Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C
Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Video TV 121
 
bullet Hướng ý bài đọc chúa nhật Chúa Giêsu Vua vũ trụ
bullet Vương quốc Đức Kitô  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là vua  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đức Giêsu là Vua vũ trụ  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đức Giêsu Vua niềm tin  Lm. Nguyễn Hữu An
bullet Người là Vua trên hết các vua  Gioan Lê Quang Vinh
bullet Vua không ngai  TRẦM THIÊN THU
bullet Tên trộm và người chủng sinh  Cha Mark Link, S.J.
bullet Vị Vua của vũ trụ  Suy niệm của JKN
bullet Nếu ông là vua  Lm Âu Quốc Thanh
bullet Anh em và chị em của vua  Charles E. Miller
bullet Đức Giêsu khai trương triều đại  Fiches Dominicales
bullet Trên khổ giá  R. Gutzwiller
bullet Sống với Đức Giêsu  Noel Quesson
bullet Khi nào vê nước Ngài  William Barclay
bullet Nhân từ kêu gọi nhân từ  McCarthy
bullet Viên đá  McCarthy
bullet Giêsu Vua vũ trụ  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Mở cửa hướng về tình thương Achille Degeest
bullet Kitô vua    Sưu tầm
bullet Xin nhớ đến tôi    Sưu tầm
bullet Đức Kitô vua    Sưu tầm
bullet Ánh sáng sức mạnh và hạnh phúc    Sưu tầm
bullet Vua vũ trụ    Sưu tầm
bullet Vua vũ trụ    Sưu tầm
bullet Trộm lành    Sưu tầm
bullet Vua vũ trụ    Sưu tầm
bullet Vương quốc tinh yêu    Sưu tầm
bullet Nước Cha trị đến  Gm. Arthur Tonne
bullet Một cây đèn thần  Suy Niệm của JKN
 
 
Chúa Nhật Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -  Video TV 125
 
bullet Hướng ý lễ Các Thánh tử đạo Việt nam
bullet Con đường hạt lúa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chứng nhân tình yêu  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sống chứng nhân tin mừng  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chứng nhân anh dũng  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Kiên quyết không bỏ đạo yêu thương  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tham dự vào hy tế của...  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chứng nhân TM thời đại mới  Lm Gioan M. Thiên Khải, CMC
bullet Các chứng nhân  Giacôbê Phạm Văn Phượng op
bullet Đáng quí như châu ngọc  Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Trỏ sinh các tín hữu  Joseph Vũ Hải Bằng op
bullet Sức mạnh đức tin  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Lửa yêu  TRẦM THIÊN THU
bullet Sống đạo là tử đạo Lm. Giuse Trần Đình Long. SSS
bullet Không thuộc về thế gian   Sưu tầm
bullet Truyền đạo   Sưu tầm
bullet Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng    Sưu tầm
bullet Tử đạo hay sống đạo   Sưu tầm
bullet Anh em hãy làm chứng cho Thầy   Sưu tầm
bullet Sống đạo hay chết vì đạo   Sưu tầm
bullet Một lựa chọn của lòng tin   Sưu tầm
bullet Người chứng thứ nhất   Sưu tầm
bullet Chứng nhân    Sưu tầm
bullet Tử đạo   Sưu tầm
bullet Làm chứng    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức trước cơn bách đạo mới  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Những tên lý hình thời đại  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Kitô hữu, tử vì đạo   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Sống đức tin là làm chứng Jos. Vinc. Ngọc Biển
 
 
Chúa Nhật XXXII Thường niên  - Năm C -  Video TV 16
 
bullet Hướng ý bài đọc Chúa nhật XXXII TN C
bullet Sống lại  ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Cuộc sống đời sau  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Cuộc sống mai hậu  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Niềm vui vĩnh cửu  Cha Mark Link, S.J.
bullet Xác tín có đời sau   PM.Cao Huy Hoàng
bullet Có chăng một thế giới bên kia  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lòng thành của Thiên Chúa  Hugues Cousin
bullet Một mầu nhiệm lớn hơn...Charles E. Miller
bullet Được sống tình yêu của mình  Noel Quesson
bullet Hợp hoan bên Chúa   Thiên Phúc
bullet Vấn đề kẻ chết sống lại  Veritas
bullet Có chăng một thế giới bên kia  Lm Ignatio Trần Ngà
bullet Đời này đời sau  Lm Ignatio Trần Ngà
bullet Chết là về cõi sống  Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Thiên Chúa của kẻ sống  Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Đời này đời sau  R. Veritas
bullet Qua cái chết của Đức Giêsu  Achille Degeest
bullet Chết không phải là hết  Lm.Jos Tạ duy Tuyền
bullet Chết để được sống lại  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Sự sống    Sưu tầm
bullet Thân xác sống lại   Sưu tầm
bullet Vấn đề đời sau  R. Gutzwiller
bullet Thân xác sống lại   Sưu tầm
bullet Tin vào sự sông lại   Sưu tầm
bullet Thiên Chúa của kẻ sống    Sưu tầm
bullet Ai sống lại sao, ta...   Sưu tầm
bullet Xứng đang mới được hưởng   Sưu tầm
bullet Gieo gì gặt nấy   Sưu tầm
bullet Hợp hoan bên Chúa   Sưu tầm
bullet Kinh nghiệm    Sưu tầm
bullet Niềm hy vọng sống lại   Sưu tầm
bullet Can đảm   Sưu tầm
bullet Con người sẽ sống lại   Sưu tầm
bullet Một cơ hội mới   Sưu tầm
bullet Đời này, đời sau   Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXXI Thường niên  - Năm C -  Video TV 144
 
bullet Hướng ý bài đọc chúa nhật XXXI TN C
bullet Ánh mắt yêu thương  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa cứu vớt người tội lỗi  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Con người được đổi mới  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nghê thuật cảm hóa lòng người..  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tấm cao của phúc âm  Achille Degeest
bullet Chúng ta giống như Giakêu  Charles E. Miller
bullet Gặp gỡ Đức Kitô...   Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Tình yêu làm kinh ngạc  McCarthy
bullet Cái hố   Cha Mark Link, S.J.
bullet Để tìm và cứu những gì đã mất   William Barclay
bullet Hoán cải và quảng đại   Lm. Đan Vinh
bullet Thiên Chúa từ bi và nhân hậu   Lm. Thanh Minh
bullet Ơn cứu độ   Lm. Vũ minh Nghiễm
bullet Gặp gỡ Đức Kitô  Lm. Bùi quang Tuấn
bullet Trân trọng và yêu thương  Suy Niệm của JKN
bullet Ơn cứu độ đã đến cho nhà này  Đinh ngọc Thiệu
bullet Cần tình thương và gương sáng   Suy Niệm của JKN
bullet Noi gương cha ông  Lm.Jos Tạ duy Tuyền
bullet Sống đức ái  Lm.Jos Tạ duy Tuyền
bullet Cấm vào nhà kẻ có tội  PM. Cao Huy Hoàng, 31-10-2013
bullet Đền tội   Sưu tầm
bullet Giải thoát    Sưu tầm
bullet Sẵn sàng đáp trả   Sưu tầm
bullet Đổi đời   Sưu tầm
bullet Hoắn cải   Sưu tầm
bullet Tình yêu   Sưu tầm
bullet Tham dự   Sưu tầm
bullet Cái nhìn   Sưu tầm
bullet Hoắn cải   Sưu tầm
bullet Đổi đời   Sưu tầm
bullet Thiên Chúa yêu thương   Sưu tầm
bullet Tôi muốn yêu bạn   Sưu tầm
bullet Con người đến để tìm và cứu   Sưu tầm
bullet Nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa   Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXX Thường niên  - Năm C -  Video TV 33
 
bullet Hướng ý Chúa nhật XXX thường niên năm C
bullet Xin thương xót con  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Lời cầu nguyện khiêm tốn  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Nâng lên hạ xuống  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Lòng khiêm nhường sám hối  Lm.Jos Tạ duy Tuyền
bullet Nâng mình lên sẽ bị hạ xuống Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Cúi mình xuống  Lm Giuse Nguyễn Hứu An
bullet Đặc tính khiêm nhượng  P.Trần Đình Phan Tiến 23/10/2013
bullet Khiêm nhượng trong cầu nguyện và ..LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Tự cao & Tự hạ  AM Trần Bình An
bullet Món quà Thiên Chúa quí nhất  Cha Mark Link, S.J.
bullet Khiêm nhượng & Kiêu ngạo  Suy niệm của JKN
bullet Nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống  William Barclay
bullet Tội lỗi chống lại sự có tội  McCarthy
bullet Xưng thú tội lỗi của mình  McCarthy
bullet Lời cầu nguyện khiêm nhượng Charles E. Miller
bullet Cầu nguyện   Sưu tầm
bullet Xin thương xót con   Sưu tầm
bullet Hai hạng cầu nguyện   Sưu tầm
bullet Cống chính là chính ơn Thiên Chúa   Sưu tầm
bullet Ai là người công chính   Sưu tầm
bullet Hài lòng về mình hay về Thiên Chúa   Sưu tầm
bullet Tự hào   Sưu tầm
bullet Biết mình   Sưu tầm
bullet Lời cầu nguyện đích thực   Sưu tầm
bullet Khiềm nhượng   Sưu tầm
bullet Chấp nhận sự thật về chính mình   Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật Truyền Giáo  - Năm C -  Video 116
 
bullet Hướng ý bài đọc về Chúa nhật truyền giáo
bullet Sứ điệp ngày thế giới truyền giáo 2013  ĐTC Phanxicô
bullet Anh em hãy đi khắp tứ phương... ĐTGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
bullet Tháng mân côi và việc tái truyền giao  Ðức Cha J.B. Bùi Tuần
bullet Giới thiệu tin mừng bằng...  Ðức Cha J.B. Bùi Tuần
bullet Hãy loan báo tin mừng   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Truyền giáo theo gương mẹ Têrêxa    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Tinh thần truyền giáo   ĐGM. Vũ Duy Thống
bullet Hãy đi loan bao tin mừng   Lm Gioan M. Thiên Khải, CMC.
bullet Truyền giáo   Lm Mathia M. Quang Thận CMC
bullet Hãy đi khắp thế gian  Trích trong ‘Manna
bullet Người châu Á truyền giáo cho....   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Thầy ở cùng anh em  Manna
bullet Ra lệnh và truyền lệnh  Gm Arthur Tonne
bullet Hãy nên chứng nhân của Thầy  LM ĐAN VINH
bullet Hạnh phúc qua việc trao ban  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chứng nhân trong sự hiệp nhất  Lm.Jos Tạ duy Tuyền
bullet Xin hãy sai con  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đưa anh em lưu lạc về nhà  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Khánh nhật truyền giáo   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Giáo dân truyền giáo  M. CAO HUY HOÀNG, 18.10.2012
bullet Truyền giáo  Sưu tầm
bullet Đời sống chứng nhân    Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXVIII Thường niên - Năm C -  Video TV 97
 
bullet Hướng ý bài đọc CN XXVIII TN C
bullet Đón nhận ơn cứu độ  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Tâm tình biết ơn  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thể hiện lòng biết ơn  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nhận biết và cảm tạ hồng ân  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lời tạ ơn khiêm hạ  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ơn người, ơn đời  PM. Cao Huy Hoàng
bullet Tạ ơn Chúa  PM. CAO HUY HOÀNG 7-10-2010
bullet Biết ơn  Cha Mark Link, S.J.
bullet Bổn phận biết ơn  Suy niệm của JKN
bullet Đức tin đích thực  R. Gutzwiller
bullet Đứng dậy về đi  Chú giải của Noel Quesson
bullet Niền tin trọn vẹn   Hugues Cousin
bullet Xứng đáng với tình thương   William Barclay
bullet Cái nhìn sâu xa  McCarthy
bullet Mười người phong cùi  McCarthy
bullet Tất cả là hồng ân  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy dâng lời ngợi khen  Charles E. Miller
bullet Ưu tiên cho việc tạ ơn  Achille Degeest
bullet Biết ơn    Sưu tầm
bullet Chín người kia đâu    Sưu tầm
bullet Đức tin của con đã cứu con    Sưu tầm
bullet Đức tin của con    Sưu tầm
bullet Dòng suối ân tình    Sưu tầm
bullet Lòng biết ơn    Sưu tầm
bullet Biết ơn    Sưu tầm
bullet Cám ơn    Sưu tầm
bullet Niềm tin    Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXVII Thường niên - Năm C -  Video TV 94
 
