Hỏi 168:

Tôi có một cháu trai năm nay 12 tuổi. Cháu học không được xuất sắc lắm. Chúng tôi rất quan tâm và có đưa đi bác sĩ tâm lý để khám. Bác sĩ nói cháu bị chậm trí vì chỉ số thông minh của cháu là 82. Xin bác sĩ cho biết chỉ số thông minh là gì và chỉ số của cháu như vậy có thấp lắm không. Cảm ơn bác sĩ.

Lê Minh Hằng


Đáp:

Chậm trí tuệ tiếng Anh gọi là mental retardation. Bệnh này thường thấy ở khắp nơi trên thế giới và ảnh hưởng tới 3% các cháu bé dù là trai hoặc gái. Chậm trí được định nghĩa như bệnh trong đó các cháu kém khả năng suy nghĩ, lý luận, giải quyết vấn đề cũng như học hỏi và nhớ sự việc. Nguyên nhân có thể là do di truyền, ảnh hưởng xấu của môi trường. Có nhiều loại chậm trí tuệ mà sau đây là một:

90-100: Bình thường

70-89:Chậm học hỏi                                             

55-69: Chậm trí trung bình.

40-54:Chậm trí vừa phải.

25-39:Chậm trí lắm

Dưới 25: Chậm trí trầm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI