Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 421

Thưa Cha, con và bạn trai chưa học giáo lý và tính qua năm mới học và cưới. Nhưng vì lỡ có quan hệ trước hôn nhân và có em bé. Con xin hỏi liệu bây giờ tụi con làm giấy đăng ký kết hôn trước và sanh em bé xong mới học đạo và làm phép cưới có được ko? Bạn trai con là người ngoại đạo.
Bùi Thị Hòa

 

Đáp:

Để em bé không bị thiệt thòi, và không gặp khó khăn trong việc làm giấy khai sinh chị có thể làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng để có thể xưng tội rước lễ chị không được sống chung với người bạn đời của chị. Việc sống chung chỉ được phép khi anh chị kết hôn hợp pháp theo Giáo Luật.

Để thuận lợi, trong thời gian này, chị nên khuyên người bạn đời đi học Giáo lý, để khi sanh xong chị có thể tiến hành việc kết hôn sớm.

Chúc chị an vui


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP