong ḷng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được b́nh an. V́ ách của Ta th́ êm ái và gánh của Ta th́ nhẹ nhàng".

Đó là lời Chúa.

- - - - - - - - - - - - - -

Hoặc: Ga 14, 23-27

"Thầy ban b́nh an của Thầy cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, th́ không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đă sai Thầy. Thầy đă nói với các con những điều này khi c̣n ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những ǵ Thầy đă nói với các con. Thầy để lại b́nh an cho các con; Thầy ban b́nh an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Ḷng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hăi".

Đó là lời Chúa.

- - - - - - - - - - - - - -

Hoặc: Ga 20,19-23

"B́nh an cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, v́ sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "B́nh an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng v́ xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "B́nh an cho các con! Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hăy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, th́ tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, th́ tội người ấy bị cầm lại".

Đó là lời Chúa.

- - - - - - - - - - - - - -

Hoặc: Mt 6,25-34

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống ḿnh: lấy ǵ ăn; hay cho thân xác các con: lấy ǵ mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hăy nh́n xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho ḿnh cao thêm một gang được ư? C̣n về áo mặc, các con lo lắng làm ǵ? Hăy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay c̣n, mai bị ném vào ḷ lửa, mà c̣n được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém ḷng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn ǵ, uống ǵ, hoặc sẽ lấy ǵ mà mặc?" V́ chưng, dân ngoại t́m kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rơ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hăy t́m kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, c̣n các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, v́ ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

Đó là lời Chúa.

 

Tân Niên - Lời Chúc Xuân lợi hại nhất 

Phi Thuyền bay vào Cơi Vĩnh Hằng 

LeDauNamAmLich.mp3   

 

 

Thứ Ba 

Phụng Vụ Lời Chúa 

Bài Đọc I (Năm II): 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 - 19, 3

"Absalon con cha ơi, sao cha không chết thay cho con?"

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Absalon đang cỡi lừa, t́nh cờ gặp các cận vệ của Đavít, và khi con lừa đi qua dưới cây sồi to lớn rậm rạp, th́ đầu ông vướng vào cây sồi, và ông bị treo lơ lửng, và con lừa ông đang cỡi cứ chạy. Có người thấy vậy, liền đi báo cho Gioáp rằng: "Tôi đă thấy Absalon bị treo trên cây sồi". Gioáp cầm ba chiếc lao phóng thẳng vào tim Absalon.

Bấy giờ Đavít đang ngồi giữa hai cửa, c̣n người lính gác lúc đó đi trên thành phía trên cửa, ngước mắt lên trông thấy một người chạy về. Tên lính gác hô to báo tin cho vua. Vua liền nói: "Nếu chỉ có một đứa, tức là nó mang tin mừng". Vua nói với anh ta: "Ngươi hăy qua bên này". Khi anh ta đi qua và đứng đó, th́ tên Kusi xuất hiện và tâu vua rằng: "Tâu đức vua, tôi mang đến cho vua một tin mừng, v́ hôm nay, Chúa đă xét xử bênh vực đức vua, Người đă giải thoát đức vua khỏi tay tất cả những kẻ dấy lên chống lại đức vua". Vua hỏi Kusi: "Absalon con ta có b́nh an không?" Kusi thưa lại: "Ước ǵ các thù địch của đức vua và toàn thể những kẻ dấy lên chống đức vua, đều bị tai hoạ như chàng thanh niên đó".

Bấy giờ vua buồn sầu và đi lên lầu nơi cổng thành mà khóc lóc. Ngài vừa đi vừa nói: "Con ơi, hỡi Absalon! Absalon con ơi! Sao cha không chết thay cho con! Absalon con ơi! Absalon con ơi! Chớ ǵ ai để cha chết thay cho con. Absalon con ơi! Con ơi, hỡi Absalon!"

Người ta đi báo tin cho Gioáp hay rằng đức vua khóc lóc và than tiếc con, nên hôm đó cuộc chiến thắng trở nên tang chế cho toàn dân, v́ hôm đó, dân chúng nghe nói rằng: "Đức vua thương tiếc con ḿnh".

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 85, 1-2. 3-4. 5-6

Đáp: Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con (c. 1a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con, v́ con đau khổ và cơ bần. Xin bảo toàn mạng sống con, v́ con hiếu thảo với Ngài, xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. - Đáp.

2) Ngài là Thiên Chúa của con, xin thương con, lạy Chúa, v́ con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, v́, lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. - Đáp.

3) Lạy Chúa, v́ Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. - Đáp.  

Alleluia: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 5, 21-43

"Hỡi em bé, Ta bảo em hăy chỗi dậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đă xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.

Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đă mười hai năm. Bà đă chịu cực khổ, t́m thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, v́ bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người th́ tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong ḿnh đă được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đă xuất phát tự ḿnh, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đă chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy c̣n hỏi "Ai chạm đến Ta?" Nhưng Người cứ nh́n quanh để t́m xem kẻ đă làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, v́ biết rơ sự thể đă xảy ra nơi ḿnh, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đă chữa con, hăy về b́nh an và được khỏi bệnh".

Người c̣n đang nói, th́ người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, c̣n phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đă thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hăy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đă theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi!", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hăy chỗi dậy!" Tức th́ em bé đứng dậy và đi được ngay, v́ em đă được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn.

Đó là lời Chúa.

  

Suy nghiệm Lời Chúa  

Đức Kitô cứu chữa    

Hôm nay, Thứ Ba trong Tuần 4 Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lư" của chung thời điểm phụng vụ kéo dài cho tới Mùa Chay này vẫn tiếp tục với phụng vụ lời Chúa hôm nay nói chung và bài Phúc Âm nói riêng.

Thật thế, "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lư" đă tỏ ḿnh ra trong bài Phúc Âm hôm nay ở chỗ chữa lành cho một người đàn bà bị bệnh loạn huyết 12 năm và đă hồi sinh một bé gái 12 tuổi.

Trước hết là phép lạ chữa lành người đàn bà loạn huyết 12 năm:

"Có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đă mười hai năm. Bà đă chịu cực khổ, t́m thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, v́ bà tự nhủ: 'Miễn sao tôi chạm tới áo Người th́ tôi sẽ được lành'. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong ḿnh đă được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đă xuất phát tự ḿnh, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: 'Ai đă chạm đến áo Ta?' Các môn đệ thưa Người rằng: 'Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy c̣n hỏi Ai chạm đến Ta?' Nhưng Người cứ nh́n quanh để t́m xem kẻ đă làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, v́ biết rơ sự thể đă xảy ra nơi ḿnh, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: 'Hỡi con, đức tin con đă chữa con, hăy về b́nh an và được khỏi bệnh'".

Sau nữa là phép lạ hồi sinh một bé gái 12 tuổi: 

"Người c̣n đang nói, th́ người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: 'Con gái ông chết rồi, c̣n phiền Thầy làm chi nữa?' Nhưng Chúa Giêsu đă thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: 'Ông đừng sợ, hăy cứ tin'. Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: 'Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó'. Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đă theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: 'Talitha, Koumi!', nghĩa là: 'Hỡi em bé, Ta truyền cho em hăy chỗi dậy!' Tức th́ em bé đứng dậy và đi được ngay, v́ em đă được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn".

Theo bộ 3 Phúc Âm Nhất Lăm th́ 2 phép lạ này bao giờ cũng đi liền với nhau, nhưng có cái lạ là con số 12 trùng hợp ở giữa hai nạn nhân nhận được phép lạ của Chúa Giêsu, rồi một điều nữa là phép lạ chữa lành cho nữ nạn nhân loạn huyết 12 năm đă kéo dài thời giờ khiến bé gái 12 tuổi "đang hấp hối" không kịp chữa lành khi c̣n sống như người đàn bà loạn huyết 12 năm. Ngoài ra, sự kiện "đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía" khiến Người không thể đi nhanh hơn cũng là nguyên nhân chậm trễ khiến Chúa Giêsu không đến kịp lúc trước khi bé gái chết. 

Tuy nhiên, v́ là "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lư", Chúa Giêsu vẫn có thể tỏ ḿnh ra một cách hữu hiệu nhất và sáng tỏ nhất vào bất cứ lúc nào, tùy từng trường hợp của mỗi người cũng như của những ai liên hệ, miễn là làm sao để mang lại lợi ích thiêng liêng tối đa chẳng những cho chính nạn nhân đương sự mà c̣n cho chung cả cộng đồng của họ nữa. Phải chăng đó là lư do có con số trùng hợp 12 với 12: 12 x 12 = 144, h́nh ảnh vuông trọn của con số đông được tuyển chọn, bao gồm cả cựu ước (12 chi tộc dân Do Thái) lẫn tân ước (12 tông đồ của Giáo Hội), như được Sách Khải Huyền đề cập tới (21:17) về một Tân Thánh Đô Giêrusalem?

Về trường hợp của người đàn bà loạn huyết 12 năm, "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lư" muốn tỏ ḿnh ra ở một "đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía", nhờ đó, riêng người đàn bà bị bệnh loạn huyết có thể lợi dụng dịp may hiếm quí ấy mà tự động chạm đến gấu áo của Người hầu được chữa lành, bằng không, như những lần khác, Người thường xuống thuyền để tránh đám đông th́ bà ấy chẳng bao giờ có thể chạm đến Người. 

Và mục đích Người cố ư lên tiếng hỏi "ai đă đụng đến Tôi" một cách công khai giữa đám đông trong Bài Phúc Âm hôm nay, không phải là v́ Người không biết kẻ nào đă động đến Người, hay Người muốn kẻ đụng đến Người tự thú; thực sự Người đă biết được rằng chính những ǵ từ Người xuất ra, (như tác dụng thần linh và ân sủng vẫn từ các Bí Tích Thánh hiện nay), và quyền lực chữa lành từ Người thông ra đó đă chữa lành con người chạm đến Người là ai; v́ thế, mục đích Người lên tiếng là để cho mọi người hiện diện bấy giờ hăy lưu ư đến nạn nhân được Người chữa lành, đúng hơn đến yếu tố bà đă được chữa lành là chính "đức tin con đă chữa con" của bà, một đức tin có tác dụng chữa lành dù bề ngoài Người như thể không biết và hoàn toàn do đương sự tự động làm thôi.

