Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần - Năm C
SỨC MẠNH THÁNH THẦN
Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là chúng ta kết thúc Mùa Phục Sinh. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần là ứng  nghiệm lời Chúa Giêsu hứa với các tông đồ: “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác”(Ga 14,16). Chúng ta dành một vài phút để cùng chia sẻ với nhau Chúa Thánh Thần là ai, Ngài ban gì cho các tông đồ, và giúp ích gì cho chúng ta?

Trước hết, trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Ba, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Tiếp đến, trong bài đọc I, sách TĐCV kể lại: Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần các tông đồ được ơn biến đổi cách lạ lùng. Từ những con người ham sống sợ chết, cầu danh tranh lợi, nay trở thành những người can đảm, dám tuyên xưng đức tin của mình vì danh Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh, và sẵn sàng chịu mọi cực hình cho lời tuyên xưng ấy, cho dù máu chảy đầu rơi.

 Chẳng hạn như một Phêrô nhút nhát chối Chúa, nay mạnh dạn đứng lên rao giảng đầy sức thuyết phục, khiến ba ngàn người tin theo Chúa một lúc, và rồi tự nguyện chịu đóng đinh ngược theo gương Thầy Chí Thánh.

          Từ những con người chất phát, đơn sơ, chậm hiểu, vậy mà ơn Chúa Thánh Thần biến đổi các ông thành những con người thông minh sáng suốt, biết được nhiều ngôn ngữ khác nhau, mạnh dạn ra đi rao giảng Tin Mừng mở mang Nước Chúa.

          Từ những con người quê mùa, khả năng chỉ biết tấm lưới con thuyền, chưa một lần học biết nghề thuốc, ấy thế mà các ông đã chữa lành biết bao bệnh tật, đến nỗi chỉ cần bóng thánh Phêrô ngã xuống trên bệnh nhân thì cũng được lành bệnh.

          Từ những con người xa lạ, khác biệt nhau về ngôn ngữ, văn hoá, phong tục, nhưng họ đã được ơn biến đổi thành một cộng đoàn mới, đồng tâm nhất trí với nhau và gắn bó với lời giảng dạy của các Tông đồ, cùng với việc bẻ bánh mỗi ngày.

Cuối cùng, Hội Thánh do Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng các tông đồ, nhưng được khai sinh từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Từ đó, Chúa Thánh Thần hằng ở với Hội Thánh và hoạt động trong lòng Hội Thánh.

 Trong bài đọc II, Thánh Phaolô nói về sự hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi mỗi phần tử trong nhiệm Thể Chúa Kitô. Tuy có nhiều ân sủng, nhiều chức vụ, nhiều công việc khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần.

 Nhìn vào lịch sử Giáo Hội, chúng ta thấy: có nhiều biến cố xảy ra, theo lối nhìn trần gian, Giáo Hội dường như không sao tồn tại và đứng vững được, nhưng với ánh nhìn đức tin, chúng ta xác tín rằng: chính những lúc ấy Chúa Thánh Thần ra tay nâng đỡ, hướng dẫn và lèo lái con thuyền Hội Thánh đến bến bình an.

Chúa Thánh Thần dùng những con người sẵn sàng dám sống dám chết cho Tin Mừng. Ngài dùng những biến cố, những sự kiện xảy ra trong Hội Thánh như: các Công Đồng chung, các giáo huấn... nhằm canh tân giúp Hội Thánh đi đúng con đường Chúa Giêsu đã vạch ra. Nói tóm lại, Chúa Thánh Thần hằng luôn gìn giữ, thánh hoá và không ngừng canh tân Hội Thánh ở thế gian này.

Anh chị em thân mến,

Khi lãnh Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong chúng ta. Ngài thông ban cho chúng ta sự sống Thần Linh của Ngài, biến đổi chúng ta nên những người Kitô hữu trưởng thành và sống chứng nhân cho đạo thánh Chúa.

 Thánh Phaolô nói: chúng ta chỉ có thể thưa lên cùng Thiên Chúa: Abba! Cha ơi! khi Thánh Thần Chúa ngự trong chúng ta mà thôi. Cũng như chúng ta không thể nói: Đức Giêsu là Chúa, nếu không được Thánh Thần giúp sức cho.

Với những hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi các thánh tông đồ, trong Hội Thánh và nơi chúng ta. Chúng ta có thể nói tóm lại: Chúa Thánh Thần là linh hồn tác sinh của Hội Thánh, là Thầy dạy đức tin và không ngừng thánh hóa các tín hữu qua các Bí tích.

Chúng ta chung lời cảm tạ Thiên Chúa Cha, đã thương ban Chúa Thánh Thần cho Giáo hội và cho chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và sức mạnh của Ngài. Xin Ngài hãy đến biến đổi và sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Amen.