Thánh Ca
Tin Mừng Karaoke Youtube playlist

Đức Mẹ
- Mùa hoa đã về
- Theo Mẹ
- Album Kính Mừng Mẹ FATIMA
- Mừng Mẹ hồn xác lên trời
- Mẹ sầu bi
- Nữ Vương Mân Côi

- Lời Mẹ nhắn nhủ
- Tấu lạy Bà (v2)
- Mẹ nhân loại
- Cùng Mẹ lên đường
- Cùng về La Vang
- Tuyệt vời Người Nữ Thánh Thể
- Dâng về Mẹ
- Tấu lạy Bà
- Mẹ vô nhiễm
- Xin Mẹ dẫn con đi
- Nép bên Mẹ
- Hợp ca tôn vinh Mẹ
- Mẹ tuyệt mỹ
- Có gì dâng Mẹ
- Lặng ngắm Mẹ
- Thánh danh bất tử
- Trinh vương Maria
- Cùng Mẹ xin vâng
- Tình Mẹ nhân thế
- Mẹ Đấng Cứu Chuộc
- Bài ca tình yêu
- Nguồn cậy trông
- Ngàn hoa đẹp tươi
- Cung chúc Trinh Vương
- Ave Maria
- Xin vâng
- Dâng Mẹ
- Hành khúc gia đình Đức Mẹ
- Tiến hoa năm sắc
- Sống gần Mẹ
- Sao biển
- Mẹ Maria
- Mẹ Maria (nhạc beat)
- Mẹ đứng dưới chân thập tự
- Xin Mẹ thương các linh hồn
- Mẹ đứng đó
- Mẹ đẹp tươi
- Mẹ đẹp tươi (nhạc beat)
- Lời ca dâng Mẹ
- Hương lòng dâng Mẹ
- Đền tạ Trái Tim Mẹ
- Dâng Mẹ tòa cao
- Chuỗi ngọc vàng kinh
- Từ lúc Mẹ nói lời "Xin vâng"
- Con hát dâng Mẹ
- Mẹ đầy ơn phúc
- Vòng hoa dâng Mẹ

- Dâng Mẹ trọn mùa xuân
- Khi chiều
 
 

@ Những bài ghi dấu * không
được hát trong phụng vụ.