bullet Hướng ý bài đọc Chúa nhật XXVII TN C
bullet Hãy bật rễ đi  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Xin ban thêm đức tin  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Phụng sự Chúa cho phải đạo làm tôi  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Niềm tin thương mại  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Bổn phận  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Chiếc bình trống rỗng   Thiên Phúc
bullet Đức tin và người đầy tớ vô dụng  Phêrô Trần Đình Phan Tiến
bullet Nhận và cho không vị lợi  Achille Degeest
bullet Xin thêm lòng tin cho chúng con  Lm Đaminh Trần Đình Nhi
bullet Nếu bạn có đức tin  Cha Mark Link, S.J.
bullet Đức tin  Sợi Chỉ Đỏ
bullet Những đầy tớ bình thường  Fiches Dominicales
bullet Đầy tớ vô dung  Chú giải của Noel Quesson
bullet Chứng tỏ ân điển từ ái  William Barclay
bullet Phục vụ  McCarthy
bullet Đức tin  McCarthy
bullet Phép lạ của lòng tin  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ai là người thay đổi? Charles E. Miller
bullet Đức tin    Sưu tầm
bullet Làm điều phải làm     Sưu tầm
bullet Hãy bật rễ lên     Sưu tầm
bullet Đức tin và khiêm nhượng    Sưu tầm
bullet Khiềm nhượng và tin tưởng    Sưu tầm
bullet Đức tin    Sưu tầm
bullet NIềm tin    Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXVI Thường niên - Năm C -  Video TV 145
 
bullet Liên đới  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Người giàu và người nghèo  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Giàu của giàu lòng  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Khi con người bạc tình  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ông Schweitzer và người nghèo  Cha Mark Link, S.J.
bullet Quy luật của sự sống   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Bạn hữu của Thiên Chúa   PM. Cao Huy Hoàng, 27-9-2007
bullet Của cải chân thật   M. Hoàng Thị Thùy Trang
bullet Phải làm lợi cho Ngài và tha nhân  Suy niệm của JKN
bullet Được hình thành từ bây giờ  Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Giấy thông hành nước trời   Sưu tầm
bullet Thế giới tình yêu     Sưu tầm
bullet Người phú hộ giàu có...   Sưu tầm
bullet Giữa chúng ta có một vực thẳm  Fiches Dominicales
bullet Hãy nhìn kỹ lòng mình  Chú giải của Noel Quesson
bullet Khó nghèo và sang giàu   Chú giải của R. Gutzwiller
bullet Ai sẽ giải cứu chúng ta   Chú giải của William Barclay
bullet Bác ái bắt đầu từ nhà mình  McCarthy
bullet Giàu có và nghèo khó  McCarthy
bullet Chia sẻ  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Tiền bạc    Sưu tầm
bullet Có một vực thẳm   Sưu tầm
bullet Hai khuôn mặt trái ngược nhau   Sưu tầm
bullet Môi trường đức tin   Sưu tầm
bullet Ladarô sẽ không bao giờ tự mãn   Sưu tầm
bullet Tôi có đọc kinh thánh hay không?   Sưu tầm
bullet Sống trong thế giới trái ngược   Sưu tầm
bullet Tiền bạc   Sưu tầm
bullet Giàu có   Sưu tầm
bullet Dại dột   Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXV Thường niên - Năm C -  Video TV 112
 
bullet Người quản lý khôn ngoan...ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Cách quản lý tiền của  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tích trữ của cải thiêng liêng  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đó là một câu chuyện hay  Cha Mark Link, S.J.
bullet Nhìn rộng thấy xa  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy trung tín  Suy niệm của JKN
bullet Khôn ngoan đích thực  Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Khéo léo thật của con ...  Fiches Dominicales
bullet Không thể làm tôi hai chủ   Noel Quesson
bullet Dụ ngôn người quản lý  R. Gutzwiller
bullet Suy tư tiền bạc   Hugues Cousin
bullet Gương tốt của người xấu  William Barclay
bullet Tiền bạc   McCarthy
bullet Bản năng   McCarthy
bullet Những đồng bạc lẻ  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy bắt đầu hơn là thế gian  Charles E. Miller
bullet Không thể thờ hai chủ   Achille Degeest
bullet Gieo gì gặt nấy  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Sợ Chúa cắt viện trợ  PM. Cao Huy Hoàng, 20-9-2013
bullet Nếu đồng tiền biết nói  PM. CAO HUY HOÀNG, Đăktik, 16-9-2010
bullet Sử dụng tiền bạc   Sưu tầm
bullet Tên quản lý khôn khéo   Sưu tầm
bullet Tiền bạc của chúng ta...   Sưu tầm
bullet Khôn khéo   Sưu tầm
bullet Nhận lãnh để trao ban   Sưu tầm
bullet Sử dụng của cải    Sưu tầm
bullet Người nghèo   Sưu tầm
bullet Hai chủ   Sưu tầm
bullet Hai chủ   Sưu tầm
bullet Tiền của   Sưu tầm
bullet Chữ T   Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXIV Thường niên - Năm C -  Video TV 50
 
bullet Thiên Chúa giàu lòng thương xót  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Lòng nhân từ thương xót của ....Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thiên Chúa thương xót và tha thứ  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Sự tha thứ  Lm Mark Link
bullet Lòng bao dung của Thiên Chúa  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy tin tưởng vào tình thương  Suy niệm của JKN
bullet Hãy chia vui với Chúa  PM. CAO HUY HOÀNG, 11.9.2013
bullet Nắm tay Cha  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Xin chung vui với tôi  Fiches Dominicales
bullet Chiên lạc  R. Gutzwiller
bullet Ai nấy sẽ vui mừng  Noel Quesson
bullet Tình yêu và sự thương cảm  Hugues Cousin
bullet Vui mừng của người chăn chiên  William Barclay
bullet Lạc mất  McCarthy
bullet Quan trọng  McCarthy
bullet Cây táo và miếng vải trắng   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Người cha sẽ làm  ...  Charles E. Miller
bullet Niềm vui san sẻ   Achille Degeest
bullet Lòng Chúa xót thương  Sưu tầm
bullet Người cha  Sưu tầm
bullet Tha thứ  Sưu tầm
bullet Tuyệt đỉnh yêu thương   Sưu tầm
bullet Tình thương vô biên   Sưu tầm
bullet Chứng từ của lòng sám hối   Sưu tầm
bullet Nhân lành   Sưu tầm
bullet Thương xót   Sưu tầm
bullet Thương người   Sưu tầm
bullet Nhân hậu   Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXIII Thường niên - Năm C -  Video TV 89
 
bullet Làm môn đệ của Chúa  ĐTGM Ngô Quang Kiệt.
bullet Cái giá phải trả  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Dấn bước đi theo Chúa  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đặt Thiên Chúa trên hết  Cha Mark Link, S.J.
bullet Vác thập giá mình  JKN
bullet Môn đệ Đức Giêsu  Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Vác thập giá vì Chúa  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Đòi hỏi của tình yêu  Sợi Chỉ Đỏ
bullet Những đòi hỏi để đi theo Đức Kitô Fiches Dominicales
bullet Kêu gọi và lựa chọn  R. Gutzwiller
bullet Từ bỏ hết  Noel Quesson
bullet Mời gọi từ bỏ  Hugues Cousin
bullet Tống khứ tất cả William Barclay
bullet Trả giá McCarthy
bullet Theo thầy  McCarthy
bullet Chọn Chúa Kitô Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Một đòi hỏi nhân bản  ... Achille Degeest
bullet Yêu là chấp nhận chia ly  PM. Cao Huy Hoàng, 05-9-2013
bullet Bỏ và không bỏ  PM. Cao Huy Hoàng, 07-9-2013
bullet Thập giá đời thường  Sưu tầm
bullet Từ bỏ hết  Sưu tầm
bullet Vác thập giá theo Chúa  Sưu tầm
bullet Xiềng xích  Sưu tầm
bullet Từ bỏ Sưu tầm
bullet Từ bỏ  Sưu tầm
bullet Từ bỏ  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXII Thường niên - Năm C -  Video TV 67
 
bullet Khiêm tốn  ĐTGM. Ngô quang Kiệt
bullet Khuyến khích sống khiêm hạ  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy ở khiêm nhượng  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thiên Chúa nâng cao kẻ ...  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Khiêm hạ  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Khiêm nhượng  Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Chalie Brown chính cống  Cha Mark Link, S.J.
bullet Khiêm nhượng đích thực  Suy niệm của JKN
bullet Ai mời gọi chúng ta    Sưu tầm
bullet Con là không, Chúa là tất cả  Sợi Chỉ Đỏ
bullet Chúa Giêsu đã đảo lộn tất cả  Fiches Dominicales
bullet Khiêm nhượng  R. Gutzwiller
bullet Sống yêu thương  Noel Quesson
bullet Khiêm nhượng và bác ái  William Barclay
bullet Chõ ngồi nơi bàn tiệc  McCarthy
bullet Ghế giám mục  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Sự khiêm nhượng dẫn đến...  Charles E. Miller
bullet Một tình yêu mang kích thước...Achille Degeest
bullet Một chỗ nhất trong đất thánh  PM. CAO HUY HOÀNG, 27.8.2013
bullet Vào ngồi chỗ cuối  PM. CAO HUY HOÀNG
bullet Sống cho người nghèo  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Khiêm nhượng    Sưu tầm
bullet Chỗ cuối   Sưu tầm
bullet Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên  Sưu tầm
bullet Chỗ nơi bàn tiệc  Sưu tầm
bullet Ăn   Sưu tầm
bullet Chọn chỗ  Sưu tầm
bullet Khiêm nhượng  Sưu tầm
bullet Khiêm nhượng  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXI Thường niên - Năm C -  Video
 
bullet Vào khung cửa hẹp  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy cố gắng qua cửa hẹp  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy vào qua cửa hẹp  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Không nên thánh thì uổng  PM. CAO HUY HOÀNG, 22.8.2013
bullet Hãy vào cửa hẹp  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Cửa hẹp đưa đến hạnh phúc  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tàu kéo hay thuyền buồm  Cha Mark Link, S.J.
bullet Hãy tự xét mình  Suy niệm của JKN
bullet Cửa nào Chúa đã đi qua  Sợi Chỉ Đỏ
bullet Dụ ngôn cửa hẹp  Fiches Dominicales
bullet Cánh cửa mở rộng  Noel Quesson
bullet Còn tính thời sự  Hugues Cousin
bullet Coi chừng kẻo bị loại  William Barclay
bullet Đau khổ góp phần rèn luyện  McCarthy 
bullet Hoán cải để vào vương quốc  McCarthy 
bullet Trước cửa thiên đàng  ‘Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Hãy đi xuyên qua cửa hẹp  Charles E. Miller
bullet Hy vọng và cầu nguyện  Achille Degeest
bullet Cứu rôi  Sưu tầm
bullet Thiên Chúa mọi dân tộc  Sưu tầm
bullet Cửa hẹp  Sưu tầm
bullet Khung cửa hẹp  Sưu tầm
bullet Gắng sức  Sưu tầm
bullet Cửa hẹp  Sưu tầm
bullet Cửa hẹp  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XIV Thường niên - Năm C -  Video TV 65
 
bulletChúa sai tôi đi  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletLoan tin bình an và hạnh phúc  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletRa đi rao giảng tin mừng  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletMôn đệ chân chính  Lm Bùi Quang Tuấn
bulletHãnh diện vì thập giá  Lm. Phạm thanh Liêm
bulletChúa sai tôi đi  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bulletLoan báo  tin mừng cho thế giới hôm nay  Lm Dan Vinh
bulletSứ mạng của người môn đệ  Lm Jos.Vinc. Ngọc Biển
bulletTham dự vào thiên quốc  Noel Quesson
bulletTiếp nhận Ngài  R. Gutzwiller
bulletThi hành ý Ngài  William Barclay
bulletSai 72 môn đệ đi rao giảng  McCarthy
bulletHãy đi giảng dậy  Niềm Vui Chia Sẻ
bulletAi là công nhân mùa gặt của Chúa  Charles E. Miller
bulletThiên Chúa cần đến những con người  A. Degeest
bulletVào nhà, vào thành phố  Sưu tầm
bulletAnh em hãy ra đi  Sưu tầm
bulletTruyền giáo  Sưu tầm
bulletMênh mông đồng lúa  Sưu tầm
bulletBình an đích thực  Sưu tầm
bulletNgười rao giảng  Sưu tầm
bulletNgười môn đệ  Sưu tầm
bulletTử tế  Sưu tầm
bulletSứ giả  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XIII Thường niên - Năm C -  Video TV 15
 
bulletKhông quay đầu lại  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletChọn lựa dứt khoát  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletDấn thân theo Đức Kitô Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletHãy đứng vững  Chú giải của Noel Quesson
bulletNhững yêu sách của Chúa Giêsu  Hugues Cousin
bulletĐức Kitô mẫu gường và ... Lm Phạm Thanh Liêm
bulletLên đường với Ngài  R. Gutzwiller
bulletKhông nhìn trở lại  McCarthy
bulletHai biển hồ  Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bulletDành ưu tiên cho Thiên Chúa  Lm. Ignatiô Trần Ngà
bulletCon muốn đi theo Ngài  André Sève
bulletƠn gọi sống theo Chúa  Veritas
bulletChiếc bị  Niềm Vui Chia Sẻ
bulletNhìn lại phía sau nhưng không luyến tiếc  Achille Degeest
bulletNgười nhất quyết tiên lên Giêrusalem  Manna
bulletTrước đã  Manna
bulletĐời là những lựa chọn Thiên Phúc
bulletSứ mạng tối thượng và khẩn cấp  Lm. Ignatiô Trần Ngà
bulletBa điều ước của Alexander  Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bulletMối bận tâm duy nhất  PM. Cao Huy Hoàng, QN  29-6-2013
bulletDứt khoát Sưu tầm
bulletĐiều kiện căn bản để theo Chúa Sưu tầm
bulletLên Giêrusalem Sưu tầm
bulletTheo Chúa Sưu tầm
bulletTheo Chúa  Sưu tầm
bulletHãy theo Ta  Sưu tầm
bulletHãy để không...Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XII Thường niên - Năm C -  Video TV 62
 
bulletNhận diện Đức Kitô  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletChúa Giêsu là Đấng Messia chịu khổ  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletNếu ai muốn theo Chúa  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletTừ bỏ chính mình  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bulletTuyên xứng đức tin của Phêrô   Fiches Dominicales
bulletThầy là Đấng Kitô  Noel Quesson
bulletTheo Chúa Giêsu  Hugues Cousin
bulletHai câu hỏi  Cha Mark Link, S.J.
bulletLoan báo lần nhất  R. Gutzwiller
bulletĐức Giêsu là ai?  Cha Mark Link, S.J.
bulletĐấng Messia đau khổ   Flor McCarthy
bulletLệnh truy nã  Niềm Vui Chia Sẻ
bulletMầu nhiệm vượt qua là...   Charles E. Miller
bulletĐáng lý không thể có được  Achille Degeest
bulletCác con bảo Thầy là ai?  Veritas
bulletChỉ có mầu nhiệm vượt qua  Charles E. Miller
bulletLúc này đây, theo con, Ta là ai?  André Sève
bulletDấu chứng tình yêu  Thiên Phúc
bulletThầy là ai?  Manna
bulletTừ bỏ luôn cao đẹp  Lm Jos Tạ Duy Tuyền
bulletNgười có đạo  PM. Cao Huy Hoàng, QN  21-6-2013
bulletTin hay không tin  Sưu tầm
bulletĐức Kitô là ai?  Sưu tầm
bulletTừ bỏ minh  Sưu tầm
bulletCon Thiên Chúa  Sưu tầm
bulletĐấng Kitô  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XI Thường niên - Năm C -  Video TV 31
 
