Hỏi 132:

Xin cho tôi hỏi: người đã bị bệnh trĩ không được ăn mật ong có phải vậy không? Mật ong mua ngoài chợ hầu hết là mật ong có pha nước lã. Như vậy làm sao để biết loại nào thật hay giả. Thành thật cám ơn!

Yen Dung


Đáp:

Tôi chưa đọc được tài liệu nào nói là người bị bệnh trĩ không đươc ăn mật ong.

Có mấy cách như sau để phân biệt mật ong giả hay thật:Thả một giọt mật ong vào một ly nước, giọt mật ong không hòa ta là thật còn mật ong giả thì tan ngay. Nhỏ một giọt mật ong lên một miếng vải, mật ong giả ngấm ngay vào vải còn mật ong thật thì không ngấm.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức


GHI CÂU HỎI