Thánh Ca
Tin Mừng Karaoke Youtube playlist

Mùa Chay
- Đường lên Can_vê
- Trở về bên Chúa

- Hãy quay về
- Canvê chiều tím buồn
- Phó thác nơi Cha
- Chiều tím canvê
- Người chết vì yêu
- Con sẽ trở về
- Đường thập tự
- Thập giá
- Thập giá tiếng nói tình yêu
- Thập giá ngất cao
- Thập giá đời mẹ
- Chút lòng son
- Tình Ngài gọi con
- Người tình cô đơn
- Can vê chiều buồn
- Sám hối
- Làm sao con biết
- Thấy bóng cha
- Thấy bóng cha (nhạc beat)
- Đừng bỏ con đơn hành
- Say tình thập giá
- Một lòng tự hối
- Một lòng tự hối (nhạc beat)
- Trở về với Cha
- Trở về bên Chúa
- Tình ca thập tự
- Chiều tiệc ly
- Xin đừng xa con
- Tình yêu và thập giá
- Thập giá, niềm tự hào
- Chén đắng
- Đường thập giá
- Giêsu, vua tình yêu
- Bờ đá xanh tạ tội
- Đường tình yêu
- Con đường Chúa đi qua
- Lời vọng tình yêu
- Hãy trở về
- Con nay trở về

 
 

@ Những bài ghi dấu * không
được hát trong phụng vụ.