Thánh Ca
Tin Mừng Karaoke Youtube playlist

Phục Sinh
- Cho con nhận ra Ngài
- Thánh Thần tình yêu

- Thánh Thần hãy đến
- Chúa lên trời
- Chúa về trời
- Trên đường Emmau
- Hoan ca phục sinh
- Chúa đã sống lại
- Vang lên
- Chúa sống lại rồi (phiên bản 2)
- Chúa sống lại rồi
- Alleluia Hát lên người ơi
 
 

 


@ Những bài ghi dấu * không
được hát trong phụng vụ.