Hỏi 194:

Em lỡ lấy nước có chứa thủy ngân để làm sữa chua, không biết có sao không bác sĩ?

Hoàng Dương


Đáp:

Hoàng Dương đã lỡ lấy nước có chứa thủy ngân để làm sữa chua là điều bản thân tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Cũng may là thủy ngân không hòa tan trong nước và không khí cho nên không gây hại cho cơ thể. Ngộ độc thủy ngân thường xảy ra khi ta ăn mấy loại cá ở vùng nước biển có nhiễm thủy ngân.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI