CẨM NANG CÁC NGHI THỨC
BÍ TÍCH

NGHI THỨC THÁNH LỄ

BÍ TÍCH  -  Á BÍ TÍCH

 
CÁC PHÉP LÀNH PHỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
I. Phép lành tòa thánh với ơn toàn xá dành cho tân linh mục
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức ban phép lành với ơn toàn xá
bulletSắc lệnh xá giải
bulletKinh cầu cho linh mục
 
II. Nghi thức nhậm chức cha sở mới
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ
bulletNghi thức nhậm chức cha sở trong thánh lễ
 
III. Nghi thức trao ban tác vụ đọc sách
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức trao ban tác vụ đọc sách
bulletLời nguyện chung
 
IV. Nghi thức trao ban tác vụ  giúp lễ
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức trao ban tác vụ giúp lễ
 
V. Nghi thức thừa tác vụ ngoại lệ trao MTC
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức trao ban thừa tác viên ngoại lệ thường xuyên trong thánh lễ (ad habitum)
bulletNghi thức trao ban thừa tác vụ ngoại lệ thường xuyên ngoài thánh lễ (ad habitum)
bulletNghi thức trao ban thừa tác vụ ngoại lệ từng lần trong thánh lễ (ad actum)
 
VI. Nghi thức đặt viên đá đầu tiên và khởi công xây dựng thánh đường
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức làm phép viên đá đầu tiên
bulletNghi thức đặt viên đá đầu tiên
 
VII. Nghi thức làm phép cung hiến thánh đường và bàn thờ mới
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức cung hiến
bulletKiệu Mình Thánh Chúa và kết lễ
 
VIII. Nghi thức làm phép các đồ dùng trong phụng vụ
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức làm phép chén và đĩa thánh
bulletNghi thức làm phép hào quang
bulletNghi thức làm phép nhà chầu
bulletNghi thức làm phép bình đựng MTC
bulletNghi thức làm phép hộp đựng dầu thánh
bulletNghi thức làm phép khăn bàn thờ
bulletNghi thức làm phép khăn thánh
bulletNghi thức làm phép phẩm phục thánh
bulletNghi thức làm phép áo Đức Bà Cát Minh
 
CÁC PHÉP LÀNH TRÊN CON NGƯỜI
 
I. Nghi thức chúc lành cho đôi tân hôn
 
bullet Những lưu ý mục vụ cần biết trước
bullet Nghi thức chúc lành cho đôi tân hôn
bullet Nghi thức làm phép thai nhi
bullet Nghi thức làm phép người mẹ sắp sinh con
 
II . Nghi lễ chúc tuổi đầu năm mới
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức chúc tuổi đầu năm mới
 
III. Nghi thức chúc lành kỷ niệm hôn nhân
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức chúc lành kỷ niệm hôn nhân
 
I. Nghi thức lành gia đình
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức chúc lành gia đfinh
 
CÁC PHÉP LÀNH TRÊN NƠI CHỐN
 
I. Nghi thức làm phép nhà
 
bullet

Những lưu ý mục vụ cần biết trước

bullet Nghi thức làm phép nhà
bullet Nghi thức làm phép nhà (2)
bullet Nghi thức làm phép nhà (3)
 
II. Nghi thức làm phép phương tiện di chuyển
 
bullet Những lưu ý mục vụ cần biết trước
bullet Nghi thức làm phép các phương tiện di chuyển
  
CÁC PHÉP LÀNH TRÊN SỰ VẬT
 
I. Nghi thức làm phép nước
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức làm phép nước cách thông thường
bulletNghi thức làm phép nước cách đơn giản
 
II. Nghi thức làm phép tượng ảnh để tôn vinh
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức làm phép nước cách thông thường
bulletNghi thức làm phép nước cách đơn giản
 
III. Nghi thức làm tràng hạt mân côi
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức làm phép nước cách thông thường
bulletNghi thức làm phép nước cách đơn giản
 
IV. Nghi thức làm phép các vật dụng thông thường
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết trước
bulletNghi thức làm phép nước cách thông thường
bulletNghi thức làm phép nước cách đơn giản
 
  


 Góp Ý  - Chia Sẻ  -  Gửi Bài - Comments