Về trường hợp của bé gái 12 tuổi hấp hối và ĺa đời, "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lư" muốn tỏ ḿnh ra vào chính lúc em chết rồi mới rạng ngời hơn lúc em đang hấp hối, và mới đúng lúc hơn, bởi v́, lúc ấy mới là lúc có đông người thương cảm về cái chết mệnh yểu của một "lá xanh rụng xuống lá vàng trên cây" như em đến chia buồn với tang gia, đông hơn là lúc em mới hấp hối. 

Đối với Người, cái chết tự nhiên về phần xác của con người trên trần gian này, như trường hợp của bé gái 12 tuổi này, hay của Lazarô bạn thân của Người (xem Gioan 11:11), chỉ là một giấc ngủ mà thôi: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó", c̣n có thể thức dậy được, đúng hơn, c̣n có thể đánh thức dậy bằng quyền năng của Người, v́ thân xác chết chóc của con người sau nguyên tội và bởi nguyên tội, nhờ quyền năng Vượt Qua của Người sau này, hay nhờ Thánh Thần của Người (xem Roma 8:11), "sẽ được sống lại vào ngày sau hết" (Gioan 11:24).

Bài Đọc 1 cho Năm Chẵn hôm nay cho thấy một con người bao gồm cả hai hiện tượng loạn huyết và chết chóc của hai nạn nhân trong Bài Phúc Âm hôm nay. Đó là Absalon, một trong những người con trai của Vua Đavít, một người con "loạn huyết" ở chỗ có máu phản loạn, dám ngang nhiên chống lại vương phụ Đavít của ḿnh, và chính v́ tội của ḿnh, người con bị "loạn huyết" này đă bị chết một cách thảm thương, bởi chính vị lănh tướng của vua cha:

"Trong những ngày ấy, Absalon đang cỡi lừa, t́nh cờ gặp các cận vệ của Đavít, và khi con lừa đi qua dưới cây sồi to lớn rậm rạp, th́ đầu ông vướng vào cây sồi, và ông bị treo lơ lửng, và con lừa ông đang cỡi cứ chạy. Có người thấy vậy, liền đi báo cho Gioáp rằng: 'Tôi đă thấy Absalon bị treo trên cây sồi'. Gioáp cầm ba chiếc lao phóng thẳng vào tim Absalon".

Thế nhưng nếu hai nạn nhân trong Bài Phúc Âm hôm nay được "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lư" chữa lành và hồi sinh thế nào, Absalon "loạn huyết" và bị "ba chiếc lao phóng thẳng vào tim" trong Bài Đọc 1 hôm nay cũng được bù đắp bằng sự lành thắng sự dữ, như thể lỗi lầm của người con này được chữa lành và hồi sinh bởi chính vua cha của nó, bằng quyền lực yêu thương thứ tha vô bờ bến của vua cha, như Bài Đọc 1 hôm nay cho thấy:

"'Tâu đức vua, tôi mang đến cho vua một tin mừng, v́ hôm nay, Chúa đă xét xử bênh vực đức vua, Người đă giải thoát đức vua khỏi tay tất cả những kẻ dấy lên chống lại đức vua'. Vua hỏi Kusi: 'Absalon con ta có b́nh an không?' Kusi thưa lại: 'Ước ǵ các thù địch của đức vua và toàn thể những kẻ dấy lên chống đức vua, đều bị tai hoạ như chàng thanh niên đó'. Bấy giờ vua buồn sầu và đi lên lầu nơi cổng thành mà khóc lóc. Ngài vừa đi vừa nói: 'Con ơi, hỡi Absalon! Absalon con ơi! Sao cha không chết thay cho con! Absalon con ơi! Absalon con ơi! Chớ ǵ ai để cha chết thay cho con. Absalon con ơi! Con ơi, hỡi Absalon!'"

Bài Đáp Ca hôm nay có thể áp dụng vào thân phận và tâm t́nh của chính Vua Đavít là nạn nhân bị con ḿnh phản loạn mà lại thương mất con, nhưng cũng có thể áp dụng cho cả trường hợp của người đàn bà loạn huyết 12 năm và bé gái 12 tuổi qua đời trong Bài Phúc Âm hôm nay, và cho trường hợp của cả Absalon trong Bài Đọc 1 hôm nay nữa:

1) Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời con, v́ con đau khổ và cơ bần. Xin bảo toàn mạng sống con, v́ con hiếu thảo với Ngài, xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. 

2) Ngài là Thiên Chúa của con, xin thương con, lạy Chúa, v́ con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, v́, lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. 

3) Lạy Chúa, v́ Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài.  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

Thu.3.IV-TN.mp3