Hỏi 187:

Kính thưa Bác Sĩ,

Trước, xin gửi đến Bác Sĩ lòng ngưỡng phục của tôi về sự xông xáo giúp đỡ của Bác Sĩ đến rất nhiều người Việt trong & ngoài nước (trong đó có tôi).

Sau là xin BS giúp ý kiến cho vài vấn đề y khoa sau đây:

1. Thường áp huyết là 120/90. Nhưng tôi thì:

- Tâm thu từ trên 130 và dưới 140

- Tâm trương từ 75 trở xuống, thậm chí xuống đến 62, 63.

Vậy nó là thấp hay cao ? Tình trạng này đã lâu vài năm rồi, và năm nay tôi 68 tuổi.


Đáp:

Huyết áp trung bình là dưới 120/80.

Huyết áp tâm của ông thay dổi trên dưới 130 và 140 thì cũng hơi cao đấy, tuy nhiên vẫn chấp nhận được vì, ở người trọng tuổi huyết áp cũng hơi cao hơn người trai tráng trung niên. Còn huyết áp tâm trương của ông dưới 75 là lý tưởng rồi. Không biết ông có nặng ký hay không.Nếu có thì nên giảm cân một chút và dành vài chục phút mỗi ngày để vận động, như vậy cũng hạ huyết áp tâm thu một chút.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI