Chúa Nhật VII thường niên - Năm A
ƠN GỌI NÊN THÁNH
                                      Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Ngày nay, khi nói về ơn gọi nên thánh, thì có một số ít người quan niệm sai lầm rằng: làm thánh sống thánh chỉ dành cho những kẻ tu hành như là: Giáo Hoàng, Giám mục, linh mục, tu sĩ... Còn phần đông giáo dân sống đời gia đình không dám nghĩ đến….

Một số khác nữa họ nói: Chỉ có một số người nào đó được Chúa tiền định ban cho những ơn phi thường như: ơn làm phép lạ, hay Chúa, Đức Mẹ dùng để ban những sứ điệp...

Cũng không thiếu những người cho rằng: Để nên thánh cần phải xa lánh thế gian sống ẩn tu, ăn chay hãm mình, đánh tội... như các thánh thời xưa.

 Nếu nên thánh dựa theo những tiêu chuẩn trên, thiết nghĩ rằng trên Thiên đàng không được bao nhiêu vị thánh.

Trong khi đó, ngay từ thời Cựu ước, ngoài việc Chúa thiết lập Giao ước và ban 10 giới răn, Chúa còn kêu gọi dân Israen: “Các con hãy nên thánh, vì Ta là Đấng thánh”(Lv19,2).

Đến thời Chúa Giêsu đi rao giảng, Ngài nhắc lại lời mời gọi này trong Tin mừng hôm nay: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành”(Mt 5,48).

Tiếp đến, thánh Phêrô tông đồ cũng kêu gọi các tín hữu thời sơ khai “Anh em hãy nên thánh trong cách ăn nết ở, như Đấng thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng thánh”(1Pr,15-16).

   Và thánh Phaolô tông đồ cũng đã nhắc nhở: “Thánh ý Đức Chúa trời là muốn anh em nên thánh”(Ts 4,3).

Cuối cùng, mẹ Giáo hội trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân số 11 có viết: “Hết mọi Kitô hữu đã được rửa tội trong Giáo hội Công giáo, dù ở địa vị nào, bậc sống nào, hoàn cảnh nào... đều được Thiên Chúa kêu mời để đạt đến sự trọn lành thánh thiện như Thiên Chúa Cha là Đấng Thánh”(LG 11).

Trải qua mọi thời đại, đáp lại lời kêu gọi của Chúa, đã có vô số người đạt được ơn gọi nên thánh và mà thánh Gioan Tông đồ trong sách Khải Huyền có viết:Trong một thị kiến ban đêm tôi đã ngắm nhìn lên trời, tôi thấy một đoàn lũ không thể đếm được, họ thuộc mọi ngôn ngữ, màu da, lớn nhỏ...”(Kh7,9).

 Có những vị sống đời ẩn tu, như thánh Antôn... Có những vị hiển tu mọi người biết đến, như Đaminh... những vị giàu sang ngồi trên đống của như: Vua Lui 9 nước Pháp, Vua Đavít... Có những vị nghèo khó như: Phanxicô nghèo, Clara... Có những vị sống đời gia đình như: thánh Mônica.. Có những vị trong trắng tuổi đời còn trẻ như: Đaminh saviô, Têrêsa Hài đồng Giêsu… Có những vị từ cuộc đời tội lỗi trở lại như: Aâugustinô, Maria Mađalena…. Có những vị chưa có trí khôn đó là các vị Anh Hài.

Anh chị em thân mến,

Thánh Âusustinô nói rằng: “Ông nọ bà kia nên thánh, thì tôi đây, tôi cũng phải làm thánh!”. Chỗ khác thánh nhân nói: “Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, Ngài không cần hỏi ý kiến, nhưng để thánh hoá, Ngài cần chúng ta cộng tác”.

Thế thì, chúng ta dùng những phương thế nào cộng tác với ơn Chúa để nên thánh?.

 Thưa, rất có nhiều phương thế, ở đây xin được giới thiệu ba phương thế căn bản.

Phương thế 1: Thi hành đức ái. Thánh Phaolô tông đồ nói: “Thánh là người sống đức ái hoàn hảo; ai chu toàn đức ái người đó chu toàn lề luật”(Rm13,1).

Một hôm có người thông luật đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy! Trong các giới răn, giới răn nào trọng nhất?” Ngài đáp: “Giới răn trọng nhất đó là: ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức và hết trí khôn và yêu tha nhân như chính mình ngươi” (Mc 12, 28-31).

Đức Chúa trời ban 10 điều răn, nhưng Chúa chỉ dành 3 giới răn đầu dành cho việc thờ phượng kính mến Chúa. Còn lại 7 giới răn sau, Chúa dành cho việc đối xử với tha nhân là thước đo lòng yêu mến Chúa.

Phương thế 2: Cầu nguyện. Chỉ có Chúa là Đấng thánh, tự mình chúng ta không thể nên thánh được nếu không có ơn Chúa giúp, như lời Chúa nói: “Không có ơn Ta, các con không thể làm gì được(Ga 15, 5). Vậy để có ơn Chúa, chúng ta phải cầu nguyện.

Suốt cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc đời cầu nguyện. Nhờ đó mà Ngài mới chu toàn sứ mạng Chúa Cha trao. Và Chúa mời gọi: “Các con hãy cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ”(Lc 11, 9).

 Và phương thế cuối cùng là siêng năng lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí Tích Giải tội, và Thánh Thể.

Xin Chúa giúp chúng ta sống đáp lại lời kêu gọi nên thánh hôm nay là: các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành. Amen.