Chúa Nhật : Chúa Hiển Linh
CHÚA TỎ MÌNH
           Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Mừng lễ Hiển Linh là mừng kỷ niệm Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Khi giáng sinh làm người, đầu tiên Ngài tỏ mình ra cho các chú mục đồng ở Belem, rồi tỏ mình ra cho cụ già Simêon, cho bà Anna trong đền thờ. Tin mừng hôm nay kể lại Chúa rỏ mình ra cho dân ngoại qua việc dùng ngôi sao lạ dẫn đường cho ba nhà Đạo Sĩ ở Phương Đông tìm đến. Mặc dù Chúa tỏ mình ra rất nhiều hình thức, thế nhưng có những người lại không tìm gặp được Chúa.

Chẳng hạn như: các đại Giáo Trưởng, các Kinh Sư ở Giêrusalem, những người này họ am tường Thánh Kinh. Họ trả lời cho vua Hêrôđê rõ ràng Đấng Cứu Thế sinh tại Bê-lem, nhưng họ không lên đường tìm Chúa, họ chỉ biết Chúa trên lý thuyết, trong sách vở mà không hành động, vì thế họ không gặp được Chúa.

Vua Hêrôđê, bạo vương này khi hay tin Hài Nhi Giêsu tương lai sẽ là thủ lãnh dân tộc Do thái, ông bối rối và sợ hãi đến ngai vàng của mình, nên ông muốn tìm gặp Chúa không phải để triều bái nhưng là để sát hại. Vì thế, cũng chẳng gặp được Chúa.

Cho nên, không phải cứ có đạo là gặp được Chúa. Không phải cứ giỏi giáo lý là nhận biết Chúa. Muốn gặp được Chúa phải khao khát đi tìm. Muốn biết Chúa, phải nổ lực không ngừng học hỏi.

Ba Đạo Sĩ là những người ngoại giáo đến từ Phương Đông, nhưng Họ có tâm hồn thiện chí đi tìm kiếm Chúa.

Là những tâm hồn thành tâm thiện chí, luôn làm những việc tốt lành. Với tri thức Chúa ban theo chuyên môn của mình, đêm đêm ngước mắt lên trời cố dò tìm dấu vết thần linh. Chắc chắn không phải một vài ngày mà Họ phát hiện ra ngôi sao lạ, nhưng phải trải qua nhiều năm tháng, kiên trì chiêm ngắm bầu trời, Họ mới có thể nhận biết ngôi sao lạ khi nó xuất hiện.

Tin vào Đấng Cứu Tinh, mà ngôi sao là dấu chỉ, Họ mau mắn lên đường, không quản ngại đường xá xa xôi, hiểm trở, nhưng theo ánh sao mà tiến bước, dù không biết ngôi sao sẽ dẫn đến đâu. Cả những lúc ngôi sao lịm tắt, Họ vẫn không sờn lòng nản chí.

 Nhờ ơn Chúa soi dẫn, Họ tìm đến các vị lãnh đạo ở Giêrusalem, để dò hỏi cho biết tường tận về tông tích vua người Do thái mới sinh ra ở đâu!. Nhưng rồi, ngôi sao lại xuất hiện, dẫn đưa Họ đến tận nơi và gặp thấy “Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria, họ liền sấp mình thờ lạy và dâng lễ vật”.

Anh chị em thân mến,

Đời sống đạo của chúng ta là một cuộc hành trình đức tin không ngừng đi tìm Chúa. Trên hành trình này, đòi chúng ta phải có tâm hồn thành tâm thiện chí như ba nhà Đạo Sĩ năm xưa, biết dấn thân lên đường, vui lòng chấp nhận hy sinh gian khổ, và kiên trì không nản lòng, không bỏ cuộc khi gặp bất cứ thử thách nào.

Ba Đạo Sĩ không thể tìm gặp được Hài Nhi Giêsu nếu không có ánh sao dẫn đường. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy là những ánh sao tình thương, để dẫn đưa những người ngoại giáo tìm về đạo thánh Chúa.

Ba Đạo Sĩ sau khi được gặp Chúa Hài nhi, họ được mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, mà qua đường mới trở về xứ sở mình. Ước mong sao cuộc đời chúng ta một khi đã biết, đã tin, đã gặp được Chúa rồi, thì cần phải từ bỏ đường xưa lối cũ, mà đi vào con đường mới.

Con đường mới được trải bằng tâm tình khiêm tốn, yêu thương. Con đường mới của hi sinh phục vụ. Và con đường mới là siêng năng đến nhà thờ gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau trong tình anh em con cùng một Cha trên trời.

Mừng lễ Hiển Linh, chúng ta chung lời tạ ơn vì hồng ân được làm con Chúa và được nhận biết Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta hãy là những ánh sao sáng, soi đường dẫn lối đưa những tâm hồn khao khát chân lý tìm gặp được Thiên Chúa tình thương.

Nếu nhân loại hôm nay nhiều nơi còn bao phủ bởi những bóng tối của gian dối, hận thù, thiếu vắng tình thương, thì chúng ta hãy là những ánh sao của chân thành, phục vụ và yêu thương.

Nếu ai trong chúng ta đang ở trong bóng tối buồn phiền, đau khổ vì số phận, chúng ta hãy là những ánh sao của niềm vui, và đem lại bình an cho những người đó.

Ngày xưa, Ba Đạo Sĩ khi gặp được Hài Nhi Giêsu, họ đã sụp lạy và dâng tiến lễ vật: Vàng, Nhủ Hương và mộc Dược. Thái độ sụp lạy đó, là thái độ của đức tin. Họ tuyên xưng rằng: Hài Nhi bé nhỏ nằm đó, không phải là người bình thường, mà là Thiên Chúa làm người ở cùng chúng ta.

 Hôm nay đến với Chúa, chúng ta có mang lễ vật gì dâng cho Chúa như Ba Đạo Sĩ năm xưa không?.   

Chắc chắn Chúa không đòi chúng ta dâng cho Ngài những lễ vật cao quí bằng vàng bạc châu báu, nhưng thích chúng ta dâng cho Ngài tấm lòng Vàng nồng nàn tình mến, những hương kinh nguyện cầu thiết tha, và mộc dược của những hi sinh vất vả từng ngày thôi. Amen.