Thánh Ca
Tin Mừng Karaoke Youtube playlist

Nhạc Xuân
- Mừng xuân mới
- Chúc mừng năm mới
- Xuân ca bên Mẹ
- Lời nguyện xuân
- Ngày xuân xin dâng
- Đầu xuân cầu cho gia đình
- Xuân và tuổi trẻ
- Xuân và tuổi trẻ(nhạc beat)
- Ngày tết Việt Nam
- Ngày tết Việt Nam (Nhạc beat)
- Chúc xuân
- Chúc xuân (nhạc beat)
- Khúc hát thanh xuân
- Khúc hát thanh xuân (nhạc beat)
- Khúc nhạc ngày xuân
- Khúc nhạc ngày xuân (nhạc beat)
- Tết nguyên đán
- Tết nguyên đán (nhạc beat)
- Tết là tết
- Tết là tết (nhạc beat)
- Xuân về
- Xuân về (nhạc beat)
- Ngày tết quê em
- Ngày tết quê em (nhạc beat)
- Ân tình xuân
- Ân tình xuân (nhạc beat)
- Lời tình xuân
- Lời tình xuân (nhạc beat)
- Long phụng xum vầy
- Điệp khúc mùa xuân
- Mùa xuân đã đến
- Xuân đã về

- Đón xuân
- Hoan ca mùa xuân
- Dâng Chúa mùa xuân
 

@ Những bài ghi dấu * không
được hát trong phụng vụ.