Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 423

Con chào Cha và ban biên tập! Con 20 tuổi, con và bạn đã có quan hệ với nhau, chỉ mới đây thôi, sau đó con có đi xưng tội, con rất lo không biết sau khi xưng tội rồi con có được rước lễ không? Con không biết mức tội quan hệ trước hôn nhân là nặng như thế nào? Xin Cha giải đáp thắc mắc giúp con.

Tô Yến

 

Đáp:

Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy:

Gian  dâm  là  quan  hệ  xác  thịt  ngoài  hôn  nhân  giữa  một người  nam  và  một  người  nữ  còn  tự  do.  Tội  này  trái  nghịch  cách nghiêm  trọng  với  nhân  phẩm  và  tính  dục  của  con  người,  vốn  tự nhiên  quy  hướng  tới  lợi  ích  của  đôi  phối  ngẫu  cũng  như  tới  việc sinh sản và giáo dục con cái. Ngoài ra, gian dâm còn là một gương xấu nghiêm trọng, khi làm băng hoại giới trẻ. (Sách GLHTCG số 2353).

Như vậy việc quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân là một trọng tội và được gọi là tội gian dâm.

Khi nhận ra mình phạm tội, với lòng thống hối chân thành bạn chạy đến với Bích tích Hoà giải, chắc chắn bạn sẽ được Chúa tha thứ. Bởi Bí Tích Hoà Giải được Chúa thiết lập để hối nhân nhận được ơn tha thứ và được hoà giải với Thiên Chúa và Hội Thánh. Cho nên, sau khi đã lãnh nhận Bí tích Hoà giải với lương tâm ngay thẳng, anh hãy yên lòng rước lễ. Và chính lúc nầy đây, qua Bí tích Thánh Thể anh gặp được một tình yêu vĩ đại, và chính nhờ cuộc gặp gỡ này, anh sẽ được biến đổi để yêu mến Chúa nhiều hơn và sẵn sàng xa trách những gì xúc phạm đến tình yêu này.

Chúc anh an vui.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP