Thánh Ca
Tin Mừng Karaoke Youtube playlist

Gia Đình
- Nhớ ơn Cha Mẹ *
- Hát về tình Cha Mẹ *

- Tình Chúa trong gia đình *

- Cầu cho cha mẹ 5 *

- Diễm tình ca
- Đạo làm con
- Đạo làm con (nhạc beat)
- Con yêu ơi
- Cha yêu
- Cha yêu (nhạc beat)
- Hoa nở miền Cana
- Cầu cho cha mẹ
- Cầu cho cha mẹ (nhạc beat)
- Nguyện cầu cho nhau
- Nguyện cầu cho nhau (nhạc beat)
- Để mẹ trọn niềm vui
- Để mẹ trọn niềm vui (nhạc beat)
- Cầu cho cha mẹ 2 *
- Định nghĩa tình yêu *
 
 

@ Những bài ghi dấu * không
được hát trong phụng vụ.