bulletTình yêu cứu độ  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletLòng tha thứ của Thiên Chúa  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletTội lỗi và ơn tha thứ  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletMời Chúa ngự trị trong tâm hồn  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bulletHãy cảm thông cho nhau  Lm Jos Tạ Duy Tuyền
bulletÔng chủ nợ tha cho cả hai người  Bernard Lafrenière, C.S.C
bulletTha thứ  Cha Mark Link, S.J.
bulletYêu nhiều tha nhiều yêu ít tha ít  William Barclay
bulletLòng tin nơi người tội lỗi  R. Gutzwiller
bulletĐức Giêsu Kitô là Đức Chúa  Noel Quesson
bulletChúa Giêsu tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi  Hugues Cousin
bulletKẻ đột nhập bữa tiệc  McCarthy
bulletĐấng ấy lớn hơn một ngôn sứ  Lm. Duy Ân Mai
bulletYêu nhiều yêu ít  Lm ViKiNi
bulletNgười đàn bà tội lỗi ấy là ai?  Lm. Văn Quy
bulletThiên Chúa khuyến dụ ta yêu mến Ngài  Charles E. Miller
bulletTình yêu tăng giá trị con người  Achille Degeest
bulletSự thất bại lớn của Simon  André Sève
bulletHãy sám hối ăn năn  Lm Jos Tạ Duy Tuyền
bulletTin mừng cho người tội lỗi  PM. Cao Huy Hoàng, QN  13-6-2013
bulletYêu nhiều tha nhiều  Thiên Phúc
bulletTha tội Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bulletLòng Chúa xót thương  Sưu tầm
bulletLòng Chúa thương xót  Sưu tầm
bulletKhông bao giờ chê bỏ  Sưu tầm
bulletTình thương tha thứ  Sưu tầm
bulletĐược tha nhiều vì yêu mến nhiều  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật X Thường niên - Năm C -  Video TV 29
 
bulletCảm thương  Ðức Cha J.B. Bùi Tuần
bulletThiên Chúa giàu lòng thương xót  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletPhép lạ tại thành Naim  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletPhục sinh cho con trai bà góa ...   Hugues Cousin
bulletHãy chỗi dậy  Noel Quesson
bulletChỗi dậy từ cõi chết  Lm. Carôlô
bulletChúa động lòng thương  Lm. Văn Quy & Lm. Trần Văn Khả
bulletNgài vẫn còn làm phép lạ  Mark Link
bulletDấu chỉ thành Naim  André Sève
bulletTình người của Thiên Chúa...  Achille Degeest
bulletSự sống hay nỗi chết  Thiên Phúc
bulletChúa thương dân khổ  Lm. ViKiNi
bulletLòng tin nơi dân  R. Gutzwiller
bulletSự thương xót của Chúa sự sống Charles E. Miller
bulletNaim  Sưu tầm
bulletThiên Chúa đã viếng thăm...ĐGM. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bulletThương cảm  Lm. Mark Link, S. J.
bulletĐược ban lại sự sống  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bulletChiếc áo từ nhân  Sưu tầm
bulletĐấng có lời ban sự sống  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bulletTấm lòng để yêu  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bulletLòng trắc ẩn  TRẦM THIÊN THU
bulletNiềm vui góa bụa  PM. Cao Huy Hoàng, QN  6-6-2013
 
 

bulletSUY NIỆM TIN MỪNG Năm A - 2011
bulletSUY NIỆM TIN MỪNG Năm B - 2012