Hỏi 151:

Cháu bé sanh đủ tháng, bị vàng da vào ngày thứ hai sau khi sanh. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là bệnh gì và cách điều trị ra sao? Cảm ơn bác sĩ.

Lien Cao


Đáp:

Trẻ em mới sanh dược vài ba ngày mà thấy da vàng thì đây là hiện tượng bình thường. Lý do là sau khi sanh, bé có lượng hồng huyết cầu khá cao. Một số hồng huyết cầu không được dùng tới sẽ tự hủy diệt và tiết ra chất mầu vàng gọi là sắc tố. Ở người lớn, gan là bộ phận chuyển hóa chất mầu này, nhưng ở trẻ em thì gan chưa đủ sức làm công chuyển hóa này, cho nên chất mầu lưu hành trong mạch máu khắp cơ thể.Chất mầu này xuất hiện đầu tiên ở mặt, ngực rồi đến chân tay.Khoảng vài tuần lễ sau đó, sau khi gan của trẻ bình thường rồi thì gan sẽ làm công việc chuyển hóa đó và chất mầu sẽ theo phân ra ngoài. Trong trường hợp thì không cần điếu trị. Tuy nhiên nếu vàng da kéo dài cả nhiều tháng thì có thể cháu bị một bệnh nào đó và cha mẹ phải đưa cháu đi bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI