Chúa Nhật II thường niên - Năm A
TÔI ĐÃ THẤY
 Lm Giuse Đinh tất Quý

X Lời Chúa (Ga 1,29-34)

Khi ấy, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.

Tôi đã không biết Người.  Nhưng chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần."

- Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Ðấng Thiên Chúa tuyển chọn.

 

A. DÀNH CHO THIẾU NHI

Câu 01: Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta điều gì?

a. Nói về việc Gioan Tẩy giả làm phép Rửa cho Chúa tại sông Giorđan.

b. Nói về việc Gioan được sai đi làm phép Rửa.

c, Nói về việc Gioan Tẩy giả giới thiệu và làm chứng về Chúa.

d. Nói về việc Gioan Tẩy Giả tuyên xưng đức tin.

Câu 02: Gioan Tẩy Giả giới thiệu và làm chứng về Chúa như thế nào?

a. Gioan Tẩy Giả gọi Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa.

b. Gioan Tẩy giả nói chính Chúa mới là Đấng làm Phép Rửa trong Thánh Thần.

c. Gioan Tẩy giả nói Chúa Giêsu là Người được Thiên Chúa tuyển chọn.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 03: Gioan Tẩy Giả muốn chúng ta có thái độ nào đối với Chúa.

a. Ca ngợi và tung hô Chúa.

b. Đón Chúa vào nhà mình.

c. Tin tưởng và đặt Chúa làm Chúa cuộc đời mình.

d. Làm chứng về Chúa cho người Do thái.


B. DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu và làm chứng về Chúa Giêsu cho mọi người.

Theo Công Đồng Vaticanô II thì mỗi người chúng ta cũng có hai nhiệm vụ đó:

Sắc lệnh truyền giáo số 11 viết: “Mọi Kitô hữu, dù sống ở đâu, đều phải lấy gương mẫu đời sống và chứng tá lời nói để biểu dương con người mới mà họ đã mặc lấy nhờ phép Rửa, cũng như biểu dương sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà họ đã được củng cố nhờ Bí tích Thêm Sức, để những người khác nhìn thấy những việc làm của họ mà ngợi khen Chúa Cha, cùng nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa đích thực của đời sống con người cũng như mối giây liên kết toàn thể cộng đồng nhân loại”.

  Hơn nữa, Công đồng trong Hiến chế về Hội thánh còn dạy rằng họ phải làm chứng đặc biệt về sự phục sinh của Chúa Kitô trước mặt nhân loại: "Mỗi giáo dân phải làm chứng về sự phục sinh và sự sống của Chúa Giêsu, đồng thời là dấu hiệu của Thiên Chúa hằng sống. Tất cả và mỗi người phải góp phần nuôi dưỡng thế giới bằng hoa trái thiêng liêng (x. Gal 5,22), và truyền bá cho thế giới tinh thần nghèo khó, hiền lành và hiếu hòa, những người mà Phúc âm đã tuyên bố là có phúc (Mt 5,3-4). Tóm lại, người Kitô hãy làm cho thế giới này sống, cũng như linh hồn làm cho thân xác sống vậy”.

Đại tướng Lew Wallace là người vô thần. Ông cùng đi chung chuyến xe lửa với đại tá Robert. Trong lúc chuyện trò, Lew Wallace nói với Robert:

- Bọn Công Giáo thật là một lũ ngu xuẩn, đúng như lời Lênin nói: “Tôn giáo là thuốc phiện, là sản phẩm của những kẻ bạc nhược!” Xưa nay có nhiều người tấn công niềm tin của bọn Công Giáo, nhưng không ai vạch ra cho họ thấy những điều mê tín, trái khoa học trong cuốn sách mà bọn họ gọi là Thánh Kinh. Phen này tôi sẽ để nhiều thời gian đọc và nghiên cứu nó, chắc chắn tôi sẽ minh chứng cho họ thấy cái sai trái của họ. Tôi sẽ là người giải phóng họ!

Đại tá Robert nghe mát tai, nên nói:

- Chúc đại tướng thành công.

Thế là Lew Wallace ngày nào cũng mải miết đọc Thánh Kinh xuyên suốt 5 năm. Kết quả thay vì Lew Wallace vạch cho người Công Giáo phải mở mắt thấy những sai lầm của Kinh Thánh như ông tưởng mà trái lại ông còn viết một tác phẩm rất nổi tiếng đó là tác phẩm Benhur để tuyên xung niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Chính trong tác phẩm này ông không ngần ngại quả quyết với mọi người rằng chính Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Tác phẩm của ông sau này được đóng thành phim rất nổi tiếng, Nhờ xem cuốn phim này mà có nhiều người không biết gì về Thiên Chúa, sau khi xem họ đã trở nên người Công Giáo chân chính.

Sau đây là doạn kết của cuốn Phim Ben Hur của Lew Wallace. chúng ta hảy xem lại đoạn phim này để chúng ta thấy được diều mà một con người vô thần sau khi trở thành con Thiên Chúa đã làm chứng. Chúa Giêsu chết trên thập giá. Một cơn mưa đã làm cho giòng máu từ cạnh sườn Chúa đổ ra hòa với giòng nước mưa chảy xuống thung lũng nơi có nhiều người cùi đang sinh sống. Chính nhờ giòng nước có hoà lẫn với máu của Chúa chảy qua mà những người đó đã được khỏi bệnh tức khắc.


A. DÀNH CHO THIẾU NHI

Câu 01: Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta điều gì?

a. Nói về việc Gioan Tẩy giả làm phép Rửa cho Chúa tại sông Giorđan.

b. Nói về việc Gioan được sai đi làm phép Rửa.

c, Nói về việc Gioan Tẩy giả giới thiệu và làm chứng về Chúa.

d. Nói về việc Gioan Tẩy Giả tuyên xưng đức tin.

Câu 02: Gioan Tẩy Giả giới thiệu và làm chứng về Chúa như thế nào?

a. Gioan Tẩy Giả gọi Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa.

b. Gioan Tẩy giả nói chính Chúa mới là Đấng làm Phép Rửa trong Thánh Thần.

c. Gioan Tẩy giả nói Chúa Giêsu là Người được Thiên Chúa tuyển chọn.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 03: Gioan Tẩy Giả muốn chúng ta có thái độ nào đối với Chúa.

a. Ca ngợi và tung hô Chúa.

b. Đón Chúa vào nhà mình.

c. Tin tưởng và đặt Chúa làm Chúa cuộc đời mình.

d. Làm chứng về Chúa cho người Do thái.


B. DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu và làm chứng về Chúa Giêsu cho mọi người.

Theo Công Đồng Vaticanô II thì mỗi người chúng ta cũng có hai nhiệm vụ đó:

Sắc lệnh truyền giáo số 11 viết: “Mọi Kitô hữu, dù sống ở đâu, đều phải lấy gương mẫu đời sống và chứng tá lời nói để biểu dương con người mới mà họ đã mặc lấy nhờ phép Rửa, cũng như biểu dương sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà họ đã được củng cố nhờ Bí tích Thêm Sức, để những người khác nhìn thấy những việc làm của họ mà ngợi khen Chúa Cha, cùng nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa đích thực của đời sống con người cũng như mối giây liên kết toàn thể cộng đồng nhân loại”.

  Hơn nữa, Công đồng trong Hiến chế về Hội thánh còn dạy rằng họ phải làm chứng đặc biệt về sự phục sinh của Chúa Kitô trước mặt nhân loại: "Mỗi giáo dân phải làm chứng về sự phục sinh và sự sống của Chúa Giêsu, đồng thời là dấu hiệu của Thiên Chúa hằng sống. Tất cả và mỗi người phải góp phần nuôi dưỡng thế giới bằng hoa trái thiêng liêng (x. Gal 5,22), và truyền bá cho thế giới tinh thần nghèo khó, hiền lành và hiếu hòa, những người mà Phúc âm đã tuyên bố là có phúc (Mt 5,3-4). Tóm lại, người Kitô hãy làm cho thế giới này sống, cũng như linh hồn làm cho thân xác sống vậy”.

Đại tướng Lew Wallace là người vô thần. Ông cùng đi chung chuyến xe lửa với đại tá Robert. Trong lúc chuyện trò, Lew Wallace nói với Robert:

- Bọn Công Giáo thật là một lũ ngu xuẩn, đúng như lời Lênin nói: “Tôn giáo là thuốc phiện, là sản phẩm của những kẻ bạc nhược!” Xưa nay có nhiều người tấn công niềm tin của bọn Công Giáo, nhưng không ai vạch ra cho họ thấy những điều mê tín, trái khoa học trong cuốn sách mà bọn họ gọi là Thánh Kinh. Phen này tôi sẽ để nhiều thời gian đọc và nghiên cứu nó, chắc chắn tôi sẽ minh chứng cho họ thấy cái sai trái của họ. Tôi sẽ là người giải phóng họ!

Đại tá Robert nghe mát tai, nên nói:

- Chúc đại tướng thành công.

Thế là Lew Wallace ngày nào cũng mải miết đọc Thánh Kinh xuyên suốt 5 năm. Kết quả thay vì Lew Wallace vạch cho người Công Giáo phải mở mắt thấy những sai lầm của Kinh Thánh như ông tưởng mà trái lại ông còn viết một tác phẩm rất nổi tiếng đó là tác phẩm Benhur để tuyên xung niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Chính trong tác phẩm này ông không ngần ngại quả quyết với mọi người rằng chính Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Tác phẩm của ông sau này được đóng thành phim rất nổi tiếng, Nhờ xem cuốn phim này mà có nhiều người không biết gì về Thiên Chúa, sau khi xem họ đã trở nên người Công Giáo chân chính.

Sau đây là doạn kết của cuốn Phim Ben Hur của Lew Wallace. chúng ta hảy xem lại đoạn phim này để chúng ta thấy được diều mà một con người vô thần sau khi trở thành con Thiên Chúa đã làm chứng. Chúa Giêsu chết trên thập giá. Một cơn mưa đã làm cho giòng máu từ cạnh sườn Chúa đổ ra hòa với giòng nước mưa chảy xuống thung lũng nơi có nhiều người cùi đang sinh sống. Chính nhờ giòng nước có hoà lẫn với máu của Chúa chảy qua mà những người đó đã được khỏi bệnh tức khắc.

 

Chúng con thân mến,

Trong suốt mấy tuần lễ qua, chúng ta đã được nghe nói nhiều về Chúa Giêsu. Nào là việc Chúa Giáng sinh làm người, các đạo sĩ đến thờ lạy Chúa, nào là việc Chúa sống ở Nazareth. Hôm nay khi xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc đời loan báo Tin Mừng thì Chúa Giêsu được thánh Gioan Tẩy Giả long trọng giới thiệu Chúa cho mọi người bằng những lời hết sức cao đẹp và trang trọng sau đây "Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước."  Và ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.  Tôi đã không biết Người.  Nhưng chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần."  Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Ðấng Thiên Chúa tuyển chọn."(Ga 1,29-33)

Thế chúng ta tự hỏi: Chúa Giêsu, được giới thiệu một cách trân trọng như thế để làm gì? thì câu trả lời chúng con đã được nghe trong bài sách thánh thứ I trích từ sách Ngôn sứ Isaia: “Này Ta đặt Ngươi làm ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”.

Như vậy chúng con thấy, Chúa Giêsu đã không tự mình xuống thế ... mà là được Thiên Chúa Cha sai Ngài xuống thế.

Vậy thì cha hỏi: Người được sai đi, cử đi là người làm theo ý muốn của ai?

Chắc không phải của mình mà là của Người sai mình đi.

Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ Chúa làm theo ý của Chúa Cha là Đấng sai Ngài mà ý của Đấng sai đã Ngài thì thật rõ ràng đó là đem Ơn Cứu độ xuống cho trần gian như lời Ngôn sứ đã nói trên.

Cha lấy một ví dụ, Dandolo là một chàng trai tuấn tú của thành Venise. Vì yếu thế thành Venise phải chịu lệ thuộc hoàng đế Bysance. Dandolo được cử tới Byzance để ký một hiệp ước. Hoàng đế Byzance trao cho chàng một bài luận mới đã được dọn sẵn để chàng ký. Dandolo đọc kỹ và người ta thấy nét mặt chàng có vẻ giận dữ và tái đi. Chàng nghĩ ký như thế này sẽ là nhục cho quê hương và mất hết danh dự của mình, cho nên chàng trẻ liền nói với Byzance

- Tôi không ký.

Hoàng đế bất mãn... nhưng sau cũng ôn tồn đưa ra những báu vật để dụ dỗ. Thấy báu vật, Dandolo bỉu môi khinh bỉ .

Hoàng đế tức giận liền đe dọa.

Dandolo chỉ cười.

Tức quá Hoàng đế la lên:

- Tên khốn nạn, nếu ngươi không làm theo ý ta, ta sẽ cho trói ngươi.

Dandolo làm thinh

Người ta đem sắt nung đỏ ép sát vào mi mắt chàng

 Chàng làm thinh.

Thịt cháy khét.

Chàng làm thinh.

Sau khi bị hành quyết, Dandolo dõng dạc tuyên bố:

- Quê hương đã được giải cứu.

Tại sao Dandolo can đảm như thế. Tại vì chàng biết quê hương sai ông đi để làm vinh dự cho quê hương chứ không nhục mạ quê hương và quả thực ông đã thỏa mãn được mong mỏi của quê hương

Còn Chúa Giêsu thì như  thế nào chúng con?

