Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 425

Con chào Cha! Con xin hỏi Cha một người con trai đã quan hệ với người con gái có 1 đứa con, giờ đi lấy người con gái khác, vậy có được cử hành thánh lễ hôn phối với người đó không? Và thánh lễ hôn phối đó có thành không? Con rất mong câu trả lời của Cha. Xin Chúa và Mẹ Maria đổ tràn hồng ân trên Cha. Con chào Cha.

lai tuyet mai 

 

Đáp:

Chị Tuyết Mai thân mến,

Hôn nhân giữa hai người Công Giáo chỉ có giá trị khi hôn nhân đó được thực hiện cách hợp pháp để trở thành Bí tích.

Giáo luật điều 1108 qui định:Hôn phối chỉ hữu hiệu nếu được kết lập trước mặt Bản Quyền sở tại hoặc Cha Sở, hoặc một tư tế hay phó tế được các vị ấy ủy nhiệm chứng hôn, và trước mặt hai người làm chứng”

Việc một người con trai là tín hữu công giáo quan hệ ngoài hôn nhân và có một người con không là ngăn trở hôn phối.

Vì thế người đó có quyền kết hôn thành sự và hợp pháp với người nữ khác. Còn việc anh đó có được cử hành việc kết hôn trong Thánh Lễ hay không còn tuỳ thuộc hoàn cảnh mục vụ nơi anh sinh sống, và còn tuỳ qui định của bản quyền địa phương.

Khi một hôn phối được cử hành  theo nghi thức phụng vụ của Hội Thánh, chắc chắn linh mục chứng hôn phải điều tra cẩn thận, và khi có hồ sơ hôn phối hợp lệ thì cha sở tại mới cho phép hôn lễ được tiến hành.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP