Thánh Ca
Tin Mừng Karaoke Youtube playlist

Cầu hồn
- Mẹ có thấu
 

@ Những bài ghi dấu * không
được hát trong phụng vụ.