 Còn hơn thế nữa. Kinh Thánh đã nói về Ngài: “Này là Con Ta, Ta hài lòng vì con”.

Thiên Chúa Cha sai Chúa Giêsu xuống trần gian để đem ơn cứu độ cho trần gian. Ngặt một nỗi là Thiên Chúa Cha lại không muốn cho con của Người làm công việc đó trong dễ dãi... mà là trong đau khổ. Chúng con nhớ lại cảnh nơi vườn cây dầu: Khi phải đứng trước một thử thách quá lớn lao, phải chết đau khổ để chuộc tội mang ơn cứu độ cho loài người – Sức yếu đuối của con người làm cho Chúa Giêsu cảm thấy sợ. Nhưng ý của Thiên Chúa Cha bao giờ cũng phải được tôn trọng.

- Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất cho con  chén này nhưng xin đừng theo ý con mà là ý của Cha.

2. Nhưng Chúa Giêsu chết như vậy để làm gì chúng con?

Đây chúng con nghe lời thánh Gioan tẩy giả (Ga 1,29- 34): Để xóa tội trần gian

Raja Nasa có kể lại một câu chuyện sau đây:

Tại một nước kia có một lãnh chúa đầy quyền lực. Ông rất giàu và có nhiều của cải. Ông ta sống trong một lâu đài được xây cất trông rất kiên cố.

Một lần ông ta lệnh cho mời vị pháp quan tới và bảo cho ông này:

- Ta truyền cho khanh phải làm cho ta một quả chuông thật lớn. Ta muốn quả chuông này sẽ là quả chuông lớn nhất và đẹp nhất trên thế giới và khi quả chuông này vang lên thì mọi thần dân của ta đều nghe thấy...

Vị phán quan cho mời tất cả những người quyền thế trong thành lại và cho họ biết ý muốn của vị lãnh Chúa của họ.

Tất cả đều đồng thanh hứa sẽ làm cho vị lãnh chúa được hài lòng.

Thế là chẳng bao lâu công việc được tiến hành, người ta mang vàng, bạc và rất nhiều loại kim loại tới. Họ bắt đầu nấu chảy rồi tính trộn lại với nhau trong một cái thùng thật lớn nhưng họ không biết làm cách nào để cho các thứ kim loại được nấu trộn lẫn với nhau được. Bao nhiêu công khó đổ ra đều vô ích cả.

Vị pháp quan vào thưa với vị lãnh chúa:

- Muôn tâu chúa thượng đầy khôn ngoan...Chúng tôi không thể làm được cái chuông như ý ngài mong muốn. Tất cả các quí kim đã được mang tới nhưng không thể nào làm cho chúng hòa lẫn cùng nhau được . Xin Ngài có cách nào chỉ bảo.

Vị lãnh Chúa nét mặt tức giận, ông truyền lệnh:

- Nếu ngươi không làm được thì ngươi sẽ phải chết.  Sẽ có người khác làm công việc này.

Viên pháp quan run sợ. Ông liền đi tìm một thầy pháp. Ông thày pháp bảo:

- Ông phải nấu với một người con gái đẹp ...

Đấy là một cách tốt nhất ông có thể có được một cái chuông đẹp nhất và tiếng của nó sẽ sang nhất thế giới.

Nhiều người  biết được câu chuyện này..... thì sợ hãi. Nhưng có một cô gái rất đẹp. Cô là người con duy nhất của vị pháp quan. Cô biết cô phải làm gì. 

Cô bước tới chỗ vạc dùng để nấu kim loại. Cô nhìn, rồi cô liền trả lời:

- Tôi sẽ làm.

 Và rồi cô đã chết cho cha cô. Cô thực là anh hùng.

Cái chết của cô anh hùng thật nhưng mới chỉ là cái chết của một người bình thường. Cô chết để cứu người cha thân yêu của cô. Việc đó thật đáng ca ngợi.

Còn Chúa, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa thì sao chúng con?

Thánh Gioan Tẩy giả đã nói: Ngài là Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa xuống trần gian. Con Thiên Chúa đã chết để đền tội thay cho con người. Đấng tạo hóa chết để đền tội cho tạo vật. Việc này có cao cả và kỳ diệu không chúng con. Cha tưởng đây là một sự hy sinh quá cao cả loài người chẳng ai dám nghĩ tới thế mà Thiên Chúa vì yêu thương con người đã làm như thế.

Chúng ta phải cám ơn Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được sống trung tín với tình yêu của Ngài.