Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 426

Thưa cha. Con muốn hỏi cha một điều. Một em nam là người công giáo. kết hôn với em nữ ngoại giáo và theo đạo công giáo. Sau đó sinh được một bé trai. Thì em nữ yêu cầu ly dị. Nhưng em nam không đồng ý, và sau nhiều lần tòa gọi...gởi giấy. Sau đó tòa tự giải quyết theo yêu cầu của em nữ. Vậy sau khi em nữ lập gia đình mới thì em nam theo luật không được kết hôn. Nhưng vì năm "lòng Chúa thương xót này em nam có được kết hôn không cha? (Hơn nữa khi Thánh lễ xong Cha xứ có hỏi 2 con có điều kiện gì không, thì cả hai đều có điều kiện là không ở quê nhà của bên nào cả. Vậy trường hợp này thì theo Luật Hội thánh?). Con cám ơn Cha.

 

Đáp:

Theo Giáo luật thì em nam của bạn không thể thiết lập một giao ước hôn nhân khác được. Bạn đừng hiểu lầm Năm Lòng Thương xót được Đức Thánh Cha khai mở là nhằm xoá bỏ mọi luật lệ của Thiên Chúa. Bởi chẳng một ai trên trần thế này có thẩm quyền thay đổi luật lệ của Chúa. Năm Lòng Thương xót là kêu gọi tội nhân hoán cải để nhận được sự thứ tha, và Giáo Hội tạo mọi điều kiện thuận lợi để hối nhân nhận được ơn thứ tha, chứ không phải là để thay đổi Luật của Thiên Chúa và của Hội Thánh.

Tôi cũng không hiểu vấn đề là sau Thánh Lễ cha xứ có hỏi điều kiện gì không? Bởi trước khi cử hành nghi thức hôn phối đòi buộc cha xứ nơi cử hành Nghi thức hôn phối phải tiến hành điều tra hôn phối, và trong thủ tục điều tra bao giờ cũng có bản tự khai của đôi hôn phối, trong bản tự khai đó luôn có các câu hỏi liên quan đến hành vi tự do, có suy nghĩ và có hiểu biết về việc kết hôn… Và trong khi tiến hành thủ tục điều tra hôn phối mà có vấn đề liên quan đến việc thành sự của Bí tích thì chắc chắn không một vị có thẩm quyền nào cho tiến hành việc kết hôn theo nghi thức Kitô giáo cả.

Mục đích tối thượng của Đức tin chính là sự sống đời đời trong Vương quốc của Thiên Chúa, nhưng để đạt tới điều đó Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải chiến đấu để bước vào cửa hẹp.

Để có sức chiến đấu chúng ta cần phải có nhiều ơn Chúa, có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện nhiều.

Thân ái chào chị


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP