`

 

PVLC Lễ Đức Maria Vô Nhiễm
Nguyên Tội 8-12

 

Ngày 8 tháng 12

Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

(Lễ Trọng)

 

 

 Ngay từ giây phút đầu tiên trong đời, Đức Ma-ri-a đã được gìn giữ khỏi vương bất cứ tội lỗi nào, nhờ ân sủng do cái chết của Con mình. Như vậy, tín điều Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội được đặt căn bản trên đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa. Đức Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội, cũng như được cất lên trời là hình ảnh tiên báo Hội Thánh : Thiên Chúa muốn cho Hội Thánh không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào. 

 

Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20

"Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ".

Bài trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: "Ngươi đang ở đâu?" Ông đã thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp".

Chúa phán bảo ông rằng: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?" Ađam thưa lại: "Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn".

Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi đã làm điều đó?" Người phụ nữ thưa: "Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn".

Thiên Chúa phán bảo con rắn: "Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người".

Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu (c. 1a).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - Ðáp.

3) Khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ mừng vui, và đàn ca. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Ep 1, 3-6. 11-12

"Từ trước khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Ðức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người, qua Ðức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở định, cho được ca ngợi vinh quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người ban tặng chúng ta trong Con yêu quý của Người.

Cũng trong Ðức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp, chiếu theo chương trình tiền định của Ðấng tác thành mọi sự theo như ý Mình sở định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh quang Người, chúng ta là những người đã đặt niềm hy vọng trước trong Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Kính chào Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ có phúc hơn các người nữ. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

"Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!" Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.

 

ĐTC GPII: Bài Giảng Thánh Lễ Trọng Kính Mẹ Vô Nhiễm 2004, Kỷ Niệm 150 Năm Tín Điều Thánh Mẫu Vô Nhiễm Nguyên Tội


1.     “Kính mừng đầy ơn phúc, Chúa ở cùng người!” (Lk 1:28)


Chúng ta ngỏ cùng Trinh Nữ Maria mỗi ngày một số lần những lời lẽ này của Tổng Thần Ga-Biên. Chúng ta lập lại những lời ấy hôm nay đây một cách hân hoan cảm mến vào ngày Lễ Trọng Vô Nhiễm Nguyên Tội, khi nhớ lại là vào ngày 8/12/1854, Chân Phước Piô IX đã công bố tín điều cao quí này của đức tin Công Giáo chính tại Đền Thờ Vatican đây.


Tôi thân ái chào tất cả mọi người đến đây hôm nay, nhất là những vị đại diện Các Hội Thánh Mẫu Học Toàn Quốc, thành phần tham dự Hội Nghị Thánh Mẫu Học Maria Quốc Tế do Giáo Hoàng Học Viện Thánh Mẫu tổ chức.


Tôi cũng chào tất cả mọi anh chị em hiện diện nơi đây, hỡi anh chị em thân mến, những người đã đến đây để tỏ lòng tôn kính của người con thảo tỏ ra đối với Vị Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tôi đặc biệt chào ĐHY Camillo Ruini là vị tôi lập lại những lời chúc mừng thân ái nhất của tôi dịp mừng kỷ niệm linh mục của ngài, với tất cả tấm lòng tri ân ngài về việc ngài quảng đại dấn thân phục vụ và tiếp tục phục vụ Giáo Hội với tư cách là tổng đại diện Giáo Phận Rôma cũng như với tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục Ý quốc.


2.     Cao cả biết bao mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội được phụng vụ hôm nay tỏ ra cho chúng ta thấy! Một mầu nhiệm không ngừng thu hút việc chiêm ngưỡng của các tín hữu và khiến cho các thần học gia phải suy tư. Đề tài của Cuộc Hội Nghị Thánh Mẫu vừa rồi, “Đức Maria Nazarét Lãnh Nhận Con Thiên Chúa trong Lịch Sử”, đã giúp cho việc học hỏi sâu xa hơn tín lý hoài thai vô nhiễm của Mẹ Maria, một cuộc hoài thai vô nhiễm như điều kiện cần phải có để lãnh nhận trong cung lòng của Mẹ Lời Thiên Chúa nhập thể, Đấng Cứu Độ nhân trần.


“Đầy ơn phúc” là ngôn từ, theo nguyên ngữ Hy Lạp của Phúc Âm Thánh Luca, Thiên Thần ngỏ cùng Mẹ Maria. Đó là danh xưng được Thiên Chúa, qua sứ giả của mình, muốn nói về vị Trinh Nữ này. Ngài hằng nghĩ về Mẹ và thấy Mẹ như thế, “ab aeterno”.


3.     Ở bài thánh ca của Bức Thư gửi giáo đoàn Êphêsô, được công bố trước đây, Vị Tông Đồ đã chúc tụng Thiên Chúa là Cha vì Ngài “đã chúc phúc cho chúng ta trong Chúa Kitô bằng mọi phép lành thiêng liêng trên trời” (1:3). Còn những phúc lành đặc biệt nào nhất Thiên Chúa lại không đoái nhìn tới Mẹ Maria ngay vào lúc mở màn thời gian! Mẹ Maria thật sự là có phúc hơn mọi người nữ (x Lk 1:42).


Chúa Cha đã tuyển chọn Mẹ trong Chúa Kitô trước khi tạo thành thế gian, nhờ đó, Mẹ là tạo vật thánh hảo và vô nhiễm trước nhan Ngài trong yêu thương, khi Ngài tiền định Mẹ là hoa trái đầu mùa của thành phần con cái được Ngài thừa nhận nơi Chúa Giêsu Kitô (x Eph 1:4-5).


4.     Việc tiền định về Mẹ Maria, cũng như việc tiền định về mỗi một người trong chúng ta, là những gì tương đối so với việc tiền định về Người Con. Chúa Kitô là “giòng giống” sẽ “đạp đầu” con cựu xà, theo Sách Khởi Nguyên (3:15); Người là Con Chiên “vô tì vết” (x Ex 12:5; 1Pt 1:19), bị sát tế để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi.


Được hưởng trước cuộc tử nạn cứu độ của Người, Maria, Mẹ của Người, được gìn giữ khỏi nguyên tội cũng như khỏi hết mọi tội lỗi khác. Nơi cuộc chiến thắng của vị tân Adong ấy cũng có cả cuộc chiến thắng của một tân Evà là Mẹ của thành phần được cứu chuộc nữa. Bởi thế, Vô Nhiễm Nguyên Tội là một dấu hiệu của niềm hy vọng cho tất cả mọi kẻ sống, thành phần đã chiến thắng Satan nhờ máu của Con Chiên (x Rev 12:11).


5.     Hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng người tỳ nữ thấp hèn Nazarét, người tỳ nữ thánh hảo và vô nhiễm trước nhan Thiên Chúa trong đức mến yêu (x Eph 1:4), một “đức mến yêu” ở chính nguồn mạch của mình là chính Thiên Chúa, Duy Nhất và Ba Ngôi.


Công cuộc cao cả của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là việc Hoài Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Đấng Cứu Chuộc! Trong tông sắc “Ineffabilis Deus”, Đức Piô IX đã nhắc lại rằng Đấng Toàn Năng đã thiết lập “cùng một cấp độ duy nhất về nguồn gốc của Mẹ Maria lẫn việc nhập thể của Đức Khôn Ngoan thần linh” ("Pius IX Pontificis Maximi Acta," Pars prima, p. 559).


Tiếng “xin vâng” của Vị Trinh Nữ này đáp lời truyền tin của Thiên Thần đóng vai trò cụ thể hóa thân phận trần gian của chúng ta, vai trò của một tặng ân thấp hèn hiến dâng cho ý muốn thần linh trong việc cứu độ nhân loại không phải từ lịch sử mà là trong lịch sử. Thật vậy, được gìn giữ vô nhiễm khỏi hết mọi tì ố của nguyên tội, vị “tân Evà” này được hưởng một cách đặc biệt công cuộc của Chúa Kitô là Vị Trung Gian và là Đấng Cứu Chuộc hoàn hảo nhất. Được cứu chuộc trước tiên bởi Con của mình, Mẹ được hoàn toàn tham dự vào sự thánh thiện của Người. Mẹ đã là những gì toàn thể Giáo Hội mong ước và hy vọng trở thành. Mẹ là hình ảnh cánh chung của Giáo Hội.


6.     Đó là lý do mà Đấng Vô Nhiễm, vị cho thấy “từ ban đầu của Giáo Hội, Hiền Thê của Chúa Kitô không tì ô hay nhăn nheo, rạng ngời kiều diễm” (Kinh Tiền Tụng), bao giờ cũng đi trước Dân Chúa trong cuộc hành trình đức tin hướng về Nước Trời (x “Ánh Sáng Muôn Dân, 58; thông điệp “Mẹ Đấng Cứu Chuộc”, 2).


Nơi việc hoài thai vô nhiễm của Mẹ Maria, Giáo Hội thấy hiện lên, ngưỡng vọng nơi phần thể cao quí nhất của mình đây, ơn cứu độ Phục Sinh.


Trong biến cố Nhập Thể, Giáo Hội thấy Người Con và Người Mẹ này liên kết với nhau bất khả phân ly: “Người là Chúa và là Đầu của Giáo Hội, và Mẹ, khi thưa tiếng xin vâng đầu tiên của Tân Ước, báo hiệu cho thấy thân phận của Giáo Hội trong vai trò làm hiền thê và làm mẹ” ("Redemptoris Mater," No. 1).


7.     Hỡi Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, vị được Thiên Chúa tiền định hơn hết mọi thụ tạo làm vị bầu cử ân sủng và là mô phạm thánh đức của Dân Ngài, hôm nay đây con xin lập lại một cách đặc biệt việc hiến dâng toàn thể Giáo Hội cho Mẹ.


Xin Mẹ hướng dẫn con cái của Mẹ trong cuộc hành trình đức tin, giúp họ hằng tuân hợp và trung thành với Lời Chúa.


Xin Mẹ đồng hành với hết mọi Kitô hữu trên con đường hoán cải và nên thánh, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi cũng như trong việc tìm cầu sự mỹ lệ thật sự, sự mỹ lệ lúc nào cũng là dấu hiệu và phản ảnh Sự Mỹ thần linh.


Xin Mẹ, một lần nữa, xin cho tất cả mọi dân nước được an bình và cứu độ. Xin Cha hằng hữu, Đấng muốn Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đấng Cứu Chuộc, cũng tái diễn trong thời đại của chúng con đây, qua Mẹ, những điều kỳ diệu của tình yêu nhân hậu của Ngài. Amen!

 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước Con Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

 LeMeVoNhiem.mp3 / DucMeVoNhiem.mp3 

 https://youtu.be/DxjMJ0RacdI