Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa
CON YÊU DẤU
Lm. John Quốc Toản, CMC

Trong bối cảnh Giáng Sinh, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại qua vì sao sáng từ trời cao hướng dẫn ba nhà Bác học từ Đông phương đến thờ lạy Ngài. Và từ đó Ngài đã sống một cưộc sống ẩn dật cho đến năm ba mươi tuổi. Trước khi khởi đầu sứ mạng, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra lần nữa qua biến cố chịu phép Rửa. Tin mừng thánh Matthêu hôm nay công bố Ngài là Tôi tớ (Con) của Giavê. Khi Chúa tỏ mình ra lần này từ trời cao có tiếng phán : “Này là Con Ta yêu dấu...” Con yêu dấu chứa đựng một sứ mạng trở nên người Tôi tớ mà tiên tri Isaia diễn tả trong bài đọc I : “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người... Người sẽ xét xử chư dân... không lớn tiếng... không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói... mở mắt người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm” (Is 42:1-4,6-7)

Lời diễn tả của tiên tri Isaia về sắc thái và sứ mạng của Chúa Giêsu cho chúng ta một ý niệm sâu xa hơn về con người của Ngài. Ngài là “Đấng vị tha”. Chúa Giêsu luôn sống cho tha nhân. Ngài đồng hành với tha nhân trong mọi biến cố của cuộc đời và đã thí mạng sống vì phần rỗi tha nhân. Chỉ trong tâm tình cầu nguyện chúng ta mới cảm nhận được tình yêu này và sẽ yêu mến Ngài hơn.

Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ mạng “mở mắt người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm” bằng việc chịu phép rửa. Khi chịu phép Rửa tội, bất kể lúc còn bé hay khi đã lớn, chúng ta cũng được trở nên “con yêu dấu của Thiên Chúa”, một thành phần trong Giáo hội mà Chúa Giêsu là đầu. Là thành phần của Giáo hội, chúng ta có sứ mạng cộng tác với Chúa Giêsu trong việc đem Tin mừng yêu thương đến cho mọi người. Chúng ta phải thi hành sứ mạng này tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người phải thi hành trách nhiệm đó khi Ngài nói với Gioan: “.. chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế” (Mt 3:15). Chúa Giêsu có ý nói là mọi thành phần trong Giáo hội đều có phần trong việc truyền bá Tin mừng yêu thương. Chúng ta đừng tưởng là việc truyền bá Tin mừng là của các nhà truyền giáo, các linh mục và các tu sĩ nam nữ. Nên biết rằng mỗi người đều có bổn phận này tùy theo bậc sống của mình.

Là linh mục, hãy sống đúng với vai trò chủ chăn hiền lành. Là những tu sĩ nam nữ, hãy phục vụ Chúa qua tha nhân. Là bậc cha mẹ, hãy yêu thương nhau, yêu mến và dạy bảo con cái cho đúng nghĩa. Nói cách khác là mọi người, bất kể linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân, hãy trở nên “một con người vị tha” như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, Thầy của những người vị tha, đã dậy và làm gương cho ta. Trong ba năm giảng đạo, Ngài đã tỏ tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại bằng những việc: cho người mù được thấy, người què đi được, người điếc được nghe và người chết sống lại. Ngài đem bình an và tình thương đến những người bất hạnh trong xã hội.

Là con người trưởng thành và có trí thức, ai trong chúng ta cũng phải nhận rằng cuộc sống chỉ có ý nghĩa thật sự khi sống tinh thần phục vụ tha nhân. Khi chấp nhận sứ mạng, Chúa Kitô đã trở nên “Đấng vị tha”. Chúng ta, qua bí tích Rửa tội, cũng có một sứ mạng. Mỗi người hãy tự hỏi sứ mạng của tôi là gì và tôi đã chu toàn nó như thế nào? Đừng để cho lòng ích kỷ làm lu mờ tâm trí đến độ không thể nhận ra được sứ mạng của mình. Hãy chu toàn sứ mạng trong khả năng và hoàn cảnh của mình vì Chúa Giêsu đã nhắc nhở “... chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế” (Mt 3:15) để đáng được gọi là “con yêu dấu”.

Nguồn: NS Trái Tim Đức Mẹ