Thánh Ca
Tin Mừng Karaoke Youtube playlist
Sinh Hoạt *
- Điểm hẹn Giê-su
- Tôi chọn Giêsu
- Tôi chọn Giêsu (nhạc beat)
- Gieo mầm tin yêu *
- Nối vòng tay lớn *
- Chung một niềm tin  *
- Chung một niềm tin (beat)*
 
 
 

@ Những bài ghi dấu * không
được hát trong phụng vụ.