Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 438

Thưa cha: con có một vấn đề thắc mắc mong cha giải đáp giúp con. Con tham dự lễ cưới của hai người ngoại đạo ( đều theo đạo phật)  nhưng chị này đã có một đời chồng đã li dị trước đó. Tham dự lễ cưới chị ấy lấy người sau này con có phạm tội không thưa cha. Con cảm ơn.

Phuoc

 

Đáp:

Bạn Phước Thân mến,

Theo như tôi được hiểu, thi Phật giáo không co bất cứ một nghi lễ nào cho việc kết hôn, và các sư thầy thường tránh né vieẹc tham dự vào các nghi thức cưới hỏi. Bởi hôn nhân dưới cái nhìn của Phật giáo thường được xem như là một trong những nguyên nhân gây ra khổ cho con người, và nó dự phần vào tiến trình sanh, lão, bệnh, tử, và như vậy cuộc sống hôn nhân  cũng được xem như có liên hệ đến tiến trình dẫn tới khổ não cho con người.

Bởi vậy, bạn hỏi dự lễ cưới của hai người bạn Phật giáo có lẽ đó là những nghi lễ theo truyền thống Dân tộc Việt Nam và thường là nói đến chữ hiếu, chẳng hạn như nghi lễ như lễ gia tiên, vì thé chẳng liên quan gì đến đức tin, cho nên, bạn không mắc một lỗi nào khi tham dự các nghi lễ đó.

Và nếu như bạn có đi dự đám cưới cũng chẳng có lỗi phạm gì, bạn yên tâm.

Chúc bạn bình an


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP