Chúa Nhật XXXIV TN -Năm A - ĐỨC GIÊSU KITÔ - VUA VŨ TRỤ
 
bullet Video Thánh Vịnh 22 Nhóm thánh vịnh Nauy
bullet Giêsu là vua vũ trụ và..... catholic.org.tw
bullet Vương quốc tình yêu   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Đức Giêsu Kitô là Vua   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đức Giêsu Kitô là Vua   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Môn đệ đích thực   Suy niệm của JKN
bullet Tha nhân là thân thể Chúa Giêsu   Lm. Trần Ngà
bullet Lễ Chúa Kitô Vua   Radio Veritas Asia
bullet Những người được chúc phúc  Lm. Luigi G. Đặng Quang Tiến
bullet Vương quốc của tình yêu  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Đường về vương quốc tình yêu   Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Vi xưa Ta đói   MANNA
bullet Làm chứng cho sự thật   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Yêu thương qua việc giúp đỡ nhau   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Kitô Vua   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Cuộc xét xử tình yêu   Lm. Hồng Phúc
bullet Nhân quả   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Khi tình người mất, bạo lực lên ngôi  Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Ai đang chờ đợi tôi  Noel Quesson
bullet Chiên hay dê, người lành kẻ dữ  Đom. Nguyễn Đức Phú
bullet Yêu mến và phụng sự Chúa nơi...   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy đến hỡi những kẻ Cha Ta   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Lễ Chúa Kitô vua Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Phán xét  Sưu tầm
bullet Quyền lực đồng tiền  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa chiên  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Đức Kitô Vua  Sưu tầm
bullet Vua vĩnh cửu  Sưu tầm
bullet Phán xét  Sưu tầm
bullet Đã làm hay không làm  Sưu tầm
bullet Xứng đáng là công dân  Sưu tầm
bullet Góp phần cho vương quốc  Sưu tầm
bullet

G37óp

 
 
Chúa Nhật Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
bullet Video Thánh Vịnh 125 Nhóm thánh vịnh Nauy
bullet Tiểu sử 118 vị thánh tử đạo Việt nam
bullet Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam catholic.org.tw
bullet Chứng nhân tình yêu  ĐTGM. Ngô quang Kiệt
bullet Sống vì đạo   ĐTGM. Ngô quang Kiệt
bullet Sống chứng nhân tin mừng   ĐTGM. Ngô quang Kiệt
bullet Con đường hạt lúa    ĐTGM. Ngô quang Kiệt
bullet Các thánh tử đạo Việt nam  ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên
bullet Sống chứng nhân tin mừng   ĐTGM. Ngô quang Kiệt
bullet Tuyên xưng, sống và làm chứng...ĐGM. Giuse Nguyễn Năng
bullet Nếu hạt lúa miến chết đi...ĐGM. Giuse Võ Đức Minh
bullet Cảm mến công ơn của ....  Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Chứng nhân anh dũng  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hạt lúa gieo vào lòng đất   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tử đạo hôm nay   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Hạt giống làm phát sinh...   Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
bullet Các thánh tử đạo Việt nam   Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Sống tin mừng  Radio Veritas Asia
bullet Để làm chứng cho vua quan   Manna
bullet Can đảm nói không với tội lỗi  Lm. Trần Ngà
bullet Các vị tử đạo của thời đại mới   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Làm chứng cho Chúa  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Các thánh tử đạo Việt nam  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Các thánh tử đạo tử Việt nam  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Kiên quyết không bỏ đạo...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà 
bullet Thập giá  Sưu tầm
bullet Ai bền đỗ đến cùng  Sưu tầm
bullet Bách hại  Sưu tầm
bullet Sẽ được cứu rỗi  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXXII - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Trinh nữ khôn ngoan   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy tỉnh thức và chờ đợi   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Dụ ngôn mười cô trinh nữ....  Fiches Dominicales
bullet Chuyện mười trinh nữ    Chú giải của Noel Quesson
bullet Mười cô trinh nữ   Chú giải của Noel Quesson
bullet Khôn ngoan chờ đợi    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Mười người trinh nữ   Radio Veritas Asia
bullet Sống ngày trinh nữ   Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy giữ đôi mắt của bạn ...  Charles E. Miller
bullet Để tránh việc "quá trễ"  Achille Degeest
bullet Vừa mang đèn vừa mang dầu   Manna
bullet Kìa chàng đến   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Mười cô trinh nữ   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Kẻ khờ dại đánh mất nước trời  Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Đón Chúa   Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
bullet Sẵn sàng   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Khôn và dại   Lm. Vikini
bullet Mười cô trinh nữ   Lm. John Trần Khả
bullet Cho ngày hôm nay   Thiên Phúc
bullet Sống khôn ngoan   Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
bullet Vào giờ ấy chúng ta đang ở...   Mark Link
bullet Săn sàng  Sưu tầm
bullet Ta không biết ngươi là ai  Sưu tầm
bullet Chúa sẽ đến  Sưu tầm
bullet Cho ngày hôm nay  Sưu tầm
bullet Săn sàng  Sưu tầm
bullet Tỉnh thức   Sưu tầm
bullet Bắt hụt     Sưu tầm
bullet Thức tỉnh  Sưu tầm
bullet Thái độ khôn ngoan  Sưu tầm
bullet Mười cô trinh nữ  Sưu tầm
bullet Khôn và dại  Sưu tầm
bullet Sẵn sàng  Sưu tầm
bullet Chuẩn bị sẵn sàng  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXXI - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Quyền bính để phục vụ   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Khuyến cáo những  người có ....Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tư cách của người lãnh đạo   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuông   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Sống khiêm nhượng  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chỉ có một Cha   Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm
bullet Tinh thần người môn đệ Chúa Kitô  Lm. John Trần Khả
bullet Thuốc chủng ngừa bệnh biệt phái   Achille Degeest
bullet Hãy dâng cho Thiên Chúa chỗ nhất   Charles E. Miller
bullet Hãy sống trong sự thật   ‘Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Là anh em với nhau   Manna
bullet Tiếng nói chân chính nơi...   Lm. Vũ Đình Tường
bullet Bí quyết trở nên người cao cả   Lm. Trần Ngà
bullet Quyền bính để phục vụ   An Phong
bullet Sống đạo gương mẫu   Lm. Minh Vận CMC
bullet Sống chân thành   Lm Nguyễn Hữu An
bullet Hãy sống trung thực và nhất quán   Lm Jude Siciliano, OP
bullet Biệt phái giả hình  ‘Sống Tin Mừng’ – Radio Veritas Asia
bullet Hướng đến sự thật  G. Nguyễn Cao Luật, OP
bullet Đạo đức thật và giả   Sưu tầm
bullet Sống chân tình  Sưu tầm
bullet Trách kẻ giả hình  Sưu tầm
bullet Thành tín, công bình, thương xót  Lm Augustine S.J.
