Thánh Ca
Tin Mừng Karaoke Youtube playlist

Tận Hiến
- Hiến tế
- Con đã chọn Ngài
- Có một điều
- Sao Chúa gọi con
- Khúc ca ngày tận hiến
- Tình Ngài sưởi ấm lòng con
- Đường tình con theo
- Tình Ngài gọi con
- Tâm tình phó thác
- Hiến tế 22
- Khi con vào đời
- Ước mơ đời tận hiến
- Tình yêu nhiệm mầu
- Tình yêu nhiệm mầu (nhạc beat)
- Gọi lời yêu thương
- Du ca tình yêu
- Du ca tình yêu (beat)
- Bỏ thầy con biết theo ai
- Bỏ thầy con biết theo ai (beat)
- Tâm sự chiếc áo dòng (beat)
- Tâm sự chiếc áo dòng
- Chúa vẫn yêu con
- Tiếng gọi trong đêm
 
 

@ Những bài ghi dấu * không
được hát trong phụng vụ.