bullet Hạ xuống nâng lên  Sưu tầm
bullet Khiêm nhương  Sưu tầm
bullet Khiêm nhường  Sưu tầm
bullet Lúc này đây, Ngài có phải....  Sưu tầm
bullet Đạo đức thạt, đạo đức giả  Sưu tầm
bullet Đầy tớ  Sưu tầm
bullet Đầy tớ  Sưu tầm
bullet Đóng kịch  Sưu tầm
bullet Điểm A cho sự cố gắng  Sưu tầm
bullet Sống thực  Sưu tầm
bullet Trách kẻ giả hình  Sưu tầm
bullet Tuân giữ và phục vụ  Sưu tầm
bullet Nói mà không làm  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXX - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Yêu thương là điều răn quan trọng  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Giới răn trọng nhất   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Yêu mến Thiên Chúa trên hết ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Nền tảng cho đời sống an hòa  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Điều răn trọng nhất   Lm PX. Vũ Phan Long
bullet Điều răn trọng   JKN
bullet Điều răn nào trọng nhất   Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật
bullet Yêu thương là truyền giáo  Lm JB. Nguyễn Minh Hùng
bullet Giới răn mến Chúa và yêu Người   Lm Giuse Nguyễn Trung Điểm
bullet Mến Chúa yêu người   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Nên một tình yêu   Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
bullet Hai tình yêu  MANNA
bullet Tình yêu là lẽ sống  Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Giới răn tối thượng  Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Tình yêu thực sự  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hãy sống yêu thương  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Trinh nữ khôn ngoan   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy tỉnh thức và chờ đợi   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Dụ ngôn mười cô trinh nữ....  Fiches Dominicales
bullet Chuyện mười trinh nữ    Chú giải của Noel Quesson
bullet Mười cô trinh nữ   Chú giải của Noel Quesson
bullet Khôn ngoan chờ đợi    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Mười người trinh nữ   Radio Veritas Asia
bullet Sống ngày trinh nữ   Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy giữ đôi mắt của bạn ...  Charles E. Miller
bullet Để tránh việc "quá trễ"  Achille Degeest
bullet Vừa mang đèn vừa mang dầu   Manna
bullet Kìa chàng đến   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Mười cô trinh nữ   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Kẻ khờ dại đánh mất nước trời  Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Đón Chúa   Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
bullet Sẵn sàng   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Khôn và dại   Lm. Vikini
bullet Mười cô trinh nữ   Lm. John Trần Khả
bullet Cho ngày hôm nay   Thiên Phúc
bullet Sống khôn ngoan   Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
bullet Vào giờ ấy chúng ta đang ở...   Mark Link
bullet Săn sàng  Sưu tầm
bullet Ta không biết ngươi là ai  Sưu tầm
bullet Chúa sẽ đến  Sưu tầm
bullet Cho ngày hôm nay  Sưu tầm
bullet Săn sàng  Sưu tầm
bullet Tỉnh thức   Sưu tầm
bullet Bắt hụt     Sưu tầm
bullet Thức tỉnh  Sưu tầm
bullet Thái độ khôn ngoan  Sưu tầm
bullet Mười cô trinh nữ  Sưu tầm
bullet Khôn và dại  Sưu tầm
bullet Sẵn sàng  Sưu tầm
bullet Chuẩn bị sẵn sàng  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXXI - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Quyền bính để phục vụ   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Khuyến cáo những  người có ....Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tư cách của người lãnh đạo   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuông   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Sống khiêm nhượng  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chỉ có một Cha   Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm
bullet Tinh thần người môn đệ Chúa Kitô  Lm. John Trần Khả
bullet Thuốc chủng ngừa bệnh biệt phái   Achille Degeest
bullet Hãy dâng cho Thiên Chúa chỗ nhất   Charles E. Miller
bullet Hãy sống trong sự thật   ‘Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Là anh em với nhau   Manna
bullet Tiếng nói chân chính nơi...   Lm. Vũ Đình Tường
bullet Bí quyết trở nên người cao cả   Lm. Trần Ngà
bullet Quyền bính để phục vụ   An Phong
bullet Sống đạo gương mẫu   Lm. Minh Vận CMC
bullet Sống chân thành   Lm Nguyễn Hữu An
bullet Hãy sống trung thực và nhất quán   Lm Jude Siciliano, OP
bullet Biệt phái giả hình  ‘Sống Tin Mừng’ – Radio Veritas Asia
bullet Hướng đến sự thật  G. Nguyễn Cao Luật, OP
bullet Đạo đức thật và giả   Sưu tầm
bullet Sống chân tình  Sưu tầm
bullet Trách kẻ giả hình  Sưu tầm
bullet Thành tín, công bình, thương xót  Lm Augustine S.J.
bullet Hạ xuống nâng lên  Sưu tầm
bullet Khiêm nhương  Sưu tầm
bullet Khiêm nhường  Sưu tầm
bullet Lúc này đây, Ngài có phải....  Sưu tầm
bullet Đạo đức thạt, đạo đức giả  Sưu tầm
bullet Đầy tớ  Sưu tầm
bullet Đầy tớ  Sưu tầm
bullet Đóng kịch  Sưu tầm
bullet Điểm A cho sự cố gắng  Sưu tầm
bullet Sống thực  Sưu tầm
bullet Trách kẻ giả hình  Sưu tầm
bullet Tuân giữ và phục vụ  Sưu tầm
bullet Nói mà không làm  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXX - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Yêu thương là điều răn quan trọng  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Giới răn trọng nhất   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Yêu mến Thiên Chúa trên hết ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Nền tảng cho đời sống an hòa  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Điều răn trọng nhất   Lm PX. Vũ Phan Long
bullet Điều răn trọng   JKN
bullet Điều răn nào trọng nhất   Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật
bullet Yêu thương là truyền giáo  Lm JB. Nguyễn Minh Hùng
bullet Giới răn mến Chúa và yêu Người   Lm Giuse Nguyễn Trung Điểm
bullet Mến Chúa yêu người   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Nên một tình yêu   Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
bullet Hai tình yêu  MANNA
bullet Tình yêu là lẽ sống  Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Giới răn tối thượng  Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Tình yêu thực sự  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hãy sống yêu thương  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Trinh nữ khôn ngoan   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy tỉnh thức và chờ đợi   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Dụ ngôn mười cô trinh nữ....  Fiches Dominicales
bullet Chuyện mười trinh nữ    Chú giải của Noel Quesson
bullet Mười cô trinh nữ   Chú giải của Noel Quesson
bullet Khôn ngoan chờ đợi    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Mười người trinh nữ   Radio Veritas Asia
bullet Sống ngày trinh nữ   Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy giữ đôi mắt của bạn ...  Charles E. Miller
bullet Để tránh việc "quá trễ"  Achille Degeest
bullet Vừa mang đèn vừa mang dầu   Manna
bullet Kìa chàng đến   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Mười cô trinh nữ   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Kẻ khờ dại đánh mất nước trời  Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Đón Chúa   Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
bullet Sẵn sàng   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Khôn và dại   Lm. Vikini
bullet Mười cô trinh nữ   Lm. John Trần Khả
bullet Cho ngày hôm nay   Thiên Phúc
bullet Sống khôn ngoan   Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
bullet Vào giờ ấy chúng ta đang ở...   Mark Link
bullet Săn sàng  Sưu tầm
bullet Ta không biết ngươi là ai  Sưu tầm
bullet Chúa sẽ đến  Sưu tầm
bullet Cho ngày hôm nay  Sưu tầm
bullet Săn sàng  Sưu tầm
bullet Tỉnh thức   Sưu tầm
bullet Bắt hụt     Sưu tầm
bullet Thức tỉnh  Sưu tầm
bullet Thái độ khôn ngoan  Sưu tầm
bullet Mười cô trinh nữ  Sưu tầm
bullet Khôn và dại  Sưu tầm
bullet Sẵn sàng  Sưu tầm
bullet Chuẩn bị sẵn sàng  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXXI - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Quyền bính để phục vụ   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Khuyến cáo những  người có ....Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Tư cách của người lãnh đạo   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuông   Lm Giuse Đinh tất Quý 
bullet Sống khiêm nhượng  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chỉ có một Cha   Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm
bullet Tinh thần người môn đệ Chúa Kitô  Lm. John Trần Khả
bullet Thuốc chủng ngừa bệnh biệt phái   Achille Degeest
bullet Hãy dâng cho Thiên Chúa chỗ nhất   Charles E. Miller
bullet Hãy sống trong sự thật   ‘Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Là anh em với nhau   Manna
bullet Tiếng nói chân chính nơi...   Lm. Vũ Đình Tường
bullet Bí quyết trở nên người cao cả   Lm. Trần Ngà
bullet Quyền bính để phục vụ   An Phong
bullet Sống đạo gương mẫu   Lm. Minh Vận CMC
bullet Sống chân thành   Lm Nguyễn Hữu An
bullet Hãy sống trung thực và nhất quán   Lm Jude Siciliano, OP
bullet Biệt phái giả hình  ‘Sống Tin Mừng’ – Radio Veritas Asia
bullet Hướng đến sự thật  G. Nguyễn Cao Luật, OP
bullet Đạo đức thật và giả   Sưu tầm
bullet Sống chân tình  Sưu tầm
bullet Trách kẻ giả hình  Sưu tầm
bullet Thành tín, công bình, thương xót  Lm Augustine S.J.
bullet Hạ xuống nâng lên  Sưu tầm
bullet Khiêm nhương  Sưu tầm
bullet Khiêm nhường  Sưu tầm
bullet Lúc này đây, Ngài có phải....  Sưu tầm
bullet Đạo đức thạt, đạo đức giả  Sưu tầm
bullet Đầy tớ  Sưu tầm
bullet Đầy tớ  Sưu tầm
bullet Đóng kịch  Sưu tầm
bullet Điểm A cho sự cố gắng  Sưu tầm
bullet Sống thực  Sưu tầm
bullet Trách kẻ giả hình  Sưu tầm
bullet Tuân giữ và phục vụ  Sưu tầm
bullet Nói mà không làm  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXX - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Yêu thương là điều răn quan trọng  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Giới răn trọng nhất   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Yêu mến Thiên Chúa trên hết ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Nền tảng cho đời sống an hòa  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Điều răn trọng nhất   Lm PX. Vũ Phan Long
bullet Điều răn trọng   JKN
bullet Điều răn nào trọng nhất   Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật
bullet Yêu thương là truyền giáo  Lm JB. Nguyễn Minh Hùng
bullet Giới răn mến Chúa và yêu Người   Lm Giuse Nguyễn Trung Điểm
bullet Mến Chúa yêu người   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Nên một tình yêu   Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
bullet Hai tình yêu  MANNA
bullet Tình yêu là lẽ sống  Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Giới răn tối thượng  Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Tình yêu thực sự  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hãy sống yêu thương  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Mến Chúa yêu người  Sưu tầm
bullet Mến Chúa  Sưu tầm
bullet Giới răn yêu thương  Sưu tầm
bullet Lý do của tình yêu  Sưu tầm
bullet Mến Chúa và yêu người  Sưu tầm
bullet Trò chơi hòa bình  Sưu tầm
bullet Luật yêu mến  Sưu tầm
bullet Hàng ngàn giới răn   Sưu tầm
bullet Giới luật thứ nhất và trên hết   Lm. An Phong
bullet Mến Chúa yêu người  Sưu tầm
bullet Yêu thương  Sưu tầm
bullet Yêu thương  Sưu tầm
bullet Luật trọng đại nhất  Sưu tầm
bullet Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Chúa  Sưu tầm
bullet "Người lại"  Sưu tầm
bullet Điều răn trọng nhất  catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XXIX - Mùa TN - Chúa Nhật Truyền Giáo
 
bullet Sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha 2017
bullet Sứ mạng truyền giáo   ĐTGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
bullet Tinh thần truyền giáo  ĐGM. Vũ Duy Thống
bullet Truyền giáo theo gương Mẹ Têrêxa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Truyền giáo bằng đời sống   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Truyền giáo là yêu thương phục vụ  ĐGM G.B. Bùi Tuần
bullet Các con hãy đi....    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sống tin mừng   R. Veritas
bullet Nối bước các thừa sai   Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Cách thức truyền giáo   Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Chứng nhân trong sự hiệp nhất ...   Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Khánh nhật truyền giáo   Lm Trần Ngà
bullet Truyền lửa trong yêu thương   Lm Trần Ngà
bullet Hãy đi khắp thế gian   Manna
bullet Chứng nhân truyền giáo   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Sứ vụ truyền giáo Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật truyền giáo   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Khánh nhật truyền giáo   Lm. G.B. Văn Hào
bullet Cầu nguyện Hiệp nhất Yêu thương  Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
bullet Ưu tiên bốn hạng người   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Quyền năng từ trên cao  Sưu tầm
bullet Anh em là chứng nhân   Sưu tầm
bullet Chứng tá  Sưu tầm
bullet Truyền giáo  Sưu tầm
bullet Hãy loan báo tin mừng    Sưu tầm
bullet Đời sống chứng nhân  Sưu tầm
bullet Hãy thả lưới bên phải  Sưu tầm
bullet Thầy ở cùng anh em  Sưu tầm
bullet Rao giảng tin mừng cứu rỗi  catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XXVIII - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bulletMặc áo cưới   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletChúa mời chúng ta dự tiệc cưới   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletTiệc cưới nước trời  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletMặc lấy Chúa Kitô  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bulletHãy nghiêm chỉnh tham dự tiệc ...  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bulletY phục tiệc cưới  Noel Quession
bulletDụ ngôn tiệc cưới và áo cưới 
bulletDụ ngôn tiệc cưới  JKN
bulletDụ ngôn tiệc cưới   R. Veritas
bulletĐám cưới vĩ đại  Niềm Vui Chia Sẻ
bulletHãy đến dự tiệc cưới  Charles E. Miller
bulletÁo cưới   Achille Degeest
bulletKhông mặc y phục lễ cưới   MANNA
bullet Chúa mời chúng ta ... Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Cửa trời chỉ rộng mở  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tiệc cưới nước trời   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lời mời của Chúa    Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
bullet Cửa trời luôn mở nhưng...     Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Bàn tiệc nước trời   Lm. GB. Trần Văn Hào
bullet Được dự tiệc   Lm Giuse Nguyễn Văn Nam
bullet Thiệp mời thương xót   Trầm Thiên Thu
bullet Y phục xứng kỳ đức   Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Y phục dự tiệc cưới nước trời...  LM ĐAN VINH - HHTM
bulletLời mời gọi  Sưu tầm
bulletTiệc cưới    Sưu tầm
bulletKhông có gì vui hơn tiệc cưới  Sưu tầm
bulletTiệc cưới hoàng tử  Sưu tầm
bulletNhững người được chọn và được gọi  Sưu tầm
bulletTiệc cưới  Sưu tầm
bulletÁo cưới  Sưu tầm
bulletÁo cưới   Sưu tầm
bulletTiệc cưới  Sưu tầm
bulletChúa mời dự tiệc cưới  catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XXVII - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bulletCâu chuyện vườn nho   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletVườn nho của Chúa   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletVườn nho của Chúa  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletNhững tá điền vườn nho mới biết...Lm. Phêrô Lê văn Chính
bulletHãy nộp hoa lợi   Lm Trần Thanh Sơn
bulletThế giới là của ai?  Lm Gioan Trần Khả , Houston, TX
bulletNhững sợi dây và những chiếc cầu  Mark Link
bulletDụ ngôn những tá điền sát nhân   JKN
bulletChúa Giêsu vẫn còn hiện diện ...  Charles E. Miller
bulletSiêng năng làm việc  Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
bulletHãy ý thức địa vị mình  Lm Jude Siciliano, OP
bullet Kế hoạch là của Chúa  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Làm theo ý Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Vườn nho Chúa  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bulletThợ làm vườn nho  Sưu tầm
bulletNhững tá điền và thợ làm vườn nho  Sưu tầm
bulletTôi tớ hay kẻ tiếm quyền  Sưu tầm
bulletCó một chủ làm vườn nho kia  Sưu tầm
bulletHành động và phản ứng  Sưu tầm
bulletChủ vườn nho kia  Sưu tầm
bulletLoại bỏ  Sưu tầm
bulletTá điền và vườn nho  Sưu tầm
bulletĐược và mất   Sưu tầm
bullet Chăm sóc vườn nho của Chúa catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XXVI - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Lễ Mẹ Mân Côi
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bulletSám hối là khởi điểm  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletĐường lối của Thiên Chúa  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletHãy bắt tay vào việc  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletThiên Chúa nhìn thấy sự thay đổi... Lm. Phêrô Lê văn Chính
bulletDụ ngôn hai người con  Học Viện Đà Lạt
bulletPhục vụ Thiên Chúa khiên con người ...  Fiches Dominicales
bulletCác ông nghĩ sao?  Chú giải của Noel Quession
bulletViệc chính yếu và quan trọng   Suy niệm của JKN
bulletNguy cơ tự mãn  Nguyễn Minh Hùng
bulletKinh nghiệm trong căn phòng khách.. Suy niệm của Mark Link
bulletDụ ngôn hai người con   Lm Đan Vinh
bulletThái độ vâng phục  R. Veritas
bulletNói vâng với Thiên Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bulletLời nói đi đôi với việc làm  Niềm Vui Chia Sẻ
bulletSự chết dẫn đến sự sống   Charles E. Miller
bulletMột đường cái quan  Achille Degeest
bulletHối hận nên lại đi   Manna
bulletCải thiện cuộc sống  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bulletTuân hành Thánh Ý Chúa   catholic.org.tw
bullet Ngôn hành đồng nhất  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Con đường hoán cải  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Sám hối là ... nên thánh  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bulletThực thi ý Chúa  Sưu tầm
bulletTuân theo ý Chúa  Sưu tầm
bulletThánh ý Chúa  Sưu tầm
bulletNói làm  Sưu tầm
bulletKhông và có  Sưu tầm
bulletKhông và có  Sưu tầm
bulletCó và không  Sưu tầm
bulletNgôn hành  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XXV - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bulletLý lẽ của trái tim   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletLòng tốt của Thiên Chúa  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletLòng quảng đại của Thiên Chúa  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletChiến thắng lòng ghen tị  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bulletNhững người thợ làm vườn nho  Noel Quesson
bulletTình yêu vượt xa công lý  Fiches Dominicales
bulletDụ ngôn thợ làm vườn nho   Fiches Dominicales
bulletCông bằng dựa trên tình thương  Suy Niệm của JKN
bulletLòng tốt của Thiên Chúa  Lm Trọng Hương
bulletVì tôi tốt bụng  Lm Nguyễn Cao Siêu
bulletCông bằng hay bác ái  Niềm Vui Chia Sẻ
bulletTôi đâu có bất công  MANNA
bulletThiên Chúa quảng đại   Charles E. Miller
bulletTa có chấp nhận để cho...   Achille Degeest
bulletThái độ mới đối với anh chị em...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bulletVui với người vui   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bulletLòng tốt của Thiên Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bulletAn bài  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Lòng tốt và tình thương của Người Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Công bằng và bác ái Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lòng nhân hậu    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bulletChủ vườn nho  Sưu tầm
bulletĐừng so sánh   Sưu tầm
bulletNếu bạn yêu thương ....  Sưu tầm
bulletThiên Chúa tự do  Sưu tầm
bulletGhen tị  Sưu tầm
bulletLòng quảng đại của Thiên Chúa  Sưu tầm
bulletThợ làm vườn nho  Sưu tầm
bulletTình yêu  Sưu tầm
bulletThiên Chúa nhân hậu với mọi người   catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XXIV - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Tha thứ  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Tha thứ để được thứ tha   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy tha thứ cho người khác   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hãy sẵn sàng tha thứ....LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Nên tha hay không tha   Bình Khả
bullet Tha thứ  Lm. Bùi quang Tuấn
bullet Anh em tha thứ cho nhau   JKN
bullet Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Để nên giống Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Cầu xin để tha thứ cho nhau   Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR
bullet Lòng khoan dung độ lượng   John Nguyễn
bullet Tha thứ không ngừng   Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
bullet Tha thứ để được thứ tha   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tha thứ, một thách đố không nhỏ   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Thông cảm để tha thứ   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tha thứ là yêu thương   Huyền Đồng
bullet Một tin mừng khó giữ  Achille Degeest
bullet Không ngừng tha thứ  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Tha thứ   Sưu tầm
bullet Tha thứ   Sưu tầm
bullet Tha thứ   Sưu tầm
bullet Tha thứ   Sưu tầm
bullet Tha thứ   Sưu tầm
bullet Tha thứ   Suy niệm của nhóm Đồng Hành
 
 
Chúa Nhật XXIII - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bulletSửa lỗi anh em  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletViệc sửa lỗi trong cộng đoàn  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletAnh em sửa lỗi cho nhau  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletGiúp nhau sửa chữa lỗi lầm  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bulletSửa đổi huynh đệ là bổn phận ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Nghệ thuật sửa lỗi  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bulletSửa lỗi tha nhân  Lm Đan Vinh
bulletAnh đã được món lợi   Noel Quession
bulletCó trách nhiệm với nhau   Fiches Dominicales
bulletAnh em sửa lỗi nhau  Học Viện Đà Lạt
bulletCan đảm sửa lỗi   Suy niệm của JKN
bulletChúng ta là người canh chừng...  Charles E. Miller
bulletTrách nhiệm về người anh em  Niềm Vui Chia Sẻ
bulletCộng đoàn Kitô giáo là một...  Achille Degeest
bulletSửa lỗi cho nhau   Lm Jos. Tạ Duy Tuyền
bulletLợi được người anh em  MANNA
bulletLiên hệ với người khác    Sưu tầm
bulletNhắc bảo   Sưu tầm
bulletDám khiển trách   Sưu tầm
bulletGiáo hội   Sưu tầm
bulletLàm đẹp   Sưu tầm
bulletNhắc bảo   Sưu tầm
bulletNhân danh Thầy   Sưu tầm
bulletNhân danh Thầy   Sưu tầm
bulletVẽ chân dung   Sưu tầm
bulletSửa lỗi nhau   Sưu tầm
bulletAnh em hãy sửa lỗi cho nhau   catholic.org.tw
bullet Anh em sửa lỗi cho nhau  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hãy sống thánh thiện ngoan ngoãn  Lm Giuse Đinh tất Quý
 
 
Chúa Nhật XXII - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bulletMất trước được sau   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletTheo Chúa là từ bỏ và vác thập giá  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletĐi theo con đường của Chúa  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletMất để được  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Liều mất sẽ tìm lại được   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Từ bỏ không phải để mất   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Mất trước được sau  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bulletCon đường dẫn tới sự sống  Fiches Dominicales
bulletLoan báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất   Học Viện Đà Lạt
bulletVinh quang và niềm vui  Chú giải của Noel Quession
bulletĐầu tư cho cuộc sống mai sau  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bulletThập giá dẫn tới phục sinh  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bulletTrong họa có phúc  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bulletThập giá biểu tượng tình yêu  Niềm Vui Chia Sẻ
bulletĐọc bản hợp đồng cẩn thận  Charles E. Miller
bulletNghị lực của người công giáo ...   Achille Degeest
bulletNếu được cả thế giới   MANNA
bulletTrách nhiệm  Sưu tầm
bulletCon đường thập giá   Sưu tầm
bulletThập giá   Sưu tầm
bulletTại sao có đau khổ   Sưu tầm
bulletThập giá   Sưu tầm
bulletThập giá Đức Kitô    Sưu tầm
bulletChúa Giêsu Kitô là ai?   Sưu tầm
bulletTừ bỏ   Sưu tầm
bulletTiền của   Sưu tầm
bulletTừ bỏ   Sưu tầm
bulletĐánh đổi   Sưu tầm
bulletLàm điều khó   Sưu tầm
bulletPhải bỏ mình   Sưu tầm
bulletMất và được   Sưu tầm
bulletTheo Chúa là bỏ mình vác thập giá  catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XXI - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bulletHội thánh của Chúa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletNhận lãnh trách nhiệm Chúa trao   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bulletLãnh trách nhiệm Chúa trao   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Quyền lực tử thần không thắng nổi  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Giáo hội là của Chúa  Lm Giuse Đinh tất Quý
bulletGiáo hội của Đức Giêsu   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hội thánh của Thầy  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bulletChìa khóa nước trời   Suy niệm của Noel Quesson
bulletPhêrô tuyên xưng đức tin   Fiches Dominicales
bulletTuyên tín và nhận quyền   Học Viện Đà Lạt
bulletPhêrô tuyên xứng Đức Giêsu  Suy niệm của JKN
bulletCác bạn nói Đức Giêsu là ai?   Charles E. Miller
bulletMột ngôi nhà xây trên đá cứng   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bulletPhêrô tuyên tín  R. Veritas
bulletĐối với bạn, Đức Giêsu Kitô là ai vậy? Niềm Vui Chia Sẻ
bulletTrên tảng đá này  MANNA
bulletNhận ra Đức Kitô    Sưu tầm
bulletSống đức tin   Sưu tầm
bulletThầy là Đức Kitô   Sưu tầm
bulletKhúc rẽ quyết định   Sưu tầm
bulletNgười Kitô hữu   Sưu tầm
bulletThầy là ai?   Sưu tầm
bulletCác con bảo Thầy là ai?   Sưu tầm
bulletCon Thiên Chúa hằng sống   Sưu tầm
bulletThầy là ai?    Sưu tầm
bulletChu toàn trách nhiệm  catholic.org.tw
bulletPhần quan trọng của cơ thể   Lm Jos. Tạ Duy Tuyền
bulletChức vụ và trách nhiệm   Trầm Thiên Thu
bulletTrở nên tảng đá sống động   AM Trần Bình An
bulletTrở nên đá tảng xây dựng   Lm. Inhaxiô Trần Ngà
 
 
Chúa Nhật XX - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Tình Chúa Tình Người Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bulletSống bí tích thánh thể theo gương ...ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bulletThiên Chúa muốn cứu rôi mọi người Lm Giuse Đinh lập Liễm
bulletThiên Chúa là Chúa của mọi người  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Lòng tin của bà mạnh thật   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lòng tin không lay chuyển   Lm Giuse Đinh tất Quý
bulletNước chảy đá mòn   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bulletMột lòng tin mạnh mẽ  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bulletChữa lành con gái một ...   Học Viện Đà Lạt
bulletNgười phụ nữ Canaan  Lm Vũ Phan Long
bulletRa khỏi đó, Đức Giêsu lui về...   Noel Quesson
bulletĐức tin của người đàn bà Canaan   Fiches Dominicales
bulletLòng tin của bà mạnh thật   Lm Đinh Minh Tiên
bulletNày bà, bà có lòng mạnh tin   Lương Văn Liêm – Don Bosco
bulletMột đức tin mới mẻ và mãnh liệt   Achille Degeest
bulletĐức Kitô không để người nào ...  Charles E. Miller
bullet Phẩm chất của một đức tin mạnh  LM ĐAN VINH -  HHTM
bulletCủng cố đức tin  Sưu tầm
bulletLòng tin của bà mạnh thật   Sưu tầm
bulletLòng tin của bà lớn thật  Sưu tầm
bulletMột đức tin mạnh mẽ  Sưu tầm
bulletHai người đàn bà kia  Sưu tầm
bulletNỗi lòng người mẹ  Sưu tầm
bulletLời cầu xin của bà được toại nguỵện  Sưu tầm
bulletĐau khổ  Sưu tầm
bulletVững vàng tin tưởng  Sưu tầm
bulletLòng tin  Sưu tầm
bulletLòng tin  Sưu tầm
bulletMỉm cười  Sưu tầm
bulletNgười nghèo  Sưu tầm
bulletNhững bia đá niềm tin  Sưu tầm
bulletNgười ngoại ở cửa bên cạnh  Sưu tầm
bulletChúa thương cứu giúp mọi người   catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XIX - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Cứ yêm tâm! Thầy đây đừng sợ Lm Đinh Tất Qúy
bullet Thiếu nhi chúng con yêu quí Lm Đinh Tất Qúy
bullet Đức Kitô, Đấng Ban Bình An Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Con đường của Chúa  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Trước sự hiện diện uy quyền ...  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy tìm gặp Thiên Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet An toàn trong biển cả   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Cho con đi trên mặt nước  Manna
bullet Diu nhau tiến bước   Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Khi hành trình đức tin có sóng gió  Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn
bullet Chúa Giêsu đi trên mặt biển  Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Hãy an tầm vì có Chúa   Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Sóng đời  Trầm Thiên Thu
bullet Đừng sợ, Thầy đây mà   Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
bullet Trên biển đời  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Kém tin hay hoài nghi  JM. Lam Thy ĐVD
bullet Thầy đây, đừng sợ   P. Trần Đình Phan Tiến
bullet Hãy vứng tin vào Chúa   Jos. Vinc. Ngọc Biển
bullet Cùng phiều lưu theo Chúa  AM Trần Bình An
bullet Con thuyền Giáo hội  Sưu tầm
bullet Biển đời  Sưu tầm
bullet Cứu tôi  Sưu tầm
bullet Gió trở nên yên lặng    Sưu tầm
bullet Xin cứu tôi  Sưu tầm
bullet Xin cứu tôi  Sưu tầm
bullet Quyền phép  Sưu tầm
bullet Chúa đi trên biển  Sưu tầm
bullet Đức tin  Sưu tầm
bullet Lạy Thầy xin cứu con  Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu đi trên mặt biển hồ  Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu đi trên...Học Viện Đà Lạt
bulletQuả thật, Ngài là Con Thiên Chúa  Chú giải của Noel Quesson
bulletĐiểm tựa duy nhất trên cõi đời  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bulletGiá của một ly sữa   Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bulletChính Thầy đây, đừng sợ  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bulletUy quyền  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bulletTin tưởng Thiên Chúa toàn năng  catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XVIII - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Chúa Hiển Dung   Lm Đinh Tất Qúy
bullet Chúa Hiển Dung   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Tấm bánh liên đới   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thiên Chúa là Đấng....Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Chúa ban lương thực cho loài người   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nước trời đã được ban tặng  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Khi mỗi người biết chia bánh  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy bắt đầu từ việc nhỏ  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Với năm cái bánh và hai con cá  Fiches Dominicales
bullet Ân cần đầy lòng yêu thương  Noel Quesson
bullet Hóa bánh ra nhiều   Học Viện Đà Lạt
bullet Lương thực   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Chía cơm xẻ áo  R. Veritas
bullet Chía sẻ cho người nghèo đói  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Thánh lễ là những gì?  Charles E. Miller
bullet Cộng tác với Chúa  Sưu tầm
bullet Anh em hãy cho họ ăn  Sưu tầm
bullet Vai trò của Giáo hội  Sưu tầm
bullet Chúng ta có đói không?  Sưu tầm
bullet Bánh hóa nhiều  Sưu tầm
bullet Cộng tác  Sưu tầm
bullet Hãy cho  Sưu tầm
bullet Hãy cho  Sưu tầm
bullet Lòng thương  Sưu tầm
bullet Lòng thương  Sưu tầm
bullet Lòng quảng đại  Sưu tầm
bullet Anh em hãy cho họ ăn đi  Sưu tầm
bullet Thiên Chúa nuôi sống con người   catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XVII - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Khôn ngoan tìm nước trời   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thiên Chúa luôn ban những...   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Sự khôn ngoan đích thực   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Kho tàng cao quí   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Khám phá kho báu tin mừng  Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đầu tư nước trời   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Kho tàng và viên ngọc qui...  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Dụ ngôn kho tàng, viên ngọc...   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Tìm kiếm kho tàng hạnh phúc  Lm Trần Ngà
bullet Kho báu và ngọc quý   R. Veritas
bullet Khôn ngoan là đặc ân cao cả...  Charles E. Miller
bullet Đức Kitô quấy rầy nhân loại  Achille Degeest
bullet Kho báu nước trời   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Vui mừng bán tất cả  Manna
bullet Khôn ngoan là biết chọn Chúa...   Jos. Vinc. Ngọc Biển
bullet Kho báu của Thiên Chúa   Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
bullet Lưới cá hay lưới người    JM. Lam Thy ĐVD
bullet Kho báu nước trời là Đức Kitô  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Phải dấn thân để chiếm đoạt nước trời  Đỗ Bá Công
bullet Khôn ngoan đích thực   Lm. Đam Trần Văn Điều
bullet Nước trời giống như kho báu   Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện
bullet Nước trời   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Nước trời quý giá  Đam. Lê Đức Thiện
bullet Bán tất cả để mua viên ngọc quý   Đỗ Lực
bullet Bán hết tất cả  Lm. Gioan B. Phan Kế Sự
bullet Kho báu viên ngọc quý   Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng
bullet Chọn lựa cho chính xác  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Khôn ngoan và sáng suốt  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thê vận hội   Sưu tầm
bullet Viên ngọc   Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XVI - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Tất cả là hồng ân  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa kiên nhẫn và khoan dung  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thiên Chúa bao dung   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Nhờ lúa tốt ngăn chặn cỏ lùng    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy để cỏ lòng và lúa mọc ...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Nước Thiên Chúa là như thế  Noel Quesson
bullet Dụ ngôn hạt cải và cỏ lùng   Fiches Dominicales
bullet Cỏ lùng, hạt cải, men bột   Học Viện Đà Lạt
bullet Sự nhẫn nại thực sự   Lm. Cantalamessa
bullet Thế chỗ Chúa Giêsu trên thập giá   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Thiên Chúa nhẫn nại với cỏ dại   Charles E. Miller
bullet Giáo hội thánh thiện gồm những người  Achille Degeest
bullet Đừng nhổ cỏ lùng  Manna
bullet Tội lỗi nào được tha thứ    R. Veritas
bullet Ruộng lúa có cỏ lùng   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh thiện và tội lỗi   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Nụ cười     Sưu tầm
bullet Nhận diện sự dữ   Sưu tầm
bullet Sống với cỏ lùng     Sưu tầm
bullet Cỏ dại   Sưu tầm
bullet Lúa và cỏ   Sưu tầm
bullet Cỏ và lúa   Sưu tầm
bullet Một nửa ánh sáng ...   Sưu tầm
bullet Không muộn   Sưu tầm
bullet Ba dụ ngôn về nước trời  catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XV - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Tâm tình người đi gieo   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Đón nhận những hạt giống lời Chúa  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hạt giống lời Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hạt giống Lời Chúa   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Nghe và hiểu  MANNA
bullet Hạt giống rơi vào đất tốt  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Kho báu đã mở  Charles E. Miller
bullet Mở tai - mở mắt  Achille Degeest
bullet Hạt giống lời Chúa  Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hạt giống lời Chúa  R. Veritas
bullet Cuộc đời  NHƯ THẦY ĐÃ YÊU
bullet Dụ ngôn người gieo giống  Học Viện Đà Lạt
bullet Sinh hoa kết quả  Noel Quession
bullet Người gieo giống  Fiches Dominicales
bullet Sa mạc trở thành vườn xanh  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Mảnh đất tốt cho Lời Chúa   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Xây nền vững chắc   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Gieo giống   Sưu tầm
bullet Luôn luôn gặt hái kết quả    Sưu tầm
bullet Nghe giảng   Sưu tầm
bullet Hạt giống và người gieo giống   Sưu tầm
bullet Hạt giống tốt  Sưu tầm
bullet Gieo giống  Sưu tầm
bullet Gieo giống  Sưu tầm
bullet Bội thu  Sưu tầm
bullet Gieo giống   Sưu tầm
bullet Gieo hạt giống cho mình  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Trở nên đất tốt cho hạt giống lời Chúa   catholic.org.tw
 
 
Chúa Nhật XIV - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Học hiền lành và ... với Chúa Giêsu  catholic.org.tw
bullet Khiêm nhường  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Học cùng Đức Giêsu ....   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hiền lành và khiêm nhượng   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Học sống hiền lành và khiêm nhượng  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hiền lành và khiêm nhượng  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Học khiêm nhượng  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hãy học cùng Ta   Suy niệm của Lm. Trần Ngà
bullet Mặc cho kẻ bé mọn   R. Veritas
bullet Gió và mặt trời   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Thầy sẽ cho anh em nghỉ ngơi   Chú giải của Noel Quesson
bullet Kinh tạ ơn của Chúa Giêsu   Fiches Dominicales
bullet Tin mừng mặc khải cho người...   Học Viện Đà Lạt
bullet Hãy học cùng Ta vì Ta....   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Ở hiền gặp lành  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Học sồng hiền lành và ...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hiền lành  Sưu tầm
bullet Ách tôi êm ái  Sưu tầm
bullet Gánh nặng của Chúa Giêsu  Sưu tầm
bullet Ai là người mở mắt  Sưu tầm
bullet Thiên Chúa của chúng ta ...  Sưu tầm
bullet Hiền lành  Sưu tầm
bullet Ách của ta thì êm ái  Sưu tầm
bullet Mang lấy ách  Sưu tầm
bullet Gánh nặng  Sưu tầm
bullet Số không  Sưu tầm
bullet Chướng ngại  Sưu tầm
bullet Hiền lành  Sưu tầm
bullet Hãy đến với Ta  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XIII - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Theo Chúa là đón tjếp Chúa  Catholic.org.tw
bullet Người môn đệ Đức Kitô  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Biết đón nhận tha nhân   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chia sẻ...thái độ tiếp đón   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Đức tính người môn đệ  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đón nhận Chúa Kitô  Lm. Đaminh Trần Đình Nhi
bullet Thiên Chúa không lòng quảng đại...   Jos. Vinc. Ngọc Biển
bullet Ai tiếp đón anh em là ...Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Từ bỏ và tiếp đón   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hãy yêu Thiên Chúa hơn cả... JKN
bullet Từ bỏ Lm. Giacôbê Phạm văn Phượng
bullet Thiên Chúa là khởi nguyên và ...  Lm. Phêrô Trần Minh Đức
bullet Siêu thoát Lm. Đỗ Vân Lực
bullet Nguồn sự sống và hạnh phúc   Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên
bullet Chấp nhận vác thập giá....LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Theo Chúa  Sưu tầm
bullet Bước theo Chúa  Sưu tầm
bullet Chỗ đứng của Thiên Chúa  Sưu tầm
bullet Từ bỏ  Sưu tầm
bullet Đón tiếp  Sưu tầm
bullet Đón tiếp  Sưu tầm
bullet Ân tình  Sưu tầm
bullet Tình yêu  Sưu tầm
bullet Vì Người  Sưu tầm
bullet Thập giá  Sưu tầm
bullet Chúa trong anh em  Sưu tầm
bullet Phần thưởng  Sưu tầm
bullet Xứng với Thầy  Sưu tầm
bullet Sự hiếu khách và Con Thiên Chúa  Sưu tầm
 
 
Chúa Nhật XII - Mùa Thường Niên - Năm A
 
bullet Biết sợ  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Anh em đừng sợ   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Anh em đừng sợ  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Vững lòng tin cậy Chúa   Catholic.org.tw
bullet Đừng sợ  Cố GM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Vững lòng trông cậy Chúa   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Người tông đồ nhiệt thành  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đừng sợ  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Không sợ hay can đảm   John Nguyễn
bullet Đừng quá sợ   Nguyễn Chính Kết
bullet Để giúp nhau đừng sợ   Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
bullet Đừng sợ ngay cả cái chết   Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
bullet Nhận & Chối   Anmai, CSsR
bullet Can đảm giữa những thử thách  Lm. Jude Siciliano, OP
bullet Mầu nhiệm đạu khổ  Lm Trần Thanh Sơn
bullet Chúa quan phòng   Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
bullet Các con đừng sợ   Sr Mai An Linh, OP
bullet Định mệnh mai sau   Lm Bùi Mạnh Tín
bullet Chờ đợi gì nơi cuộc sống   PĐT. O.M.I.
bullet Lệnh lên đường Lm Augustine S.J.
bullet Đừng sợ sống tin mừng   Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR.
bullet Hãy sợ tội   Lm Nguyễn Hùng
bullet Đừng sợ Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
bullet Can đảm làm chứng cho Chúa  LM ĐAN VINH - HHTM
 
 
Chúa Nhật X Thường Niên - Năm A - THIÊN CHÚA BA NGÔI
 
bullet Thiên Chúa tình yêu   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thiên Chúa là tình yêu Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thiên Chúa là nguồn yêu thương  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thiên Chúa yêu thế gian  Manna
bullet Chịu trách nhiệm về ...   Achille Degeest
bullet Con búp bê và biển cả   Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Thiên Chúa yêu thương thế gian...   R. Veritas
bullet Mặc khải bất ngờ của phúc âm   Fiches Dominicales
bullet Đức tin trong Đức Giêsu   Noel Quesson
bullet Tình yêu : sự sống của con người   Học Viện Đà Lạt
bullet Mầu nhiệm Thiên Chúa...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Trao ban tất cả vì yêu thương  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Huyền nhiệm tình  yêu  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Lễ Chúa Ba Ngôi   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh vinh Nauy
bullet Mầu nhiệm cao cả  Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sống yêu thương noi gương...  LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Sống hòa nhịp  Sưu tầm
bullet Kẻ nội thù  Sưu tầm 
bullet Mặt trời ban sự sống  Sưu tầm
bullet Chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi  Sưu tầm
bullet Chúa Ba Ngôi  Sưu tầm
bullet Tình yêu tuyệt hảo  Sưu tầm
bullet Trí khôn và ý muốn  Sưu tầm
bullet Dấu thánh giá  Sưu tầm
bullet Tình yêu  Sưu tầm
bullet Dòng sông  Sưu tầm
bullet Thiên Chúa là Tình Yêu  Dẫn lễ